RUL lausui asedirektiivistä puolustusvaliokunnalle

joulukuu 2, 2015

Suomen Reserviupseeriliitto antoi yhdessä Reserviläisliiton ja Reserviläisurheiluliiton kanssa eduskunnan puolustusvaliokunnalle lausunnon EU:ssa suunnitteilla olevasta asedirektiivin kiristämisestä. Maanpuolustuskoulutusyhdistys antoi samassa tilaisuudessa oman lausuntonsa.

Molemmissa lausunnoissa esitettiin, että asedirektiivin muutosta ei toteutettaisi tavalla, joka estäisi reserviläistoiminnassa ja -koulutuksessa nyt laajasti käytettävien puoliautomaattiaseisen käytön tulevaisuudessa. Jos tämänsisältöinen muutos kuitenkin tulee voimaan yhteislausunnonssa esitettiin, että Suomi vaatii itselleen kansallisen erivapauden asedirektiivin tulkintojen sekä käyttöönoton kannalta perusteena muutoksen vaikutukset Suomen sotilaalliseen maanpuolustukseen. Erivapaus mahdollistaisi yhtäältä laajan reservimme ampumataitojen säilyttämisen riittävällä tasolla ja toisaalta useiden omien ammuntalajiemme säilymisen ja jatkumisen.

Järjestöjen keskeinen perustelu lausunnolle oli se, että EU:n asedirektiivin kiristäminen nyt esitetyllä tavalla on Suomessa mitä suurimmassa määrin kansalliseen puolustukseen liittyvä kysymys, koska puolustusjärjestelmämme perustuu yleiseen asevelvollisuuteen ja laajaan reserviin. 230.000 sotilaan sodan ajan joukkojen sotilaallisen osaamisen, kenttäkelpoisuuden ja ampumataitojen ylläpito ei ole mahdollista vain Puolustusvoimien toimenpitein vaan edellyttää reserviläisten laajamittaista, omaehtoista toimintaa sekä kouluttautumista, lausunnossa todetaan.

Puolustusvaliokunnan jäsenet tukivat littojen näkemystä, mutta samalla he totesivat, että päätös asiasta tehdään EU:ssa, Suomen Reserviupseeriliiton toiminnanjohtaja Janne Kosonen totesi kuulemisen jälkeen.

Liittojen eduskunnan puolustusvaliokunnalle antama lausunto on luettavissa RUL:n nettisivuilla Edunvalvonta -sivulla. Samalta sivulta löytyvät kaikki muutkin RUL:n tänä vuonna antamat kirjalliset lausunnot.