Neuvottelukunta huolissaan koko maan puolustamisesta

toukokuu 2, 2013

Suomen Reserviupseeriliiton neuvottelukunta antoi kokouksessaan lausunnon liiton toiminnasta vuonna 2012. Neuvottelukunnan suurin huoli ei kohdistu liiton toimintaan, vaan maanpuolustuksen resursseihin, joiden pieneneminen uhkaa koko maan puolustamista.Liiton aatteellinen toiminta, järjestötoiminta ja sisäinen koulutustoiminta ovat sujuneet moitteettomasti ennakkosuunnitelmien mukaan. Liiton talous on vakaa.

Liiton johto on toiminut kiitettävän aktiivisesti puolustusvoimien ja valtiovallan suuntaan puolustusbudjetin rajun leikkauksen aiheuttamien haittojen minimoimiseksi kertausharjoitusten suhteen ja kantanut oikeutettua huolta maamme puolustuksen uskottavuudesta. Konkreettisimpana tuloksena tästä voidaan pitää miljoonan euron lisärahoitusta kuluvan vuoden kertausharjoituksille. 

Aktiivisella yhteydenpidolla puolustusvoimien johtoon on varmasti ollut vaikutusta myös suunnitteilla oleviin reservin koulutussuunnitelmiin. 

Neuvottelukunta on kuitenkin erittäin huolissaan koko maan alueellisen puolustamisen mahdollisuuksista. Joukkojen määrä ja niiden varustaminen eivät ole riittäviä. Vapaaehtoinen toiminta ja korkea maanpuolustustahto ovat erinomaisia asioita. Kuitenkin vain yhdenmukainen, riittävä ja jatkuva koulutus suurelle reserville, jolla on kelvollinen varustus, takaavat uskottavuuden koko maan puolustamiseen. 

Neuvottelukunta ei voi myöskään olla toistamatta sitä seikkaa, että yleinen, koko ikäluokkaa koskeva asevelvollisuus on kansakunnalle suuri etu myös yhteiskunnallisesti. 

Helsingissä 10. päivänä huhtikuuta 2013

Suomen Reserviupseeriliiton neuvottelukunta
 ***
RUL:n neuvottelukunta on on sotilas- ja siviilielämän eri alojen asiantuntemusta edustava liiton neuvoa-antava elin, johon valitaan enintään viisikymmentä (50) vapaaehtoisessa maanpuolustustyös­sä tai sen tukemisessa ansioitunutta upseeria. Neuvottelukunta kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Kevätkokouksessa  tehtiin myös henkilövalintoja. Neuvottelukunnan puheenjohtajana jatkaa professorim lääkintämajuri Tapani Havia Salosta ja varapuheenjohtajana toimitusjohtaja, majuri Martti Ehrnrooth Vaasasta.