Lassheikki ja Vilamo jatkavat liittovaltuuston johdossa

marraskuu 25, 2017

Helsingissä 25.11. kokoontunut RUL:n liittovaltuusto valitsi yksimielisesti puheenjohtajakseen maj Markus Lassheikin Kirkkonummelta ja varapuheenjohtajaksi maj Jyri Vilamon Helsingistä.

Liittohallituksen ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin ylil Aaro Mäkelä Helsingistä ja ylil Sampo Puoskarin Oulusta. Mäkelä valittiin tehtävään yksimielisesti ja Puoskari vaalin jälkeen 22 äänellä. Vastaehdokas Tuomas Kuusivaara Valkeakoskelta sai vaalissa 14 ääntä.

RUL:n puheenjohtajana toimii kapt Mikko Halkilahti Salosta. Hänet valittiin tehtäväänsä toiselle kolmivuotiskaudelle 2017 – 2019 Lappeenrannassa syksyllä 2016 pidetyssä liittokokouksessa.

Liittovaltuuston kokouksessa valittiin myös liittohallituksen jäsenet vuodelle 2018. Hallitukseen valittiin kolme uutta jäsentä.

Suomen Reserviupseeriliiton liittohallitus 2018

Puheenjohtaja kapt Mikko Halkilahti
1. varapuheenjohtaja ylil Aaro Mäkelä
2. varapuheenjohtaja ylil Sampo Puoskari

Liittohallituksen jäsenet (uusien jäsenten nimet kursivoitu): Maj Pertti Kokkonen (Etelä-Häme), kapt Veli-Matti Kesälahti (Etelä-Karjala), kapt Marko Kaappola (Etelä-Pohjanmaa), ltn Caspar von Walzel (Helsinki), ltn Risto Haverinen (Kainuu), maj Jari Myllymäki (Keski-Pohjanmaa), ylil Jarmo Siltanen (Keski-Suomi), kapt Pasi Laari (Kymenlaakso), kapt Tero Hyttinen (Lappi), ylil Pekka Sillanpää (ORUP), kapt Mikko Hörkkö (Pirkanmaa), ltn Mika Tukiainen (Pohjois-Karjala), ylil Timo Uusimäki (Pohjois-Pohjanmaa), kapt Erkki Saarijärvi (Pohjois-Savo), maj Juha Tarnanen (Päijät-Häme), ltn Eemeli Lappalainen (Satakunta), ylil Jussi Saarinen (Suur-Savo), kapt Jaripekka Turtiainen (Uusimaa), ylil Rodney Strandvall (Vaasa) ja ltn Johannes Kossila (Varsinais-Suomi).

RUL:n liittovaltuusto yhteiskuvassa Katajanokan Kasinolla. Edessä (vas) valtuuston puheenjohtaja Markus Lassheikki vierellään varapuheenjohtaja Jyri Vilamo.

Toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin

RUL:n liittovaltuuston kokouksessa oli paikalla 37 liittovaltuutettua.

Liittovaltuuston kokous hyväksyi toimintasuunnitelman ja talousarvion tulevalle vuodelle vähäisin muutoksin liittohallituksen esityksiin. RUL:n toiminnan painopisteet vuonna 2018 ovat ampumatoiminnan aktivoiminen ja turvaaminen sekä uuteen ampumalakiin vaikuttaminen, liiton ulkoisen viestinnän tehostaminen ja nuorten toiminnan kehittäminen.

Liitto osallistuu ja vaikuttaa mm. ampumatoiminnan edunvalvontaan ja vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen kehittämiseen. Padasjoen koulutuskeskuksen toiminnan kehittämistä jatketaan. RUL järjestää vuonna 2018 mm. valtakunnallisen reserviupseeripäivän, koulutustilaisuuden yhdistysten nuorisoupseereille, mentorpäivän sekä reserviupseerien pohjoismaiset maastomestaruuskilpailut. Liiton johdon kenttäkierros saatetaan loppuun vuoden aikana.

Hyväksytyssä talousarviossa varsinaisen toiminnan kulujäämä on noin 590.000 €. Yhdistysten ja piirien toiminnan tukemiseen ja kannustepalkkioihin käytetään ensi vuonna yli 120.000 euroa. Liiton selvästi tärkein tulonlähde on jäsenmaksut. Muita tärkeitä tulonlähteitä ovat yleisavustukset sekä sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot. Liiton jäsenmaksut pysyvät vuoden 2017 tasolla

Vuoden maanpuolustusteko ARU:lle

Liittovaltuuston kokouksessa luovutettiin liittohallituksen myöntämä Vuoden maanpuolustusteko 2017 -tunnustuspalkinto. Se myönnettiin Akateemiselle Maanpuolustusyhdistys ARU ry:lle Operaatio Lyijy ja lihas –hankkeesta, jonka tavoitteena oli yhdistyksen jäsenten ampumaharrastuksen lisääminen sekä fyysisen toimintakyvyn kehittäminen.

Maanpuolustusmitaleja ja Sotavahinkosäätiön tunnustuspalkinnot

Liittovaltuuston kokouksen ohjelmassa oli myös muita huomionosoituksia. Sotavahinkosäätiön puheenjohtaja Harri Kainulainen ja hallituksen jäsen Ilkka Aspara luovuttivat säätiön vapaaehtoisen maanpuolustustyön tunnustuspalkinnot Töölön Reserviupseerikerholle (palkinnon otti vastaa Risto Piekka), Ylöjärven Reserviupseereille (Jari Vuolle), Kempeleen Reserviupseerikerholle (Kari Ahokas), Lapin Reserviupseeripiirille (Tomi Tuominen) sekä Veikko Karhumäelle Järvenpäästä. Tunnustuspalkinnot ovat suuruudeltaan 2000 euroa.

Maanpuolustusmitalitoimikunnan puheenjohtaja, kenrl Ilkka Aspara luovutti 4.9. myönnetyt Maanpuolustusmitalit miekkojen kera Santeri Heinoselle Jyväskylästä, Pertti Kokkoselle Valkeakoskelta ja Pekka Rintalalle Helsingistä. RUL:n puheenjohtaja Mikko Halkilahti avusti mitalien luovuttamisessa.