Reservin upseerien ylennykset 6.12.2017

joulukuu 5, 2017

Tasavallan presidentti on ylentänyt Itsenäisyyspäivänä 6.12.2017 yhteensä 712 reservin upseeria ja erikoisupseeria. Everstiluutnantiksi kolme, majuriksi 35, komentajakapteeniksi yksi, lääkintämajuriksi kaksi, insinöörimajuriksi yksi, kapteeniksi 115, kapteeniluutnantiksi 8, lääkintäkapteeniksi kolme, teknikkokapteeniksi yksi, insinöörikapteeniksi yksi, yliluutnantiksi 186, merivoimien yliluutnantiksi 14, lääkintäyliluutnantiksi yksi, insinööriyliluutnantiksi yksi, luutnantiksi 310, merivoimien luutnantiksi 27 ja lääkintäluutnantiksi kolme henkilöä.

Tapio Peltomäki everstiluutnantiksi

Itsenäisyyspäivänä ylennettiin reservissä everstiluutnantiksi kolme upseeria. Näistä harvinaisin ylennys tuli Tapio Peltomäelle. Everstiluutnantiksi reservissä on yleensä ylennetty vain kadettiupseereita tai henkilöitä, jotka ovat työskennelleet pitkään puolustushallinnon siviilitehtävissä esimerkiksi puolustusministeriössä tai pääesikunnassa. 1950 – 1960 -luvuilla everstiluutnantiksi ylennettiin myös muutamia sodan käyneitä upseereita, jotka eivät olleet Kadettikoulua käyneet.

Tapio Peltomäki ylennettiin everstiluutnantiksi 6.12.2017.

Tapio Peltomäki on ensimmäinen everstiluutnantiksi ylennetty reserviupseeri, jolla ei ole Kadettikoulu -tai puolustushallintotaustaa. Vaativien sodan ajan sijoitusten lisäksi Tapio Peltomäki on ansioitunut useissa vapaaehtoisen maanpuolustuksen tehtävissä. Hän toimi RUL:n puheenjohtajana vuosina 2002 – 2007 ja on toiminut Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen puheenjohtajana vuoden 2016 alusta alkaen. Lisäksi hän on toiminut tai toimii edelleen mm. Maanpuolustuksen Tuen, Suomen Marsalkka Mannerheimin perinnesäätiön, Suomen Marsalkka Mannerheimin metsästysmajayhdistyksen ja Katajanokan Upseerikerhon hallituksen jäsenenä.

 

Viisi ylennystä kenraalikunnassa

Tasavallan presidentti on Itsenäisyyspäivänä ylentänyt prikaatikenraali Markku Myllykankaan kenraalimajuriksi, prikaatikenraali Timo Kakkolan kenraalimajuriksi, eversti Antti Lehtisalon prikaatikenraaliksi, eversti Janne Jaakkolan prikaatikenraaliksi ja eversti Tuomo Revon prikaatikenraaliksi.

Kaikki Itsenäisyyspäivän ylennykset löytyvät Puolustusvoimien nettisivuilta.