Sotavahinkosäätiö jakoi tunnustuspalkintoja vapaaehtoiselle maanpuolustukselle

kesäkuu 4, 2015

Sotavahinkosäätiö jakoi vuotuiset maanpuolustuspalkintonsa 12 henkilölle ja kahdeksalle yhteisölle. Suomen Reserviupseeriliiton, Reserviläisliiton, Maanpuolustuskiltojen liiton ja Kadettikunnan aktiivisia jäseniä ja yhteisöjä palkittiin yhteensä 40 000 euron arvosta. RUL:n esityksestä palkittiin Risto Sinkko Helsingistä, Kai Leinonen Rovaniemeltä sekä Kuusamon, Rautjärven ja Tampereen reserviupseerikerhot.Sotavahinkosäätiön tarkoituksena on palkita henkilöitä ja yhteisöjä, joiden saavutukset maanpuolustuksen saralla ovat poikkeuksellisen merkittäviä. Tällä kertaa säätiö myönsi seuraavat maanpuolustuspalkinnot:

Suomen Reserviupseeriliitto ry

 • Risto Sinkko (s. 1947), Kanta-Helsingin Reserviupseerit ry, 2000 euron palkinto
  Sinkko on pitkään ja ansiokkaasti tutkinut puolustusvoimiin, reserviläisiin ja maanpuolustustahtoon liittyviä kysymyksiä. Parhaillaan hän tekee väitöskirjaa Maanpuolustuskorkeakoululle.
 • Kai Leinonen, (s. 1948) Rovaniemen reserviupseerikerho ry, 2000 euron palkinto
  Leinonen toimii Lapin Reserviupseeri- ja Reserviläispiirien toiminnanjohtajana sekä Lapin Nuija -piirilehden päätoimittajana. Hän on myös pohjoisen alueen reserviläisten Kalottitapaamisen keskeisiä toimijoita.
 • Kuusamon Reserviupseerikerho, 2000 euron palkinto Kuusamon Reserviupseerikerho on jo useiden vuosien ajan järjestänyt jotoksia ja hirvenmetsästystapahtumia, joiden avulla kerätään varoja paikkakunnan veteraaneille.
 • Rautjärven Reserviupseerikerho, 2000 euron palkinto
  Pienehkö kerho järjestää normaalin toiminnan lisäksi näyttäviä maanpuolustusjuhlia ja sotahistoriallisia jotoksia. Viimeisimpänä oli Desantti-draamakierros, joka tutustutti paikalliseen sotahistoriaan elämyksellisesti.
 • Tampereen Reserviupseerit, 2000 euron palkinto
  Vuonna 2013 yhdistys aloitti Maasto-Jotos-Sissi-Partio-Erätaito-Projektin, jonka tavoitteena oli kehittää ja toteuttaa reserviläisten maastotoimintaan ja samalla kasvattaa maastotoimintaan osallistuvien reserviläisten määrää niin yhdistyksessä kuin koko Pirkanmaalla. Projekti on ollut onnistunut ja osallistujamäärät ovat kasvaneet.

Reserviläisliitto ry

 • Teuvo Mahrberg (s. 1941), Hämeenlinnan Reserviläiset ry, 2000 euron palkinto
  Mahrberg on Etelä-Hämeen vapaaehtoisen maanpuolustustyön kautta aikojen ansioituneimpia henkilöitä. Lisäksi Mahrberg on myös erittäin osaava varainhankkija.
 • Markus Anaja (s. 1944), Pääkaupunkiseudun maanpuolustajat ry, 2000 euron palkinto
  Anaja on toiminut Helsingin Seudun Reserviläispiirin puheenjohtajana ja Reserviläisliiton hallituksessa. Sittemmin Anaja on ansioitunut vahvasti sotilasperinnetyön saralla.
 • Kälviän Reserviläiset ry, 3000 euron palkinto
  Yhdistys on järjestänyt jo 13 kertaa Talvisodan muistohiihto -tapahtuman, jossa kunnioitetaan talvisodan taistelijoita ja heidän tekojaan. Kaikille avoimesta hiihtomarssista suoritetaan Puolustusvoimien välineillä ja pääosin erämaaolosuhteissa.
 • Konneveden Reserviläiset ry, 3000 euron palkinto
  Yhdistys tukee paikallisten veteraaniyhteisöjen toimintaa, on mukana sankarihautausmaan ylläpidossa, auttaa yksittäisiä veteraaneja sekä osallistuu vuosittain Sotiemme Veteraanit -keräykseen.

Maanpuolustuskiltojen liitto ry

 • Timo Mäki, Porin prikaatin kilta ry, 2000 euron palkinto
  Mäki valittiin Porin prikaatin killan puheenjohtajaksi vuonna 2008. Hänen johtamanaan alkoi killan toiminnan määrätietoinen kehittäminen. Sen seurauksena killasta kasvoi jäsenmäärältään ylivoimaisesti liiton suurin jäsenyhdistys, joka ei ole liittomuotoinen aselajiliitto.
 • Rauno Suhonen, (s.1955) Karjalan Poikien Kilta ry, 1000 euron palkinto
  Suhonen on kirjoittanut kolme sotahistoriallista kirjaa ja yhden Pohjois-Karjalan maanpuolustusta käsittelevän kirjan. Näiden lisäksi hän on avustanut useita tietokirjailijoita luovuttamalla tietojaan tai aineistoaan kirjoittajien käyttöön.
 • Ilkka Virtanen, Österbottens försvarsgille – Pohjanmaan maanpuolustuskilta rf, 1000 euron palkinto
  Virtasen toiminnan painopistealueena maanpuolustustyössä on ollut Österbottens Försvarsgille – Pohjanmaan Maanpuolustuskilta rf:n johtaminen. Kilta on maanpuolustuksen ja sotiemme veteraanien perintöä vaaliva ja ylläpitävä sekä näihin liittyvää tietoa ja maanpuolustustahtoa levittävä.
 • Helikopterikilta ry, 2000 euron palkinto
  Keväällä 2014 Helikopterikilta ry sai puolustusvoimilta HS-14 kuljetushelikopterin säilytettäväksi ja tulevaisuudessa museoitavaksi Utti-aukiolle. Kilta on huoltanut koneen käyntikuntoiseksi kesällä 2014.
 • Sotilaspoliisieskadroona Lahden Kilta ry, 2000 euron palkinto
  Kilta on kerännyt ainoana maanpuolustusyhdistyksenä sotilaspoliisien perinne-esineistöä omaan perinnetilaansa sekä pitänyt useita seminaareja sotilaspoliisihistoriasta sekä sotilaspoliisien toiminnasta.
 • Pohjois-Karjalan Prikaatin Perinnekilta ry, 2000 euron palkinto
  Killan viime aikojen suurin ponnistus on ollut uusien nettisivujen avaaminen ja siihen liittyvä perinnetiedon dokumentointi. Kotisivuille (www.pkpkilta.fi) on koottu digitoimalla kaikki joukko-osastolehdet aina vuodesta 1960 alkaen: Vipinä, Karjalan Jääkäri ja Korpisoturi.

Kadettikunta

 • Vesa Valtonen (s. 1969), Pohjois-Kymen kadetti-piiri, 2000 euron palkinto
  Erittäin ansiokas vapaaehtoinen maanpuolustusaatteellinen toiminta Kadettikunnassa ja Pohjois-Kymen kadettipiirissä.
 • Kari Sainio (s. 1957), Helsingin kadettipiiri, 2000 euron palkinto
  Erittäin ansiokas toiminta Kadettikunnan kokonaisviestinnän ja sähköisen viestinnän kehittämisessä.
 • Markku Nissinen (s. 1952), Oulun kadettipiiri, 2000 euron palkinto
  Pitkäaikainen ja erittäin ansiokas vapaaehtoinen maanpuolustusaatteellinen toiminta Oulun kadettipiirissä.
 • Tarmo Saurus (s. 1933), Etelä-Hämeen kadettipiiri, 2000 euron palkinto
  Pitkäaikainen ja erittäin ansiokas vapaaehtoinen maanpuolustusaatteellinen toiminta Etelä-Hämeen kadettipiirissä.
 • Tommi Myyryläinen, Pohjois-Satakunnan kadettipiiri, 2000 euron palkinto
  Aktiivinen ja ansiokas toiminta Pohjois-Satakunnan kadettipiirin luottamustehtävissä ja kadettipiirin toiminnan kehittämisessä.

Sotavahinkosäätiön synty

Suomessa perustettiin talvisodan tuhojen korjausta rahoittamaan kaksi sotavahinkoyhdistystä, joiden toiminta jatkui Jatko- ja Lapin sodan aikana. Sotavahinkoyhdistykset korvasivat lakisääteisellä palovakuutuksella vakuutettujen talojen ja irtaimistojen vauriot täysimääräisesti.

Kun tuhot oli saatu korjattua, jäljelle jääneet varat siirrettiin vuonna 1954 perustettuun Sotavahinkosäätiöön, joka on tukenut merkittävin apurahoin ja avustuksin mm. sotiemme veteraaneja. Maanpuolustuspalkintoja Sotavahinkosäätiö on myöntänyt vuodesta 2009. Säätiön puheenjohtajana toimii vakuutusneuvos Harri Kainulainen.

Lisätietoja tarvittaessa asianomaisista liitoista:

www.reservilaisliitto.fi
www.rul.fi
www.mpkl.fi
www.kadettikunta.fi