Asevelvollisuuslaista on tehtävä ketterämpi

maaliskuu 19, 2016

– On erittäin tärkeää, että meillä on mahdollisuus kohottaa asevelvollisista koostuvien joukkojen valmiutta sekä varmistaa riittävän joukon perustaminen pikaisesti, jos tilanne sitä vaatii. Tämä edellyttää muutoksia asevelvollisuuslakiin, totesi Suomen Reserviupseeriliiton (RUL) puheenjohtaja Mikko Halkilahti liittohallituksen kokouksessa Helsingissä 19.3.

Suomen turvallisuuspoliittinen ympäristö on muuttunut voimakkaasti viime vuosien aikana. Meillä on jatkossa oltava kyky nykyistä merkittävästi suurempien joukkojen perustamiseen nopeasti. Kolmen kuukauden käskyaika kertausharjoituksiin on aivan liian pitkä, kuten tämän päivän kriiseistä olemme saaneet havaita. Lain muuttaminen niin, että puolustusvoimain komentaja voisi määrätä sotilaallisen valmiuden kohottamiseen tarkoitettuun kertausharjoitukseen välittömästi korkeintaan 25.000 asevelvollista, on kannatettavaa, Halkilahti sanoi.

Nopeasti muodostettavien joukkojen ikärakenne tulee olla nuorta, jolloin asevelvollisuusajan opit ovat vielä hyvin muistissa. Tästä syystä kaavailtu 20 – 25 vuoden ikäryhmä soveltuu parhaiten tehtävään. Myös fyysinen suorituskyky on nuorilla parhaimmillaan. – Nuorten miesten ja naisten sijoittaminen korkean valmiuden joukkoihin on myös yhteiskunnan kannalta paras vaihtoehto. Tässä elämänvaiheessa on helpointa irtautua työ- tai opiskeluelämästä maamme puolustamiseen, jos tilanne sitä vaatii. Asevelvollisuuslakia siis on syytä muuttaa ketterämmäksi ihan oman etumme takia, Halkilahti tiivisti.

On kuitenkin tärkeää, että sotilaallisen valmiuden joustavan kohottamisen johdosta kertausharjoituksiin määrättävien työssäkäyvien asevelvollisten irtisanomisturva ja toisaalta opiskelevien reserviläisten mahdollisuus jatkaa opintoja joustavasti varmistetaan.

Suomen Reserviupseeriliiton mielestä joukkojen rekrytoinnissa tulisi huomioida myös vapaaehtoisuus. Vapaaehtoisesti sitoutuneella on korkea motivaatio, joka ilmenee omaehtoisena kouluttautumisena. Myös yhteydenpitoa Puolustusvoimien ja korkean valmiuden joukkojen välillä on syytä pitää tiiviinä.

– Vapaaehtoisuuteen kuuluu korkea motivaatio. Se kannustaa kehittämään sotilastaitoja ja kenttäkelpoisuutta omaehtoisesti. Motivoitunut henkilö kannustaa myös muita omalla esimerkillään. Tällä tavalla saamme nopean valmiuden joukoista vieläkin tehokkaampi, toteaa puheenjohtaja Halkilahti.