Etusivu

Ääneseudun Reserviupseerit ry

Ääneseudun Reserviupseerit ry on perustettu vuonna 1945. Jäseniä on tällä hetkellä 77.

Ääneseudun Reserviupseerit ry on Suomen Reserviupseeriliitto ry:n jäsenyhdistys. Yhdistyksen tavoitteena on reserviupseerien sotilastietojen ja -taitojen sekä johtajavalmiuksien ylläpitäminen ja kehittäminen.

Tavoitteenamme on huolehtia ääneseutulaisten reserviupseerien tiedoista ja taidoista

– tiedottamalla ajankohtaisista maanpuolustukseen liittyvistä asioista,
– tukemalla palveluskelpoisuuden ylläpitämistä ja
– korostamalla reserviläisten perustaitojen ja fyysisen kunnon merkitystä.

 

Aktiivinen maanpuolustusaatteellinen järjestötoiminta on koko toimintamme kulmakivi.

Teemme tiivistä yhteistyötä Ääneseudun Reserviläisten ja Äänekosken Maanpuolustusnaisten kesken. Veteraaniyhteistyö ja perinnetoiminta on yksi tärkeimmistä toimintamme osa-alueista. Veteraanitoiminnalla haluamme osaltamme maksaa kunniavelkaamme sotiemme veteraaneille.

Ääneseudun Reserviupseerit osallistuu aktiivisesti Keski-Suomen Reserviupseeripiirin toimintaan – aktiivisia jäseniämme on toiminut ja toimii mm. reserviupseeripiirin toimihenkilöinä. Yhdistyksemme jäsenet ovat osallistuneet aktiivisesti MPK ry:n toimintaan sen alkuajoista lähtien (1993).

Ääneseudun Reserviupseerien jäsenenä saat valtakunnallisen Reserviläinen -lehden ja Keski-Suomen Maanpuolustaja -piirilehden.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä reserviin kuuluva tai siitä poistettu upseeri.     Yhdistyksen hallitus hyväksyy uudet jäsenet.

Tule mukaan toimintaan!