Kertausharjoitusten määrä ennallaan

syyskuu 28, 2015

Vuoden 2016 valtion talousarviosesitykseen sisäsltyvän puolustusbudjetin mukaan kertausharjoitusten määrä säilyy ensi vuonna tämän vuoden tasolla. Vuonna 2016 siis käsketään 18.000 reserviläistä kertausharjoituksiin. Puolustusbudjetti sisältää hallitusohjelmassa mainitun, parlamentaarisen selvitysryhmän raportin mukaisen 50 miljoonan euron lisäyksen puolustusmateriaalihankintoihin.

Maanpuolustusjärjestöjen tukeen esitetään merkittävää leikkausta

Maanpuolustusjärjestöjen tukemiseen esitetään 20 prosentin eli peräti 400 000 euron vähennystä. Tänä vuonna maanpuolustusjärjestöt saavat valtiolta tukea noin 2 miljoonaa euroa. Valtaosa tästä kohdistetaan Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle (MPK) sille laissa vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta säädettyjen julkisten hallintotehtävien hoitamisesta aiheutuviin toimintamenoihin.  Erikoisen esityksestä tekee sen, että MPK:lle asetettu koulutuspäivätavoite on leikkauksista huolimatta ennallaan (45 000 vuorokautta, ei sisällä puolustusvoimien tilaamaan sotilaallista koulutusta). RUL on viime vuosina saanut valtiolta tukea toimintaansa 37 500 € vuodessa. Nyt tämäkin määräraha on siis pienenemässä.

Yleinen asevelvollisuus puolustuksen perusratkaisu

Puolustusministeriön tiedotteen mukaan  puolustusbudjetti sisältää uusia toimintamenosäästöjä sekä edellisellä vaalikaudella päätettyjä pysyviä menosäästöjä. Leikkaukset kohdistuvat puolustushallinnon palkkaliukumaan sekä hallitusohjelman mukaisesti toimintamenoihin, sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenoihin sekä maanpuolustusjärjestöille myönnettävään valtionapuun.

Puolustusvoimat ylläpitää ja kehittää koko maan kattavaa alueellista puolustusjärjestelmää sekä yleistä asevelvollisuutta puolustuksen perusratkaisuina. Puolustuskyky perustuu puolustusjärjestelmän suorituskykyihin sekä kansallisella ja kansainvälisellä yhteistyöllä saatavaan tukeen.

Yleisen asevelvollisuuden edellytykset turvataan ja asevelvollisuutta hyödynnetään nykyistä laaja-alaisemmin. Koko palveluskelpoinen miespuolinen ikäluokka koulutetaan. Varusmiesten maastovuorokausien määrä ja varusmieskoulutuksen taso sekä reservin kertausharjoitusten määrä säilytetään vuoden 2015 tasolla, ministeriön tiedotteessa todetaan.

Linkkejä aiheesta:

Puolustusbudjetti

Puolustusministeriön tiedote puolustusbudjetista