Yhdistyksen vuosikokous 24.2.2016 Helsingissä

Suomen-poikien perinneyhdistys r.y. juhlisti Viron itsenäisyyspäivää 24.2. perinteisin menoin kunnioittamalla veteraanien muistoa ja järjestämällä vuosikokouksen seminaariesitelmineen. Päivän juhlallisuudet alkoivat Malmin hautausmaalla Suomen-poikien sankarihautamuistomerkillä, jonne perinneyhdistyksen edustajat ja suurlähettiläs Margus Laidre laskivat seppeleen. Kadettien lippuvartiot loivat jälleen tapahtumalle arvokkaat puitteet.

IMG_8345 (2)

Malmin jälkeen päivän ohjelma jatkui Kuljetuskuution tiloissa Haagassa. Juhlapäivän seminaariesitelmän piti prikaatikenraali, sotaveteraaniliiton puheenjohtaja Finn-Göran Wenström, joka korosti esitelmässään perinnetyön jatkamisen tärkeyttä ja toi esille sen vaatimia yhteistyömahdollisuuksia. Esitelmästä saatiin hyödyllisiä eväitä perinneyhdistyksen toiminnan suunnitteluun ja sen vaatimien yhteistyömahdollisuuksien kartoittamiseen. Tässä riittää tehtävää kansallisesti ja yhdistyksille Suomenlahden molemmin puolin. Yhdistys luovutti Wenströmille standaarinsa kiitokseksi hyvästä yhteistoiminnasta ja saadusta tuesta.

DSC_0068 (2)

Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi Reijo Tanskanen, jonka kokemuksella ja johdolla tilaisuus vietiin sujuvasti läpi. Vuosikokous valitsi Risto Haimilan jatkamaan perinneyhdistyksen puheenjohtajana. Hallituksessa jatkavat myös Sampo Martiskainen (vpj), Kaarina Dromberg (vpj), Marko Maaluoto, Anneli Järvinen sekä Antti Moisio (siht). Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Sanna Rinne.

Vuosikokouksen jälkeen perinteiset tilaisuudet jatkuivat Vanhan kirkon puistossa Pohjan-Poikien muistomerkillä, jonne myös yhdistyksen edustajat laskivat seppeleen. Tilaisuus oli oiva esimerkki SVYL:n, Tuglas-seuran, Töölön reserviupseerien ja SPPY r.y:n yhteistoiminnasta. Tapahtumalle toi erityistä arvokkuutta suurlähettiläs Margus Laidren osallistuminen ja seppeleenlasku sekä Töölön reserviupseerien asettama kunniavartio.

Uusi hallitus alkaa valmistella eräänä uutena asiana seuraavan vuosikokouspäivän siirtämistä pidettäväksi viikonloppuna ja erillään Viron itsenäisyyspäivän juhlallisuuksiin liittyvistä perinnetilaisuuksista. Tällä pyritään joustavoittamaan ja monipuolistamaan perinneyhdistyksen jäsenille tarjottavia tilaisuuksia ja osallistumismahdollisuuksia. Yhdistys kiittää kaikkia päivän tapahtumiin osallistuneita, jotka näin kunnioittivat Suomen-poikien ja Pohjan-Poikien muistoa.

IMG_8379 (2)