Lippua, miekkaa, kivääriä, pistoolia, kameraa, retkeilyvälineitä...

Projektituen hakuaika päättyy marraskuun lopussa

marraskuu 22, 2011

Yhdistysten projektituki on tarkoitettu sellaisten poikkeuksellisten merkittävien toimintojen, erillisprojektien tai hankintojen rahoittamiseen, joita yhdistykset tai piirit eivät omilla voimavaroillaan kykene rahoittamaan. 

Esimerkkejä tällaisesta toiminnasta ovat mm. erilaiset kertaluontoiset toimintatapahtumat, ase-, koulutusmateriaali-, majoitus-, esite- tai muut hankinnat sekä toimitilojen korjaaminen tai rakentaminen. Tukea myönnetään vain osalle toiminnon tai hankinnan kokonaisbudjettia. Yhdistyksille ja piireille suunnattua projektitukea on alkaneenakin vuonna jaossa 20.000 euroa, josta lähes puolet on vielä jakamatta.

Yhdistykselle tai piirille voidaan myöntää vain projektituki vuodessa. Samaan projektiin voi lähtökohtaisesti saada tukea vain kertaalleen.

Projektitukihakemukset käsittelee taloustoimikunta ja vuoden 2011 osalta tuen viimeinen hakuaika on 30.11. Vapaamuotoisen hakemuksen liitteeksi tulee liittää selvitys projektista ja sen rahoituksesta sekä kopio viimeisimmästä valmistuneesta tilinpäätöksestä. Tänä vuonna myönnetty projektituki on tarkoitettu kohteisiin, jotka alkavat tänä tai ensi vuonna. Tarkat tuen hakuohjeet löytyvät netistä liiton kotisivuilta www.rul.fi.