Vapaaehtoista koulutusta on kehitettävä vastuullisesti

marraskuu 25, 2017

– On tärkeää, että vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta kehitetään. Itsestään selvää on, että tällöin puolustusvalmiuden parantaminen on keskiössä. Samalla on kuitenkin varmistettava, että reserviläisten vapaaehtoisuus hyödynnetään mahdollisimman hyvin ja ettei sijoittamattoman reservin kouluttautumismahdollisuuksia ja varautumis- ja turvallisuuskoulutuksen kehittämistä unohdeta, totesi RUL:n puheenjohtaja Mikko Halkilahti.

Puolustusministeri Jussi Niinistö asetti lokakuun puolessa välissä työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella selvitys vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen uudelleenjärjestelyistä. Uusi toimeksianto on jatkoa puolustusministerille 28.9. luovutetulle selvitystyölle. Siinä työryhmä esitti, että Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) kehittämistä jatkettaisiin nykyiseltä pohjalta. Hieman yllättäen puolustusministeri antoi uudelle selvitysryhmälle tavoitteen laatia selvitys vapaaehtoiseen maanpuolustukseen kuuluvan sotilaallisen koulutuksen organisoinnista osaksi puolustusvoimia ja MPK:n roolin kehittämisestä sotilaallisia valmiuksia sekä varautumis- ja turvallisuuskoulutusta antavana organisaationa.

RUL on kysynyt sekä liittohallituksen että -valtuuston jäseniltä vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen kehittämisestä, jos sotilaallinen koulutus siirretään MPK:lta kokonaan puolustusvoimille. Kyselyyn vastasi yhteensä yli 60 liittohallituksen ja liittovaltuuston jäsentä tai varajäsentä. Vastauksissa nousee voimakkaasti esille huoli taloudellisten resurssien riittävyydestä, byrokratian kasvusta sekä mahdollisesti supistuvasta koulutustarjonnasta. Monessa vastauksessa pelättiin MPK:n näivettyvän, jos mainittu siirto toteutuu. Suurin osa vastanneista (70 % hallituksen jäsenistä ja 63 % valtuuston jäsenistä) uskoi, että vapaaehtoisen sotilaallisen koulutuksen siirtäminen MPK:lta puolustusvoimille ei ole kustannustehokasta. Naisten ja nuorten koulutuksen kohdalla luvut olivat samaa luokkaa: 70 % hallituksen jäsenistä ja 65 % valtuuston jäsenistä ei uskonut näiden ryhmien koulutuksen paranevan. Yli puolet vastanneista (60 % hallituksen jäsenistä ja 51 % valtuuston jäsenistä) epäili myös, ettei MPK:n asema varautumis- ja turvallisuuskoulutuksen antajana parane.

– Vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta on kehitettävä vastuullisesti ja pitkäjänteisesti. Tärkeää on, että vapaaehtoisen koulutuksen todellisia toimijoita ja asiantuntijoita, aktiivireserviläisiä ja keskeisiä reservijärjestöjä, kuullaan aidosti koulutusta kehitettäessä, vaati RUL:n liittovaltuuston puheenjohtaja Markus Lassheikki.

Halkilahti ja Lassheikki puhuivat RUL:n liittovaltuuston syyskokouksessa 25.11. Helsingissä.