RUL:n jäsenmäärä kasvoi 2011

tammikuu 31, 2012

Suomen Reserviupseeriliiton jäsenmäärä kasvoi 2011.Kaikkiaan liiton yhdistyksissä oli viime vuoden lopussa 27.408 maksanutta jäsentä eli 144 edellistä vuoden vaihdetta enemmän.

Jäsenmäärä kasvoi kahdessatoista liiton 20 piiristä. Suhteellisesti eniten kasvua oli Keski-Pohjanmaan, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Uudenmaan reserviupseeripiireissä. Helsingin piiri on edelleen liiton selvästi suurin reilusti yli 4000 jäsenellään. Yli 2000 jäsentä on myös Varsinais-Suomen, Pirkanmaan ja Uudenmaan piireissä. Jäsenmäärältään pienemmässä Vaasan reserviupseeripiirin viidessä yhdistyksessä on hieman alle 400 jäsentä.

Jäsenhankintakilpailu jatkuu

Vuoden 2010 alussa Reserviupseeriliitto aloitettu uusimuotoinen jäsenhankintakilpailu jatkuu alkaneena vuonna vanhoilla säännöillä. Aktiivisilla jäsenhankkijoilla on siis mahdollisuus saada palkinnoksi myöhemmin julkaistava, arvokas käyttöesine.

Jäsenhankintakilpailussa huomioidaan jokainen vuoden 2012 aikana jäsenmaksunsa ensimmäistä kertaa maksanut uusi jäsen. Mukaan ei lasketa niitä henkilöitä, jotka ovat jo jäsenenä jossain toisessa Reserviupseeriliiton kerhossa. Jäsenhankintakilpailuun osallistuu jokainen kilpailuaikana liittoon saapunut, sähköinen tai paperinen ilmoitus uudesta jäsenestä, johon on selkeästi merkitty tieto siitä, kuka on jäsenhankkija.

Lisäksi Reserviupseeriliitto palkitsee vuonna 2012 jäsenhankinnassa kunnostuneita yhdistyksiään ja piirejään rahapalkinnoin samalla tavalla kuin aiemminkin. Vuoden 2011 parhaat jäsenhankkijat palkitaan maaliskuussa.

SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO MAKSANEET JÄSENET PIIREITTÄIN 2010 JA 2012

 

PIIRI

Maksaneet 2010 Maksaneet 2011 Erotus 2011 – 2010 Maksu- % 2011
101 E-HÄ 1504 1487 -17 98,87
102 E-KA 938 941 3 100,32
103 E-PO 1287 1308 21 101,63
104 HKI 4130 4139 9 100,22
105 KAI 592 607 15 102,53
106 KE-PO 538 554 16 102,97
107 KE-SU 1124 1130 6 100,53
108 KYM 1394 1393 -1 99,93
109 PÄI-HÄ 780 763 -17 97,82
110 LAP 895 893 -2 99,78
111 ORUP 1580 1598 18 101,14
112 PIR 2379 2392 13 100,55
113 PO-KA 828 817 -9 98,67
114 PO-PO 1222 1250 28 102,29
115 PO-SA 1124 1110 -14 98,75
116 SAT 1241 1240 -1 99,92
117 SU-SA 765 783 18 102,35
118 UUS 2048 2089 41 102,00
119 VAA 375 369 -6 98,40
120 V-SU 2520 2545 25 100,99
LIITTO YHT. 27264 27408 144 100,53