Kalenteri

Heinäkuu 2020
m t k t p l s
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2

Toiminta

TOIMINTASUUNNITELMA 2020

 

1. TOIMINNAN TARKOITUS

Vihdin Reserviupseerikerho ry:n tarkoituksena on olla jäsentensä aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien.

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan ohjaamalla ja tukemalla jäsentensä toimintaa henkisesti ja aineellisesti tiedotuksen ja kurssitoiminnan avulla, harjoittamalla koulutus- ja julkaisutoimintaa, ylläpitämällä sotilasperinteitä sekä tukemalla sotilasperinnetoimintaa ja perinteen keräämistä ja tallentamista ja järjestämällä jäsentensä henkistä ja fyysistä kuntoa sekä upseeritaitoja ylläpitävää ja kehittävää toimintaa, siihen luettuna myös urheiluammunnan harjoitus- ja kilpailutilaisuudet.

Yhdistyksellämme on kunnia toimia läheisessä yhteistyössä vihtiläisten veteraanijärjestöjen sekä Vihdin Reservinaliupseerien ja Vihdin Maanpuolustusnaisten kanssa vihtiläisen maanpuolustushengen ylläpitäjinä ja kehittäjinä.

Lisäksi yhdistyksellä on aktiivinen ote Uudenmaan Reserviupseeripiirin toiminnan kehittämisessä. Tämä toteutuu mm. piirin puheenjohtajistossa tulevana toimintavuonna.

 

2. TOIMINNAN PAINOPISTEET VUONNA 2020

Viisi toiminnan painopistettä:

 • – Veteraanien perintö, upseeriperinteet & yhteistoiminta
 • – Nykyisten jäsenten aktivointi -> toiminta ja tapahtumat
 • – Nuoret jäsenet ja rekrytointi
 • – Ase- ja ampumakoulutus
 • – Liikuntakoulutus

Vuosi 2020 on Kerhon 61. toimintavuosi.

2.1. Veteraaniperintö, upseeriperinteet ja yhteistoiminta

Yhdistyksen toiminnalle tärkeän arvopohjan muodostaa veteraaniperinnön vaaliminen. Tässä jatkamme hyvää yhteistyötä sotainvalidien, rintamaveteraanien, lottien, sekä alueemme muiden maanpuolustusyhdistysten kanssa.

Veteraaniperintö:
Tämän painopisteen osalta perinteisiä tapahtumia ovat mm:

 • – Kansallinen veteraanipäivä
 • – Kaatuneitten muistopäivä
 • – Sotainvalidipäivä
 • – Veteraanien huvilan talkoot
 • – Kuukausitilaisuudet sotahistoriaan ja veteraaniperintöön liittyen
 • – Sotaanlähdön perinnemarssi Kirkonkylästä Ojakkalaan vihtiläisten jatkosotaan lähdön muistoksi.
 • – Yhteistoiminta jäljellä olevien veteraanien kanssa
 • – Rahallinen tuki
 • – Veteraanien rosvopaistijuhla elokuussa 2020/ Finnairin lentävä henkilöstö ja Vihti

Upseeriperinteet ja yhteistoiminta:
Upseeriperinteiden ja yhteistoiminnan tarkoituksena on ylläpitää kerhon vahvaa maanpuolustushenkeä ja aktiivista yhteistyötä vapaaehtoisen maanpuolustusjärjestöjen, puolustusvoimien, kunnan ja seurakunnan kanssa. Upseeriperinteistä vastaava perinneupseeri huolehtii lisäksi huomionosoituksista ja muistamisista. Hallitus toteuttaa ulkoista tiedotusta monikanavaisesti.

Upseeriperinteisiin liittyviä tapahtumia ovat mm:

 • – Reserviläisten hengellinen ilta
 • – Talvisodan päättymisen muistojuhla
 • – Puolustusvoimain lippujuhlapäivä
 • – Ylennettyjen juhlat
 • – Osallistuminen kutsuntoihin
 • – Kunniavartio uusien ylioppilaiden käydessä sankarihaudoilla
 • – Uudenmaan maanpuolustuspäivä
 • – Osallistuminen reserviläistanssiaisiin
 • – Itsenäisyyspäivän juhla
 • – Jouluaaton kunniavartio sankarihaudoilla
 • – Kyläjuhlat
 • – Merkkipäivät
 • – Kuoron esitykset

HUOM! Toimintavuosi sisältää RUK:n 100-vuotisjuhlan 6.6.2020 Haminassa.

2.2. Nykyisten jäsenten aktivointi – toiminta ja tapahtumat

Ampumatoiminta ja -koulutus jatkuvat hyväksi todetun käytännön mukaisesti.
Nyt ammumme sekä käsi- että pitkillä aseilla.
Aseet ovat Kerhon omaisuutta.
SRA- ja muut toiminnalliset ammunnat

Tärkeät vuositapahtumat:

 • – Vihti-race
 • – Naistenmessut
 • – Wuosisatamarkkinat, CAMP Vihti
 • – Kerhoillat ja muut esitelmätilaisuudet

Jäsenistö pidetään ajan tasalla aktiivisella sisäisellä viestinnällä.

Kerho jatkaa toimintaosastojensa keskeisen materiaalin pitkäjänteistä hankintaa ja pyrkii mahdollisimman suureen omavaraisuuteen.

Lisäksi pyrimme yhteistyössä muiden Maanpuolustusjärjestöjen ja Vihdin kunnan kanssa saamaan Vihdin Kirkonkylän Kirkkoniemen koulukiinteistöstä mahdollisesti vapautuvan tilan kokous- ja varastokäyttöön.

2.3. Nuoret jäsenet ja rekrytointi

Yhdistyksellä on runsaasti jäsenpotentiaalia Vihdissä ja lähialueilla.
Tapahtuma-, kuntourheilu- ja ampumatoiminnalla pyritään saamaan lisänäkyvyyttä paikallisessa lehdistössä.
Kerholla on omat sivut (www.rul.fi/vihti) ja oma Facebook-sivusto https://www.facebook.com/groups/vihdinreserviupseerikerho

Toimintavuonna 2020 kohdennetaan huomiota entistä enemmän nuorten vänrikkien ja aliluutnanttien aktivoimiseen kerhossamme sekä tapahtumissamme toteutettavaan uusjäsenhankintaan. Huom! Uudenmaan piirin vänrikkipäivät.

Keinoja: Aselaji-illat, hallitustyöskentelyyn tutustuttaminen, liikunnalliset tapahtumat, sekä muut nuorille kohdennetut koulutustapahtumat.

2.4. Ase- ja ampumakoulutus

Keskitymme edelleen kehittämään ase- ja ampumakoulutustamme vuonna 2020. Kerho tulee kannustamaan jäsenistöään ottamaan osaa piiri- sekä liittotasomme sekä kansallisiin kilpailuihin. Joukkueiden ilmoittaminen tapahtuu URUP: n kautta.

Toteutetaan asekursseja, ammuntapäiviä sekä SRA ja muita toiminnallisia ammuntoja.

2.5. Liikuntakoulutus

Kenttäkelpoisuuden kehittäminen on päivän sana reserviläiskentässä. Uuden TIKKI-järjestelmän käyttöönotto 2020 aikana. Reserviläisen kunnon seurannan yhteistyö puolustusvoimien, MPK: n ja RESUL: n kesken on käynnistetty.

Sähköinen kuntokortti päättyy 31.12.2019 mennessä -> Marsmars.fi – palvelu ja ampumapäiväkirjat kymppi-sovellukseen.

-> Reserviläisjärjestöjen painoarvo kasvaa

Kerhomme pyrkii toteuttamaan kuukausitasolla erilaisia jäsenistölle suunnattuja liikunnallisia tapahtumia ja esim. erikseen suunnitellun testauspäivän.

Kaikkiin toimintavuoden tärkeimpiin tapahtumiin suunniteltu vuosikello sekä muut keskeiset tiedot, julkaistaan helmikuun jäsenkirjeessä, joka postitetaan kaikille jäsenille

 

3. YHDISTYKSEN TOIMINNAN JOHTAMINEN

3.1. Reserviupseeriliitto (RUL)

Suomen Reserviupseeriliitto (RUL) on reserviupseerien valmiuksia kehittävä yhteistoimintajärjestö, joka vaikuttaa maanpuolustusedellytysten paranemiseen ja tukee valtakunnan turvallisuutta. RUL:n tehtävänä on ylläpitää reserviupseerien sotilaallisia tietoja, johtajakykyä ja valmiuksia sekä toimia reserviupseerikerhojen ja niiden jäsenten välisenä yhdyssiteenä. Toiminnan päämääränä on Suomen kokonaisturvallisuuden edistäminen. RUL on puoluepoliittisesti sitoutumaton järjestö. RUL: n uusi kolmivuotiskausi käynnistyy uuden puheenjohtajan merkeissä.

3.2. Uudenmaan Reserviupseeripiiri (URUP)

Piirin tarkoituksen on toimia sen alueella olevien Suomen Reserviupseeriliiton jäsenyhdistysten aatteellisena ja toiminnallisena yhdyselimenä valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien.

Tarkoitustaan piiri toteuttaa

 • – Ohjaamalla ja tukemalla jäsenyhdistystensä toimintaa henkisesti ja aineellisesti mm. tiedotuksen ja kurssitoiminnan avulla.
 • – Harjoittamalla koulutus- ja julkaisutoimintaa.
 • – Ylläpitämällä sotilasperinteitä sekä tukemalla sotilasperinnetoimintaa ja perinteen keräämistä ja tallentamista.
 • – Järjestämällä jäsentensä henkistä ja fyysistä kuntoa sekä upseeritaitoja ylläpitävää ja kehittävää toimintaa, siihen luettuna myös urheiluammunnan harjoitus- ja kilpailutilaisuudet.
 • – Suorittamalla Suomen Reserviupseeriliiton piirille antamat tehtävät.
 • – Piiri ei osallistu puoluepoliittiseen toimintaan.

Toni Tiilikainen aloittaa toimintavuoden 2020 piirin puheenjohtajistossa (2. varapuheenjohtaja), toiminta-alueenaan ja painopisteenään erityisesti Länsi-Uusimaa.

3.3. Vihdin Reserviupseerikerho (VRUK)

Yhdistyksen tärkeimmät toimielimet ovat:

 1. Yhdistyksen kokous
 2. Hallitus

Ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous (tyypillisesti kevätkokous, syyskokous ja ylimääräinen yhdistyksen kokous).

Yhdistyksen syyskokous:

Vahvistaa seuraavan toimikauden toimintasuunnitelman, jäsenmaksun suuruuden, talousarvion, päättää hallituksen jäsenten lukumäärän, valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä muut hallituksen jäsenet, valitsee seuraavaksi toimintavuodeksi uusien sääntöjensä mukaisesti yhden toiminnantarkastajan ja varamiehen, päättää piirin sääntöjen edellyttämien ehdokkaiden valitsemisesta piirihallitukseen ja Suomen Reserviupseeriliiton sääntöjen edellyttämien edustajien valitsemisesta liittokokouksiin.

Yhdistyksen kevätkokous:

Käsittelee yhdistyksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, esittää toiminnantarkastajan kertomuksen, päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille ja päättää tarvittaessa piirin sääntöjen edellyttämien edustajien valitsemisesta piirin kokouksiin.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous:

Ylimääräinen yhdistyksen kokous voidaan pitää, milloin yhdistyksen kokous niin päättää, hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin viidennes (1/5) yhdistyksen jäsenistä (uusissa yhdistyksissä kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista) sitä hallitukselta määrätyn asian käsittelyä varten kirjallisesti pyytää.

Hallitus

Hallitus toimii yhdistyksen lakimääräisenä edustajana. Hallitukseen valitaan toimintavuosittain puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä vähintään viisi (5) ja enintään viisitoista (15) muuta jäsentä. Hallitus voi asettaa avukseen tarpeellisiksi katsomiaan toimikuntia.

Hallitus huolehtii yhdistyksen toiminnasta ja sen tulee siinä tarkoituksessa muun muassa:

 1. Toimia yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi ja huolehtia yhdistyksen sisäisestä toiminnasta.
 2. Edustaa yhdistystä.
 3. Kutsua koolle yhdistyksen kokoukset sekä valmistella niissä käsiteltävät asiat.
 4. Panna täytäntöön yhdistyksen kokousten päätökset.
 5. Hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta sekä huolehtia tilinpäätöksen valmistamisesta.
 6. Huolehtia yhdistyksen toimintakertomuksen laatimisesta.
 7. Huolehtia yhdistyksen toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta.
 8. Päättää yhdistyksen jäseneksi hyväksymisestä ja pitää luetteloa jäsenistä.

HALLITUKSEN KOKOONPANO 2020 (10 tehtävää)

 • – Puheenjohtaja: Johtaa kokonaisuutta, toimii lisäksi yhdistyksen edustajana virallisissa piirin ja liiton sekä muiden yhteistyötahojen kokouksissa. Mikäli puheenjohtaja valitaan piirin puheenjohtajistoon, ei hän voi samalla toimia piirihallituksen jäsenenä kerhon puolesta.
 • – Varapuheenjohtaja: Toimii yhdistyksen varsinaisena tai varaedustajana piirin ja liiton sekä muiden yhteistyötahojen kokouksissa. Toimii aktiivisesti pj:n apuna toiminnan kehittämisessä. oto talousupseeri Vastaa kerhon taloudesta ja kirjanpidosta.
 • – Sihteeri: Vastaa sisäisestä tiedotuksesta, jäsenrekisteristä ja kerhon toiminnan dokumentoinnista, www.kotisivu- ja facebook – ylläpitäjänä sekä arkistointivastaavana. oto rekrytointiupseeri.

HALLITUKSEN MUUT UPSEERITEHTÄVÄT:

 • – Perinne- ja yhteysupseeri: Vastaa veteraaniperinnön ylläpidosta, upseeriperinteistä ja yhdistyksen yhteistyöstä kunnan, seurakunnan ja muiden maanpuolustusjärjestöjen kanssa.
 • – Aseupseeri: Vastaa kerhon ase- ja ampumakoulutuksesta sekä kilpailuista. Vastaa Kerhon luvanvaraisista aseista ja ampumatarvikkeista.
 • – Liikuntaupseeri 1: Kehittää ja toteuttaa muun hallituksen avustuksella jäsenistölle kiintoisaa ja mielekästä liikuntaa sekä kilpailuja.
 • – Liikuntaupseeri 2:
 • – Nuorisoupseeri: Kerhon nuorisojäsenten aktivointi ja rekrytointi oto toimintaupseeri
 • – Toimintaupseeri 1: Kerhon tapahtumien järjestäminen ja markkinointi oto liikuntaupseeri
 • – Toimintaupseeri 2:

Tärkeimpiä tavoitteita täyden tehon saaminen keskeisiin toimintoihin. Hallituksen koko määräytyy sääntöjen ja toimintasuunnitelmassa asetettujen painopisteiden mukaisesti.

Hallitukseen on tällä hetkellä lupautunut 7 upseeria. Hallitus esittää voivansa täydentää toimintakauden aikana kokoonpanon täyteen 10: een henkilöön.

 

4. VARAINHANKINTA JA TOIMINNAN RAHOITUS

Yhdistyksemme varainhankinta ja toiminnan rahoitus perustuu seuraaviin elementteihin:

 1. Jäsenmaksut
 2. Muu varainhankinta
 • – Toiminnan tukijoiden hankkiminen
 • – Kylätapahtumat
 • – CAMP VIHTI ( Wuosisatamarkkinat )
 • – Naistenmessut

Yhdistys ei tavoittele toiminnallaan taloudellista voittoa, mutta tulevaisuuden toiminnan turvaamiseksi ja vahvistamiseksi sekä investointien tekemiseksi talousarvio suunnitellaan yleensä vähintään nollatulokseksi. Tulevana vuonna on tarpeen kuitenkin rahoittaa jäsenistön sekä toiminnan kehittämiseksi hankintoja, joita varten kassaan on kerätty aiempina vuosina rahaa. Tilikauden toiminta muuttuu näin ollen tappiolliseksi.