Nuoret upseerit

Toiminta

Nuorten upseerien toiminta on tarkoitettu kerhon alle 30-vuotiaille jäsenille. Alennetun jäsenmaksun nuorisojäseniä ovat enintään 28-vuotiaat jäsenet. Nuorten osaston johtoryhmässä toimivat Susanna Takamaa, sekä Tami Koivuniemi. Sähköposti nuoret@tampereenreserviupseerit.fi .

Sotilastietoja- ja taitoja kehitetään osallistumalla reservijärjestöjen ampumatoimintaan, Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kursseille ja Pirkanmaan upseerien kerhoiltoihin. Nuoret upseerit osallistuvat aktiivisesti maasto- ja jotostoimintaan ja Reserviläisurheiluliiton maastokilpailuihin pyritään kokoamaan TamRU:n nuorten upseerien oma joukkue yhteistyössä maasto-osaston kanssa. Nuorten upseerien puitteissa järjestetään koulutus- ja virkistystoimintaa ja otetaan yhteyttä reserviin siirtyviin ja TamRU:un liittyviin nuoriin upseereihin.

Virkistys

Tavoitteena on järjestää halukkuuksien mukaan paintball-tapahtuma Tampereen seudulla sekä muuta kehittävää virkistystoimintaa esimerkiksi kiipeilyilta tai muita lajitutustumisia Tampereen keskustassa ja ehkä myös suurempi action-tapahtuma Padasjoen koulutuskeskuksessa. Keväällä järjestetään nuorten upseerien kevätsauna (talviturkin kastajaiset) Siivikkalassa ja joulukuussa osallistutaan kerhon yhteiseen pikkujouluun ja joulusaunaan.

Sarviaiset

Nuorten upseerien johtoryhmä järjestää syksyisin ja keväisin tutustumistilaisuuden Sarviaiset. Sarviaisten tarkoituksena on perehdyttää uudet jäsenet mukaan TamRU:n toimintaan ja kuulla uusien jäsenien ideoita toiminnan kehittämiseksi saunomisen ja rennon yhdessäolon merkeissä Siivikkalan majalla.

Kotiuttaminen

Satakunnan Lennoston kotiuttamisjuhlassa palkitaan plaketilla TamRU:n nimissä esimerkillisin upseerikokelas tammi- ja heinäkuun saapumiseristä. Yhteyttä pidetään myös muiden keskeisten joukko-osastojen tamperelaisiin kokelaisiin ennen kotiuttamista.

Vänrikkipäivät

Valmistellaan tulevaa vänrikkipäivää yhdessä Aluetoimiston kanssa. Vänrikkipäivän toteutuksesta vastaa toiminnanjohtaja, joka toimii yhteysupseerina Aluetoimistoon päin. Vänrikkipäivän työryhmään kuuluvat toiminnanjohtaja ja tarvittava määrä hallituksen nimeämiä jäseniä.

Naisupseerien toiminta

Nuorten osasto järjestää syksyisin naisupseerien saunaillan Siivikkalan majalla. Naisupseerit osallistuvat halukkuuksien mukaan muun muassa maasto- ja jotostoimintaan yhdessä maasto-osaston kanssa.