Lippua, miekkaa, kivääriä, pistoolia, kameraa, retkeilyvälineitä...

Tukisäätiön apurahat haettavana

elokuu 13, 2014

Suomen Reserviupseerien tukisäätiö tukee apurahoilla reserviupseeritoimintaa. Tukisäätiön apurahat on haettavana 31.8.2014 saakka.

Vuonna 1999 perustetun Suomen Reserviupseerien tukisäätiön tarkoituksena on tukea suomalaisten reserviupseerien henkisiä ja fyysisiä maanpuolustus- ja turvallisuusvalmiuksia sekä Suomessa toimivien suomalaisten reserviupseeriyhdistysten valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa maanpuolustustietouden ja -tahdon ylläpitämiseksi ja kohottamiseksi sekä muutoinkin maanpuolustusedellytysten parantamiseksi.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan tukemalla maanpuolustus- ja turvallisuuspoliittista työtä reserviupseerien keskuudessa myöntämällä varoja sääntöjensä mukaisesti apurahoihin, avustuksiin ja stipendeihin, koulutus- ja julkaisutoimintaan, reserviupseerien toiminnan laajentamiseen ja tehostamiseen, erillisprojektien tukemiseen ja uusien toimintamuotojen kehittämiseen.

Perustellut säätiön hallitukselle osoitetut apurahahakemukset tulee lähettää RUL:n toimistoon 31.8.2014 mennessä. Lisätietoja Tukisäätiön apurahoista saa RUL:n toimistosta Janne Kososelta ( tai 050 – 5810 819).

Lisätietoa Suomen Reserviupseerien tukisäätiön toiminnasta löytyy osoitteesta: https://www.rul.fi/tukisaatio