Urheiluparlamentti

UUDENMAAN RESERVILÄISPIIRIEN Urheiluparlamentti pidettiin 28.11.2019 Tuusulassa (Rantatie 66)

Parlamentin muistio: Urheiluparlamentin muistio 2019

Läsnä oli 14 reserviläistä: (Kari Huttusen kuvaamana)

Palkittiin parhaiten menestyneet joukkueet ja urheilijat

Osuuspankkimaljan pokkasi tällä kertaa Mäntsälä: (Jarmo Sulopuisto ja Ari Juutinen)

Piirien ylivoimaisesti paras maanpuolustusurheilija vuonna 2019 oli Markku Nieminen, joka sai myös Seppo Raulan muistopalkinnon vuodeksi haltuunsa maastokilpailun parhaana kartanlukijana:

Yrjö Nikkisen muistopalinnon harrastelijasarjan parhaana ansaitsi Jani-Petteri Jokivirta:

Liite 2: Osuuspankkimaljan tulokset 2019 OPMALJA_2019

Liite 3: Piirien maanpuolustusurheilija –taulukko 2019 MAANPUOLUSTUSURHEILIJA 2019

Liite 4: Päivitetyt piirikilpailujen säännöt ja ohjeet: Piirikilpailujen säännöt ja ohjeet 2020

Liite 5: MarsMars ja Tikki: MarsMars kuntoilemaan

Liite 6: Piirien yhteyshenkilöt RESUL:n kilpailuihin 2020 (osa jäi avoimiksi): RESUL 2020 YHDYSHENKILÖT

Liite 7: Piirien kilpailukalenteri 2020 (urheilutoimikunta täydentää): Uudenmaan piirien mestaruuskilpailut 2020

Liite 8: Harrastelija-sarjasta nousseet ampujat (vuodesta 2000 lähtien) Harrastesarjoista nousseet ampujat 2000-2019

Liite 9: Harrastelijasarjasta nousseet (hiki)urheilijat: Harrastesarjoista nousseet urheilijat 2000-2019


UUDENMAAN RESERVILÄISPIIRIEN Urheiluparlamentti pidettiin 29.11.2018 Tuusulassa (Rantatie 66)

Parhaiden kerhojen OP-maljan kuittasi haltuunsa toistamiseen Tuusula. Kiertopalkinnon otti vastaan Harri Majamäki.

Vuoden maanpuolustusurheilijaksi ansioitunut Isto Hyyryläinen ei päässyt paikalle, mutta hyvänä palkintokuriirina toimi Väinö Kurkaa, jonka sijoitus MP-urheilijataulukossa oli 11.

Ylivoimaisesti paras urheilutulokas oli Harri Jokivirta, joka sai toistamiseen kiinnityksen Yrjö Nikkisen memorial trophyyn harrastelijasarjan parhaista pisteistä.

Muistio Urheiluparlamentista                                                      29.11.2018

1§                 Kokouksen avaus: Urheilu-upseeri avasi kokouksen noin klo 18:32

2§                 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta:

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Reino Ruotsalainen. Toiminnanjohtaja ja puheenjohtaja laativat kokouksesta muistion. Kirjattiin kokouksen osanottajat (liite 1).

3§                 Esityslistan vahvistaminen: Vahvistettiin kokouksen esityslista kutsun mukaiseksi.

4§                  Vuoden 2018 kilpailujen tulokset ja palkitsemiset

 • Osuuspankkimaljan tulokset (liite 2): Tuusula sai vuodeksi haltuunsa Osuuspankkimaljan selvällä piste-erolla.
 • Piirien parhaan maanpuolustusurheilijan taulukko (liite 3): Palkittiin Isto Hyyryläinen piirien parhaana maanpuolustusurheilijana. Kilpailujen osanottajatrendi on esitetty liitteessä 4.
 • Yrjö Nikkisen memorial trophy harrastelijasarjan parhaista pisteistä meni toisen kerran peräkkäin Harri Jokivirralle Nummi-Pusulaan.
 • Seppo Raulan muistopalkinnon maastokilpailun tarkimpana kartanlukijana palkittiin jo 7.10. Isto Hyyryläinen. Suoritusaika huomioiden Jarmo Sulopuisto palkittiin lohdutuspalkinnolla.

5§                  Piirikilpailujen tiedottaminen ja säännöt

Kilpailutiedottamisen tehostaminen:

 • Piirien urheiluverkkosivuja ylläpitävät urheilu-upseeri ja toiminnanjohtaja. Erityisen tärkeitä ovat kilpailukutsut ja mahdolliset muutokset kalenteriin.
 • Tiedottamista pyritään tehostamaan lajiesittelyin ja sähköpostijakelulistoja käyttäen (mm. kaikkien kerhojen urheiluvastaaville).

Päätettiin päivittää kilpailusäännöt ja –järjestelyohjeet liitteen 5 mukaisiksi.

Saatiin tiedoksi Hyvinkään ehdotus värikuulaturnauksesta. Keskusteltiin uusista lajeista ja Hyvinkään ehdotusta pidettiin hyvänä, mutta OP-maljan lajiksi ottaminen vaatisi kiertopalkinnon sääntöjen muuttamista, johon parlamentilla ei ole valtuuksia.

Piirin mitalit voidaan kilpailussa jakaa, jos Hyvinkää järjestää turnauksen.

6§                  Vuoden 2019 kilpailukalenteri

Liiton mestaruuskilpailut:

 • Saatiin tiedoksi RESUL:n kilpailukalenteri vuodelle 2019. Nimettiin piirin kilpailujoukkueiden yhteyshenkilöt lajeittain (liite 6). Ohjeistetaan yhteyshenkilöitä aiempaa paremmin mm. osanottomaksujen käsittelyn suhteen.
 • Jos piirikohtainen kiintiö reservin ampumamestaruuskilpailuihin uhkaa ylittyä, on järjestettävä karsinta.

Piirien mestaruuskilpailut 2019:

 • Luonnosteltiin ensi vuoden kilpailukalenteri (liite 7). Urheilutoimikunta ja urheilu-upseeri päivittävät kalenteria, kun päivämäärä- ym. tiedot täsmentyvät.
 • Vahvistettiin kilpailujen osanottomaksut liitteen 7 mukaisiksi.
 • Pyydetään järjestäjiä hakemaan kilpailulleen tekninen asiantuntija (TA) ja ilmoittamaan nimi kalenteriin.

Ohjeita kilpailujen järjestäjille:

 • Kilpailutulokset pyydetään toimittamaan mahdollisimman ripeästi urheilu-upseerille ja toiminnanjohtajalle. Pistelaskentoja varten suositeltavin muoto on Excel-taulukko. Siitä saadaan helposti tehdyksi myös pdf-muotoinen versio verkossa julkaistavaksi.
 • Liitteinä 8 ja 9 on luettelo henkilöistä, jotka ovat nousseet harrastelija -sarjasta ikäsarjaansa.

7§                  Urheilutoimikunnan kokoonpanon tarkistaminen

Toimikunnan kokoonpano vuonna 2019:

 • Todettiin, että Reserviupseeripiiri on nimennyt urheilutoimikuntaan seuraavat edustajat: urheilu-upseeri Reino Ruotsalainen, SRA-vastaava Isto Hyyryläinen ja ampumaupseeri Marko Ahl.
 • Reserviläispiirin edustajat urheilutoimikunnassa ovat: urheiluvastaava Markku Laine, ampumavastaava Mika Kääriä ja SRA-vastaava Mikko Kylmäniemi.
 • Piirien yhteiseksi liikuntavastaavaksi nimettiin Jarmo Sulopuisto.

8§                  Urheilumäärärahat vuonna 2019

Reserviupseeripiirin talousarviossa ammuntaan ja urheiluun on varattu 1700 euroa.

Res-piirin talousarvio: Ampumatoiminta ja liikunta:

Tuotot           Osallistumismaksut                                       300,00

Kulut             Ampumaurheilukulut                               -2500,00

Mitalikulut                                                                          -500,00

Ampumatoiminta ja liikunta yhteensä                            -2700,00

 • Urheilumäärärahojen käyttöperiaatteet: Urheiluparlamentin linjaus on, että ensisijaisesti maksetaan liiton kilpailujen osanottomaksut ja mahdollisia matkakorvauksia vain jäljelle jäävien määrärahojen puitteissa. Rajoituksia osanottomaksujen korvaamiseen tarvittaneen vain SRA:ssa (maksetaan 2 joukkuetta) ja liittojen ampumakilpailuissa (1 laji/osanottaja).
 • Toiminnanjohtaja ohjeistaa ilmoittamista ja maksamista RESUL:n kilpailuihin.

Piirikilpailujen mitalivaraston tilanne on 1 K, 20 H, 21 P mitalia. Toiminnanjohtaja tilaa lisää mitaleita urheilutoimikunnan arvion perusteella.

9§                  Muut asiat

Kokoukselle esitettävät muut asiat:

 • RESUL:n vuoden 2019 pistooliampumajuoksun järjestelyvuoro on Uudellamaalla. Mäntsälän kerhot ottavat päävastuun järjestelyistä ja naapurikerhot (ainakin Tuusula) avustavat tarpeen mukaan. Parlamentti suosittelee päivämääräksi 8.6.2019, jos se sopii eri osapuolille.
 • Vuoden 2017 urheiluparlamentissa Tuusulan kerho teki aloitteen osanoton lisäämiseksi MPK:n kuntotestauksissa ja piirien mestaruuskilpailuissa (rinnasteisen KH-päivän saamiseksi). Harri Majamäki kertoi ehdotuksen tilanteesta ja lähiaikoina tarvittavista toimenpiteistä.
 • Jarmo Sulopuisto esitteli lyhyesti tärkeimmät kuulumiset RESUL:n syyskokouksesta.
 • Yhteistyö naapuripiirien kanssa:
  • Helsingin piirille voidaan toimittaa edelleen tiedotettavaksi kaikkien kilpailujemme kutsut.
  • Etelä-Hämeen kanssa järjestetään myös yhteisiä kilpailuja silloin, kun se on mielekästä. Ehdotetaan, että Uudenmaan maastokilpailu 2019 voitaisiin pitää yhdessä Janakkalassa.
 • Keskusteltiin Taistelukoulun ampumaratatilanteesta Tuusulan kerhon alustuksen pohjalta. Pyritään toimimaan Keski-Uudenmaan kerhojen ja ampumaseuran kanssa yhteistyössä ripeästi, jos radan kalusto aiotaan purkaa.

10§                Urheiluparlamentin seuraava kokous

Urheiluparlamentti kokoontuu seuraavan kerran torstaina 28.11.2019 klo 18.30.

11§                Kokouksen päättäminen: Puheenjohtaja päätti kokouksen noin klo 20:40.

 LIITTEET (Esityslistan liiteaineistoa lisätään tähän sitä mukaa kuin aineistoa valmistuu)

Liite 1: Urheiluparlamentin osanottajat (11 osanottajaa)

Liite 2: Osuuspankkimaljan tulokset 2018 OPMALJA_2018

Liite 3: Piirien maanpuolustusurheilija –taulukko 2018 MAANPUOLUSTUSURHEILIJA 2018

Liite 4: Piirikilpailujen tilastoa vuosilta 2002-2018 MAANPUOLUSTUSURHEILIJA 2018 tilasto

Liite 5: Piirikilpailujen säännöt ja järjestelyohjeet: oheisen linkin takana olevat uudet säännöt ovat vielä urheilutoimikunnan tarkistuksessa Piirikilpailujen säännöt ja ohjeet 2019 . Perinnekiväärikisassa sovellettavat säännöt ovat erillisenä liitteenä: Perinneasesaannot_v102

Liite 6: RESUL:n kilpailukalenteri 2019 ja piiriemme yhteyshenkilöt lajeittain RESUL 2019 kilpailukalenteri

Huom. RESUL:n tuorein kalenteri kannattaa varmistaa osoitteesta: https://resul.fi/kilpailut/kilpailukalenteri-2019/

Liite 7: Piirien kilpailukalenteri 2019 (täydentyy valmistelussa)

Liite 8: Harrastelijasarjasta nousseet ampujat: Harrastesarjoista nousseet ampujat 2000-2018

Liite 9: Harrastelijasarjasta nousseet (hiki)urheilijat: Harrastesarjoista nousseet urheilijat 2000-2018


UUDENMAAN RESERVILÄISPIIRIEN Urheiluparlamentti pidettiin 30.11.2017 Tuusulassa (Rantatie 66)

Parlamentin tarkistamaton muistio on ohessa: Urheiluparlamentti 2017

Tilaisuuden aluksi jaettiin seuraavat palkinnot:

 • OP-malja vuoden parhaalle urheiluyhdistykselle: Tuusulan yhdistetty
 • Vuoden paras maanpuolustusurheilija: Janne Nieminen, Tuusula
 • Yrjö Nikkinen memorial trophy parhaalle harrastelijalle: Harri Jokivirta, Nummi-Pusula
 • Seppo Raulan muistopalkinto maastokilpailun parhaalle kartanlukijalle: Petri Tonteri, Tuusula

LIITTEET

Liite 1: Urheiluparlamentin osanottajat

Liite 2: Osuuspankkimaljan tulokset 2017: OPMALJA_2017

Liite 3: Piirien maanpuolustusurheilija –taulukko 2017: MAANPUOLUSTUSURHEILIJA 2017

Liite 4: Piirikilpailujen tilastoa vuosilta 2002-2017: Tilastoa vuosilta 2002-2017

Liite 5: Värikuulapelissä 2016 käytetyt säännöt