Sotiemme Veteraanit -keräys tiivistää yhteistyötä reserviläisjärjestöjen kanssa

kesäkuu 1, 2018

Sotiemme veteraanien tukitarve jatkuu, sillä puolet veteraaneista saa vain noin tuhannen euron kuukausieläkettä. Tukijoita tarvitaan myös tulevina vuosina ja yhteistyötä tiivistetään reserviläisjärjestöjen kanssa. Veteraanijärjestöillä ei ole omaisuuksia, joilla tukea ikääntyviä jäseniä.

Sotiemme Veteraanit -keräys tuotti viime vuonna lähes 3,3 miljoonaa euroa, josta varusmiehet keräsivät noin kolmanneksen. Keräystuotolla tuetaan sotiemme veteraaneja, joita oli kuluvan vuoden alussa noin 14.000 sekä heidän puolisoitaan ja leskiään, joiden määrä oli vuodenvaihteessa noin 25.000. Lisäksi tukea voivat saada sotalesket, joita on elossa enää satakunta. Varusmieskeräyksen tuotto jää sille paikkakunnalle, josta varat on kerätty.

Suomen Reserviupseeriliitto ry  ja Reserviläisliitto ry ja on kutsuttu mukaan Sotiemme Veteraanit -keräyksen hallitustyöskentelyyn. Taustalla on pitkäaikainen yhteistyö reserviläisjärjestöjen kanssa.

Meille oli luontevaa tiivistää yhteistyötä juuri reserviläisjärjestöjen kanssa, sillä ne ovat tukeneet Sotiemme Veteraanit -keräystä koko sen historian ajan eli 12 vuotta. Yhteistyö tiivistyy sekä hallinnossa että piiritasolla. Keräyksen piiripäälliköiden tehtäviä hoitamaan etsitäänkin nyt veteraanityötä arvostavia reserviläisiä. Samalla siirrämme reserviläispiireille arvokasta tietotaitoa varojen hankkimisesta, kertoo Veteraanivastuu ry:n puheenjohtaja Matti Niemi.

Veteraanivastuu ry:n hallituksen uusi asiantuntijajäsen, Reserviläisliiton varapuheenjohtaja Rauno Hauta-aho muistuttaa, että reserviläisten laajamittainen mukanaolo Sotiemme Veteraanit -keräyksessä heijastuu mm. alhaisina keräyskuluina.

Sotiemme Veteraanit -keräyksen toteutuksessa eri järjestöistä tulevilla vapaaehtoisilla on suuri rooli. Reserviläisjärjestöt keräävät varoja sekä itse että tukevat paikallisten varusmieskeräysten järjestelyitä. Vapaaehtoisten ja Puolustusvoimien antaman avun myötä Sotiemme Veteraanit -keräyksen kuluprosentti (18,5% vuonna 2017) on erittäin alhainen verrattuna moniin muihin kansalaiskeräyksiin.

Edelleen jatkuvan tukitarpeen taustalla on mm. se, että puolet veteraaneista saa vain hieman yli tuhannen euron kuukausieläkettä. Erityisen pienituloisia ovat puolisot ja lesket, joista suuri osa elää vajaan 800 euron suuruisella takuueläkkeellä. Keräysvaroilla rahoitetaan lääke- ja hoitokuluja, silmälasien ja muiden apuvälineiden hankintaa, erilaisia ruokailu-, siivous- ja kuljetuspalveluhankintoja sekä veteraanien virkistystoimintaa.

Mukana myös muussa veteraanityössä

Reserviläisliitto ja Suomen Reserviupseeriliitto ovat laajasti mukana myös muussa veteraanityössä ja -toiminnassa.

Veteraanityön tukeminen on tärkeä osa reserviupseerityötä. Suomen Reserviupseeriliiton piirien ja yhdistysten mallisäännöissäkin mainitaan, että niiden tehtäviin kuuluu tehdä ja tukea veteraani- ja sotilasperinteisiin liittyvää toimintaa. Veteraaneille annettu apu on meille vapaaehtoisille maanpuolustustyön soihdun kantamista. Luontevaa onkin, että olemme mukana sekä veteraanien perinne- että tukitoiminnassa, sanoo Suomen Reserviupseeriliiton varapuheenjohtaja Sampo Puoskari, joka on toinen uusi asiantuntijajäsen Veteraanivastuu ry:n hallituksessa.

Keräystä tarvitaan edelleen, sillä veteraanijärjestöillä ei ole mittavaa varallisuutta. Sotainvalidien Veljesliiton varallisuus jäsentä kohti oli vuodenvaihteessa enää 158 euroa ja Suomen Sotaveteraaniliiton 24 euroa. Rintamaveteraaniliitolla ei omaisuutta käytännössä enää ole. Rintamanaisten Liitto purettiin jo muutama vuosi sitten. Luvut perustuvat järjestöjen virallisiin tilinpäätöksiin ja toimintakertomuksiin 31.12.2017.

Sotiemme Veteraanit on veteraanijärjestöjen yhteiskeräys, joka käynnistyi vuonna 2006. Keräyksessä ovat mukana kaikki kolme veteraanijärjestöä: Sotainvalidien Veljesliitto, Suomen Sotaveteraaniliitto ja Rintamaveteraaniliitto sekä sotaleskiä edustava Kaatuneitten Omaisten Liitto. Keräystä hallinnoi Veteraanivastuu ry (Y-tunnus 2082231-9). www.veteraanit.fi

LISÄTIETOJA

Varainhankinnan päällikkö Pia Mikkonen, Sotiemme Veteraanit -keräys, puh 050 354 0262, s-posti  

Toiminnanjohtaja Janne Kosonen, Suomen Reserviupseeriliitto, puh. 050 581 0819, 

Toiminnanjohtaja Olli Nyberg, Reserviläisliitto, puh 040 064 0755, s-posti o