Toiminta

Keskeisiä toimintamuotoja ovat muun muassa koulutus, urheilu- ja liikuntatoiminta sekä järjestö-, aatteellinen- ja perinnetoiminta. Urheilu- ja liikuntatoiminnassa korostuvat sotilastaitoja kehittävät maastojotokset ja -harjoitukset sekä ammunta ja suunnistus.

Yhdessä puolustusvoimien ja muiden maanpuolustusjärjestöjen kanssa ollaan voimakkaasti mukana kehittämässä vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta muun  muassa maanpuolustusyhdistysten kautta. Erityisenä kiinnostuksen kohteena on johtamis- ja kouluttajakoulutus.

Matkalaskut

Matkalasku on toimitettava piirien toimistoon viimeistään kuukauden kuluessa matkasta uhalla, että oikeus korvaukseen menetetään.
Laskuun on ehdottomasti liitettävä mukaan kuitit ja ym. tositteet.

Matkalaskupohja