Vaasan Opiskelevat Reserviupseerit VORU ry järjestää maanpuolustushenkistä toimintaa, joka on avointa kaikille vaasalaisille opiskelijoille.
Kerhon jäsenyys tai tapahtumissa käynti ei vaadi suoritettua asepalvelusta.

VORU ry on perustettu vuonna 1968.

VORU kuuluu Opiskelijain reserviupseeripiiriin (ORUP) sekä Suomen Reserviupseeriliittoon (RUL).