Toimintapäivän ohjeet on päivitetty

toukokuu 20, 2019

Toimintapäivän tarkoitus on tarjota reserviupseereille matalan kynnyksen toimintaa, sekä samalla mahdollisuus testata ja kehittää taitojaan. Se on myös hyvä tilaisuus yhdistyksille ja piireille tuoda toimintaa jäsenille näkyväksi, sekä lisätä tietoisuutta paikallistason reserviupseeritoiminnasta. Jo vuosia yhdistyksiä ja piirejä palvellut Toimintapäivän materiaali on nyt päivitetty ja valmis käytettäväksi kevään ja syksyn Toimintapäiviin.

 

Liitto kannustaa yhdistyksiä ja piirejä järjestämään jäsenilleen monipuolista toimintaa. Liiton Toimintapäivä on valmis konsepti, jonka avulla yhdistykset voivat suunnitella jäsenilleen reserviupseerin sotilastaitoja tukevan tapahtuman. Sen järjestäminen huomioidaan mm. liiton toimintakilpailussa.

 

Toimintapäivä on jaettu liiton toimintasuunnitelman mukaisesti kolmeen osa-alueeseen: ammu, liiku ja kouluttaudu. Jokaisen osion alle on kerätty rasteja, joista yhdistykset ja piirit voivat koota mieleisensä toimintapäivän.

Toimintapäivän ohje on pohja, josta yhdistykset ja piirit voivat itse soveltaa ja muokata oman aktiivisen toimintapäivän, jonka tarkoituksena on tarjota koulutusta jäsenistölle ja toiminnasta kiinnostuneille.
 

Yhdistykset ja piirit voivat pyytää järjestämäänsä Toimintapäivään palkintoja ja liiton oheismateriaalia viimeistään 2 viikkoa ennen tapahtumaa liiton toimistosta. Kun Toimintapäivä on pidetty yhdistyksiä pyydetään lähettämään liiton järjestösihteerille kuvaus päivän tapahtumista ja osallistujamäärästä, sekä niin halutessaan mahdollisia kommentteja päivän ohjeistuksesta ja kulusta. Lisäksi liittoon toivotaan toimintapäivistä kuvia, joita liitto julkaisee mm. sosiaalisessa mediassaan. Kuvien kohdalla on mainittava kuvien ottaja(t).

 

Toimintapäivän ohje löytyy pdf-tiedostona liiton kotisivuilta tiedostopankista täältä, josta sen voi vapaasti tallentaa ja tulostaa käyttöön. Asiasta saa lisätietoa liiton järjestösihteeriltä Susanna Takamaalta sähköpostitse  tai puhelimitse 040 556 8798.