Tapio Peltomäki neuvottelukunnan puheenjohtajaksi

huhtikuu 4, 2014

Suomen Reserviupseeriliiton neuvottelukunnan kevätkokouksessa kuultiin Ulkopoliittisen instituutin johtajan Teija Tiilikaisen ajankohtainen alustus Natosta. Neuvottelukunnan uudeksi puheenjohtajaksi Tapani Havian jälkeen valittiin Tapio Peltomäki.

Teija Tiilikainen loi alustuksessan tiiviin katsauksen Naton historiaan. Hän muistutti, että organisaation toimenkuva muuttui olennaisesti kylmän sodan jälkeen, kun se teki päätöksen oman alueen ulkopuolisista operaatioista. Tähän ajoittui myös järjestön nopea laajeneminen sekä rauhankumppanuussopimukset mm. Suomen, Ruotsin ja Venäjän kanssa.

WTC-iskujen jälkeen 11.9.2001 Nato toimeenpani ainoan kerran 5. artiklansa, joka sitoo jäsenmaat yhteistyöhön ja keskinäiseen avunantoon tilanteessa, jossa yhteen tai useampaan jäsenmaahan kohdistuu hyökkäys. Afganistanin ISAF -operaation päättyessä tämän vuoden lopussa Nato lienee luopumassa massiivista, pitkäkestoisista operaatiosta ja toiminnan fokus siirtyy taas Eurooppaan. Tähän vaikuttaa myös Ukrainan tilanne. Suomen Nato-optiosta Tiilikainen totesi, että se perustuu pitkälti meidän omaan ajatteluun. Suomea ja Ruotsia pidetään hyvinä kumppaneina, mutta jäsenyyden osalta vastaus saataisiin vasta, kun maat päättäisivät hakea jäsenyyttä.

Peltomäki Havian tilalle

RUL:n neuvottelukunnan puheenjohtajana vuodesta 2007 lähtien toiminut professori, lääkintämajuri Tapani Havia ilmotti jo ennen kokousta, ettei ole enää käytettävissä tehtävään. Neuvottelukunta valitsi uudeksi puheenjohtajakseen toimitusjohtaja, majuri Tapio Peltomäen. Pitkän ja monipuolisen reserviupseeriuran tehnyt Peltomäki toimi RUL:n puheenjohtajana vuosina 2002 – 2007. Neuvottelukunnan varapuheenjohtajana jatkaa majuri Martti Ehrnrooth.