Puolustusvoimauudistus on näytön paikka puolustusvoimille ja reserville

marraskuu 29, 2014

Puolustusvoimauudistus saadaan valmiiksi vuoden 2015 alussa. Uudistus vaikuttaa merkittävästi myös reservin toimintaan. Kertausharjoitusten määrän elpyminen muutaman viime vuoden surullisen alhaisista määristä on haaste sekä puolustusvoimille että reserviläisille, totesi Suomen Reserviupseeriliiton (RUL) puheenjohtaja Mikko Halkilahti, liittovaltuuston kokouksessa Helsingissä 29.11.

Yleiseen asevelvollisuuteen ja laajaan reserviin perustuvan puolustusratkaisumme uskottavuus ei yksinkertaisesti tulevaisuudessa enää kestä vuosien 2012 – 2014 mitättömän alhaisia kertausharjoitusmääriä. Toivottavasti puolustusvoimille saadaan materiaalihankintoihin lisärahoitusta vuodesta 2016 alkaen, sillä muuten ensisijaiseksi kärsijäksi koituu jälleen kerran reserviläisten koulutus, Halkilahti sanoi.

– Puolustusvoimauudistuksen yksityiskohtien tultua julki on keskusteltu paljon mm. sodan ajan joukkojen kokonaismäärästä ja vähenevistä sodan ajan sijoituksista. Keskustelussa on noussut esille erityisesti kaksi kysymystä. Ensiksikin paljon on pohdittu kuinka vapaaehtoisuus voitaisiin huomioida mahdollisimman tehokkaasti puolustusvoimien sodan ajan sijoituksissa. Toinen keskustelua herättänyt asia on se, löytyykö kokeneemmalle, koulutetulle reserville tehtäviä muiden turvallisuusviranomaisten ja kuntien häiriö- ja poikkeusalojen organisaatioista.

– Osana puolustusvoimauudistusta on tehty reservin ja vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen kehittämissuunnitelma. Mukana suunnitteluprosessissa oli myös Suomen Reserviupseeriliitto. Suunnitelma pitää sisällään paljon hyviä asioita meidän reserviläisten kannalta. Erityisen tärkeä asia on vapaaehtoisuuden hyödyntäminen mahdollisimman hyvin. Käytännössä tämä tarkoittaa mm. sitä, että reserviläisten osaaminen ja sitoutumishalukkuus huomioitaisiin nykyistä paremmin ja että reserviläisten käyttöä lisättäisiin puolustusvoimien koulutustapahtumien suunnittelu- ja kouluttajatehtävissä, Halkilahti sanoi.

– Monille aktiivisille, oma-aloitteisille ja kyvykkäille reserviläisille tarjoutuu sa-tehtäviä tulevissa puolustusvoimien paikallisjoukoissa. Paljon kokenutta reserviä kuitenkin vapautuu sa-sijoituksista vuodenvaihteessa. Nyt on kiire hyödyntää näiden reserviläisten osaamista muiden turvallisuusviranomaisten poikkeusolon organisaatioissa. Tässä asiassa tarvitaan eri hallinnonalojen ja toiminnassa mukana olevien järjestöjen tiivistä yhteistyötä, kuten Turvallisuuskomiteakin pari viikkoa sitten lausunnossaan totesi.

– Isojen uudistusten onnistumisen edellytys on toimijoiden hyvä yhteistyö ja tehokas viestintä. RUL antaa täyden tukensa puolustusvoimauudistukselle, paikallisjoukkojen perustamiselle sekä reservin ja vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen kehittämiselle, puheenjohtaja Halkilahti tiivisti.