Reserviläisten osaaminen hyödynnettävä paikallispataljoonissa

maaliskuu 18, 2017

Reservin osaamisen nykyistä parempi hyödyntäminen sekä puolustusvoimien ja reservin välisen vuorovaikutuksen kehittäminen ovat avainasemassa vapaaehtoisen maanpuolustuksen aseman kehittämisessä. Lisäksi vapaaehtoisen maanpuolustuksen taloudelliset resurssit on saatava lisääntyvien tehtävien vaatimalle tasolle, totesi Suomen Reserviupseeriliiton (RUL) puheenjohtaja Mikko Halkilahti liittohallituksen kokouksessa 18.3.

Valtioneuvoston tuoreessa puolustuspoliittisessa selonteossa maanpuolustustahtoa ja vapaaehtoista maanpuolustustyötä käsitellään vain kahden kappaleen verran. Niissä tunnustetaan maanpuolustustahdon merkitys kriisinsietokyvylle. Samoin selonteossa todetaan vapaaehtoista maanpuolustustyötä tekevien järjestöjen rooli maanpuolustustahdon ylläpidossa. Mielenkiintoisia kirjauksia ovat maininnat, että MPK:ta kehitetään pohjoismaisten toimintaperiaatteiden mukaisesti sekä se, että vapaaehtoisen maanpuolustuksen asemaa vahvistetaan paikallispuolustuksessa sekä virka-aputehtävissä, Halkilahti sanoi.

– Voimme varmaan ottaa oppia naapurimaidemme, mm. Ruotsin, Norjan ja miksei Vironkin käytännöistä, kun edelleen kehitämme vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta Suomessa. On kuitenkin hyvä muistaa, että jokaisessa mainitussa maassa esim. kodinturvaratkaisu on omanlaisensa. Samoin on muistettava, että meillä ei vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta tarvita sotilaan perustaitojen kouluttamiseen, kuten esimerkiksi Ruotsissa, koska meillä on edelleen laajasti toteutuva yleinen asevelvollisuus käytössä, Halkilahti totesi.

Opittavaa meillä Suomessa on varmasti vapaaehtoisuuden hyödyntämisessä. Edelleen liian monelta aktiiviselta ja toimintakykyiseltä reserviupseerilta puuttuu sodan ajan tehtävä. Näin voi olla, vaikka henkilö käyttäisi paljon aikaa itsensä kehittämiseen sekä omatoimisesti että MPK:n kursseilla.

Pikaisesti kuntoon saatettava asia onkin puolustusvoimien yhteydenpito sodan ajan sijoitettuihin joukkoihin, muusta reservistä puhumattakaan. Tätä varten puolustusvoimien ja reservin sähköisessä vuorovaikutuksessa, joka mm. mahdollistaisi reserviläiselle oman osaamisen ja toimintakykytietojen päivittämisen puolustusvoimien rekistereihin, on pikaisesti päästävä puheista käytännön toimiin, Halkilahti vaati.