Palkitseminen

Palkitsemisten tarkoituksena on kiittää jäseniä, sekä kannustaa ja motivoida heitä edelleen jatkamaan ponnistelujaan reserviupseeritoiminnan parissa. Palkitsemiset eivät ole toiminnan tarkoitus, vaan niiden tulee olla tunnustuksia ansiokkaasta ja tuloksellisesta toiminnasta.

TamRU:n myöntämien mitallien osalta päätöksen tekee yhdistyksen hallitus. Muiden mitallien osalta hallitus välittää niin päättäessään esitykset edelleen Pirkanmaan Reserviupseeripiirille. Palkinnot ja mahdolliset muut muistamiset luovutetaan pääsääntöisesti yhdistyksen kevätkokouksen yhteydessä.

Esitys palkittavaksi henkilöksi

Oheisella lomakkeella voit tehdä yhdistyksen hallitukselle esityksen palkittavasta jäsenestä. Ennen lomakkeen täyttämistä tutustu seuraaviin palkitsemiskriteereihin:

Lomakkeeseen pääset tästä.