Vaasan Opiskelevat Reserviupseerit VORU ry järjestää maanpuolustushenkistä toimintaa, joka on avointa kaikille vaasalaisille korkeakouluopiskelijoille. VORU ry on perustettu vuonna 1968.

VORU kuuluu Opiskelijain reserviupseeripiiriin (ORUP) sekä Suomen Reserviupseeriliittoon (RUL).