Suomeen tarvitaan yleinen varaamisrekisteri

toukokuu 25, 2015

Kaikkien hallinnonalojen yhteinen henkilöstön varaamisrekisteri häiriötilanteissa tai poikkeusoloissa tarvittavaa henkilöstöä varten olisi konkreettinen askel koko yhteiskunnan varautumisen edistämiseksi ja turvallisuusviranomaisten toimintakyvyn varmistamiseksi, totesi Suomen Reserviupseeriliiton puheenjohtaja Mikko Halkilahti. Hän puhui Porvoon Reserviupseerien 80 –vuotisjuhlassa lauantaina 23.5.

Puolustusvoimien lähettämän reserviläiskirjeen sai 900 000 Suomen kansalaista. Meidän sodan ajan joukkojen koko on nykyisin 230 000 sotilasta, joten moni reserviläinen on, kuten kirjeessä sanotaan ”reservissä” eikä siis sijoitettuna puolustusvoimien sodan ajan tehtävään.

Jokaista kansalaista kuitenkin tarvitaan isänmaamme turvallisuuden takaamiseksi. Suuri määrä tehtäviä löytyy kokonaisturvallisuuden eri saroilta. Reserviupseerit työskentelevät siviilissä monenlaisissa vaativissa tehtävissä yhteiskunnan eri aloilla. Suuri osa meistä jatkaisi omissa tehtävissään myös erilaisten kriisien ja häiriötilanteiden aikana. Erityisesti kuntien varautumistoiminnassa ja väestösuojelussa on myös runsaasti kokeneille reserviläisille sopivia tehtäviä, Halkilahti muistuttaa.

Kokonaisuuden selvittämiseksi olisi tärkeää saada Suomeen yleinen varaamisrekisteri, josta selviäisi mihin kriisiajan tehtävään ja kenen toimesta henkilö on varattu. Tiedot poikkeusolojen tehtäviin varatuista henkilöistä ovat tällä hetkellä eri rekistereissä ja niiden ajanmukaisuus ja oikeellisuus eivät ole taattuja. Poikkeusolovarauksia on asevelvollisrekisterin lisäksi sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla, kunnissa, pelastuslaitoksilla ja yrityksillä.

Yhteinen varaamisrekisteri poistaisi päällekkäiset varaukset, helpottaisi sijoittamiskelpoisten henkilöiden löytymistä, lisäisi varautumisjärjestelyjen luotettavuutta paremmalla reaaliaikaisuudellaan ja helpottaisi varautumisjärjestelyjä. Uusi rekisteri voisi rakentua esim. nykyisen työvelvollisuusrekisterin perustamisvalmiuksien ja teknisten järjestelmien varaan tai se voitaisiin luoda nykyisen asevelvollisrekisterin pohjalle laajentamaan sitä koskemaan myös kunta- ja työnantajaorganisaatioiden poikkeusolojen henkilövarauksia, Halkilahti ehdotti.