Reserviläisten ammuntaa

Reserviläisjärjestöt vaativat ampumaratoja pääkaupunkiseudulle

maaliskuu 14, 2014

Suomen Reserviupseeriliitto (RUL) ja Reserviläisliitto (RES) vaativat parannusta koko metropolialueen ampumaratatilanteeseen. Puolustusvoimien sodan ajan joukoista yli 95 prosenttia koostuu reserviläisistä, joiden ampumataito on pitkälti omaehtoisen ampumaharjoittelun varassa. Harjoittelu on erityisen vaikeaa metropolialueella, jossa ampumaratoja on viime vuosina suljettu. Uusia ratoja on suunniteltu useita vuosia mutta päätöksiä niistä ei ole syntynyt.

Viime aikoina esillä ovat olleet erityisesti Helsingin Kivikon urheilupuiston sisäampumahalli sekä Kirkkonummen Kauhalaan suunniteltu ampumaurheilukeskus. RES ja RUL vaativat, että molemmat hankkeet toteutetaan mahdollisimman pikaisesti. Metropolialueen ampumaradoista kantavat päävastuun Helsinki, Espoo ja Vantaa, joita valtioneuvoston on tarvittaessa tuettava. Eduskunta edellytti kesällä 2011 hyväksytyn ampuma-aselain muutoksen yhteydessä, että hallitus edistää kattavan ampumarataverkoston toteuttamista Suomessa.

RUL ja RES muistuttavat, että tämä on erityisen tärkeää itsenäisen ja uskottavan puolustuksemme kannalta. Nykyisellään laajaa harrastajakuntaa pääkaupunkiseudulla palvelevat vain julkiset ampumarata-alueet Sipoon Savijärvellä sekä Espoon Lahnuksessa. Ratojen määrä ja saavutettavuus eivät ole riittävät suhteessa ammunnan harrastajien määrään. Koko metropolialueella asuu noin 63.000 aseiden hallussapitoon oikeutettua henkilöä, joilla on hallussaan noin 170.000 erilaista ampuma-asetta.

RES:n ja RUL:n tehtävänä on ylläpitää suomalaisten maanpuolustustahtoa, -taitoa ja -kykyä. Liitot kantavat osaltaan vastuuta myös Puolustusvoimien sodan ajan joukkojen kenttäkelpoisuuden ja ampumataitojen ylläpidosta. Vuonna 2013 liittojen puitteissa järjestettiin noin 13.500 erilaista ampumatilaisuutta ja -kilpailua, joissa kirjattiin noin 90.000 osallistumiskertaa. Ammunta on molempien liittojen laajin toimintamuoto.

Liittojen edustajat tapasivat perjantaina 14.3. pääkaupunkiseudun kansanedustajia ampumaratakysymyksiin liittyen. Liittojen johto ilmaisi tilaisuudessa huolensa myös EU:n kaavailuille puoliautomaattisten aseiden ja niissä käytettävien, isojen lippaiden kieltämisestä. Näitä molempia käytetään laajasti reserviläisten ampumatoiminnassa, jonka tavoitteena on sodan ajan joukkojemme ampumataitojen ylläpito. Asiaa käsittelevä EU-komission mietintö on parhaillaan Eduskunnan käsittelyssä.

Lisätietoja asiasta antavat

Suomen Reserviupseeriliiton puheenjohtaja Mikko Halkilahti: 0400 745 234,   jaReserviläisliiton puheenjohtaja Mikko Savola: 040 575 8498,