RUL täyttää 80 vuotta 17.5.

lokakuu 28, 2011

Suomen Reserviupseeriliiton perustamisesta tulee kuluneeksi 80 vuotta 17.5.2011. Juhlavuoden suurin ponnistus on eri puolilla maata järjestettävät johtamispäivätapahtumat. Liitto julkaisee samalla myös Reservin Kenttäjohtaja -kirjan. Erillistä juhlatapahtumaa ei järjestetä.

Johtamispäivän tarkoitus on tuoda esiin Reserviupseeriliitto johtamisen kehittäjänä ja osaajana. Tapahtuman aikana reserviupseerit ja kaikki asiasta kiinnostuneet voivat kertailla käytännön kenttäjohtamisen perusasioita ja haastaa itsensä käytännön johtajina. Yli sata reserviupseerikerhoa on ilmoittatunut mukaan järjestämään yhteensä noin kahdeksaakymmentä johtamispäivä-tapahtumaa. Tapahtumia on jokaisessa reserviupseeripiirissä ja suuri osa niistä järjestetään lauantaina 14.5. Tarkan tiedon oman paikkakuntasi tapahtumasta löydät RUL:n nettisivuilta kohdasta Johtamispäivä.

Johtamispäivän yhteydessä 14.5. julkaistaan myös Reserviupseeriliiton juhlavuoden kirja, Reservin Kenttäjohtaja. Kirja on Reserviupseeriliiton toimittama ja rahoittama. Materiaalina on käytetty puolustusvoimilta käyttöön saatua aineistoa. Suurin osa materiaalista pohjautuu RUK:n oppimateriaaleihin. Kirja on tehty kentällä käytettäväksi taskukirjaksi, josta on helppo tarkistaa tarvittavat perustiedot ja -taidot. Kirjan keskeisiä aiheita ovat mm. tilannetietoisuus ja käskynantovalmius, taktiset merkit, etenemismuodot, puolustus, hyökkäys, viivytys, asutuskeskustaistelu, tulikomento, suluttaminen, panssarintorjunta, viesti, käsiaseet, ensiapu ja johtaminen. Kirjassa on 120 sivua. Puolustusvoimien lisäksi yhteistyökumppanina on ollut Kustannus Oy Suomen Mies.

Kaikki johtamispäivä-tapahtuman osanottajat saavat Reservin Kenttäjohtaja-kirjan itselleen maksutta. Kirjan voi hankkia itselleen myös tilaamalla liiton toimistosta:   Kirjan hinta RUL:n jäsenille on 10 € ja muille 15 €.