Yhteystiedot

Piirien (Uudenmaan Reserviupseeripiiri ry ja Uudenmaan Reserviläispiiri ry) asioita hoitaa toiminnanjohtaja

Kari Halonen

Kasavuorentie 16 as 3

02700 KAUNIAINEN

kari.halonen(at)kolumbus.fi

+358 40 5759966

Kummankin piirin vastuuhenkilöiden yhteystiedot löytyvät sivun vasemmasta reunasta niin Uudenmaan Reserviupseeripiiri ry:n kohdalta Piirin puheenjohtajat ja toimihenkilöt alakohdasta kuin Uudenmaan Reserviläispiiri ry:n Piirin puheenjohtajat ja toimihenkilöt alakohdasta.