Enemmistö RUL:n jäsenistä kannattaa Nato-jäsenyyttä

toukokuu 13, 2016

Suomen Reserviupseeriliiton (RUL) jäsenilleen tekemän kyselyn perusteella enemmistö reserviupseereista eli 52,3 % kannattaa Nato-jäsenyyttä. Vastaavasti 28,5 % jäsenistä ei kannata jäsenyyttä ja 19,2 % jätti kertomatta kantansa asiaan. Ruotsin mahdollinen jäsenyys lisäisi Naton kannatusta myös Suomessa. Reserviupseereista peräti 70,5 % haluaisi Suomen Naton jäseneksi, mikäli Ruotsi päättäisi liittyä Naton jäseneksi.

Nato-jäsenyyden kannatus on alhaisinta nuorten keskuudessa. Alle 35-vuotiasta vastaajista jäsenyyttä kannatti 44,6 %. Ruotsin liittyessä Naton jäseneksi kaikissa ikäluokissa selvästi yli puolet kannatti myös Suomen jäsenyyttä.

Reserviupseereiden keskuudessa Nato -jäsenyyden kannatus on laskenut hieman viime syksystä. Lokakuussa 2015 tehdyssä kyselyssä Nato -jäsenyyttä kannatti 55,4 % RUL:n jäsenistä 26,0 % ei kannattanut ja 18,7 % ei osannut tai halunnut kertoa kantaansa asiaan.

Naton jäsenyyden kannatus on reserviupseereiden keskuudessa selvästi koko kansaa suurempaa. Maanpuolustustiedotuksen (MTS) suunnittelukunnan viimeksi (tammikuussa 2016) julkaistussa mielipidetutkimuksessa Naton jäsenyyttä kannatti 27 % ja vastusti 58 % vastaajista.

Huoli turvallisuusympäristöstä

Lähes kuusi vastaajaa kymmenestä (57,8 %) arvioi sotilaallisen tilanteen nykyistä uhkaavammaksi Suomen lähialueella seuraavan kymmenen vuoden aikana. Venäjän viimeaikaisten toimien vaikutus Suomen turvallisuuteen on ollut erittäin kielteistä 17,2 %:n mielestä ja melko kielteistä 58,7 % mielestä. Tässä asiassa reserviupseerit suhtautuvat tilanteeseen suurta yleisöä kriittisemmin. MTS:n haastattelututkimuksessa vastaavat luvut olivat 9 % ja 48 %.

Uskoa omaan puolustukseen

Toimintaympäristön uhkista huolimatta RUL:n jäsenet luottavat Suomen puolustukseen. Selvästi yli 70 % vastanneista uskoo Suomella olevan erittäin hyvät (8,9 %) tai hyvät (64,3 %) puolustusmahdollisuudet tavanomaisessa sodassa. MTS:n tutkimuksen mukaan koko kansasta vain kolmasosa (34 %) uskoo Suomella olevan erittäin hyvät tai hyvät puolustusmahdollisuudet.

RUL:n kyselyn selkein vastaus tuli kysymykseen ”Jos Suomeen hyökätään, olisitteko itse valmis osallistumaan maanpuolustuksen eri tehtäviin kykyjenne ja taitojenne mukaan?” Tähän kysymykseen vastasi myöntävästi 97 % RUL:n jäsenistä.

Jäsenkysely toteutettiin liiton jäsenille sähköpostikyselynä Surveypal-järjestelmällä. Kysely toteutettiin 26.4. – 4.5. ja siihen vastasi 5178 Suomen Reserviupseeriliiton jäsentä.