Maavoimien pilottikysely sai reserviläisiltä hyvän vastaanoton

kesäkuu 25, 2014

Etelä-Suomen sotilasläänin suuntasi reserviläisille kyselyn, jonka tarkoituksena oli kartoittaa aktiivisia reserviläisiä sekä selvittää kyselyn hyödynnettävyys rekrytoinnissa ja poikkeusolojen suunnittelussa. Kyselyyn vastasi lähes 800 reserviläistä. Vastanneista liki puolet oli reserviupseereita.

Pilottikysely käynnistettiin marraskuussa 2013 ja vastausaikaa oli huhtikuun 2014 loppuun saakka.  Kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa aktiivisia reserviläisiä sekä selvittää kyselyn hyödynnettävyys rekrytoinnissa ja poikkeusolojen suunnittelussa. Kysely toteutettiin yhteistyössä alueen maanpuolustusjärjestöjen ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) kanssa.

Kyselyllä kyettiin kartoittamaan reserviläisten avainosaaminen, löytämään erityisiä taitoja omaavia henkilöitä ja selvittämään vastaajien halukkuus eri tehtäviin poikkeusoloissa.

Reserviupseerit aktiivisin vastaajaryhmä

Kyselyyn vastanneista 771 henkilöstä 46 % oli reserviupseereita, 35 % aliupseereita ja 18 % miehistöä. Miehistön mukaan saaminen Vastaajista lähes 80 % oli alle 50 –vuotiaita.

Vastanneista saatiin laaja rekrytointipohja maanpuolustusjärjestöjen (noin 360 henkilöä) ja MPK:n (noin 400 henkilöä) toimintaan. Myös muiden viranomaisten poikkeusolojen toiminta kiinnosti runsaasti (noin 500 henkilöä). Kyselyn perusteella maakuntakomppaniaan hakeutui ja koulutustehtäviin kiinnostuksensa osoitti noin 200 henkilöä kumpaankin. Näistä voidaan kartoittaa lopullisesti aktiiviseen toimintaan sijoitettavat reserviläiset. Muiden tehtävien osalta mahdollinen sijoittaminen tehdään uudistettuihin poikkeusolojen organisaatioihin osana Puolustusvoimien henkilösijoittamista.

Mahdollisuus laajentaa koko maahan

Etelä-Suomen sotilasläänin esikunnan havaintona on, että kysely kannattaa kehittää sähköiseksi vastausjärjestelmäksi. Nyt kyselyyn vastattiin lähettämällä paperikopio tai skannattu lomake sotilasläänin esikuntaan. Se olisi laajennettavissa valtakunnalliseen käyttöön, jolloin reserviläisille voidaan tarjota mahdollisuus tietojensa päivittämiseen ja kiinnostuksen osoittamiseen eri tehtäviin ja maanpuolustustoimintaan myös tulevaisuudessa. Samalla Puolustusvoimat saa hyvän apuvälineen motivoituneiden ja osaavien reserviläisten kartoittamiseksi poikkeusolojen tehtäviin ja maanpuolustustyöhön.

Lisätietoa kyselyn vastauksista löytyy netistä.