Historiaa

TÖÖLÖN  RESERVINUPSEERIT  – JO YLI PUOLI VUOSISATAA HISTORIAA

 

 

On vuosi 1968. Maailmanpoliittisesti kriisivuosi. Samana vuonna tehtiin tulevasta kriisistä silloin mitään tietämättä merkittäviä ratkaisuja Helsingin reserviupseerien toiminnassa. Reserviupseeriliiton Helsingissä olevien jäsenten osalta haluttiin enemmän läheisyyttä ja paikallistuntemusta  Silloin piirin toivomuksesta perustettiin Töölön yhdistys ja  lisäksi Kallio-Vallilan ja Pohjois-Helsingin yhdistykset.

 

Alueellisuus nosti silloin päänsijaansa, läheisyys. Tämä on säilynyt läpi vuosikymmenten. Töölö on menestynyt toiminnallaan ja sanomallaan.

 

Yhdistys on ollut näkyvä osa perinteistä töölöläistä toimintaa. Osa sen identiteettiä.

 

Vuosikymmenten saatossa yhdistyksellemme ovat muodostuneet perinteiset toimintamuodot. Merkittävää on, että nämä perinteet on osattu toteuttaa aina ”sormet ajan valtimolla”. Näistä keskeisimmät ovat:

–          työ kokonaismaanpuolustuksen hyväksi

–          maanpuolustushengen ylläpitäminen

–          jäsenten fyysisen ja sotilaallisen kunnon ylläpitäminen ja vilkas ampumatoiminta

–          maanpuolustustahdon ylläpitäminen ja kehittäminen

–          veteraanityön ja –perinteen ylläpitäminen ja niihin liittyvä avustustoiminta ml Balttian maat , erityisesti Viro

–          informaatiotilaisuudet ajankohtaisista maanpuolustusasioista

–          kunniavartiot

 

 

Töölön yhdistykseen liittyivät lauttasaarelaiset  vuoden  2010 alusta lukien. Näin toimintakenttä laajentui yhteiseksi hyväksi. Laajentuminen kuvasi osaltaan myös luottamusta. Toimintansa sisällöllä  on  kasvatettu jäsenmäärää.

 

 

Historia antaa näkökulman. Siinä on yksi keskeinen viesti: joka ei tunne omaa historiaansa, ei tunne itseään.

Haluamme tuntea.

Siksi olemme olemassa yhtenä aktiivisimpana reserviupseerijärjestönä Helsingissä ja koko Suomessa.

 

 

Välähdyksiä vuosikymmenten saatosta

1960-luku

– uuden yhdistyksen rakentamistyötä

– esitelmätilaisuuksia

 

1970-luku

– esitelmätilaisuuksia

– ampumatoimintaa

– yhteistyötä Kaartin pataljoonan kanssa (kokelastilaisuudet)

– veteraanikeräyksiä

 

1980-luku

– esitelmätilaisuuksia

– ampumatoimintaa

– kokelastilaisuuksia

– yhteistyötä puolustusvoimien kanssa

– veteraanikeräyksiä

 

1990-luku

– vapaaehtoinen maanpuolustuskurssi ”komppania puolustuksessa”

– esitelmätilaisuuksia

– ampuma- ja liikuntatoimintaa

– veteraanikeräyksiä ja Kaunialan tukemista

– yhteistyötä puolustusvoimien kanssa

 

2000 luvun ensimmäinen vuosikymmen

– esitelmätilaisuuksia

– tutustumismatkoja

– liikunta- ja ampumatoimintaa

– yhteistyötä puolustusvoimien kanssa

– nuorjäsentoimintaa

– 40-vuotisjuhlallisuudet

– veteraanikeräyksiä ja Kaunialan tukemista