Åbolands Reservofficersförening r.f.

Åbolands Reservofficersförening r.f. är grundad 3.5.1939. Föreningen är en medlemsförening i RUL, Finlands Reservofficersförbund.

Föreningen är en av 23 medlemsföreningar i Egentliga Finlands Reservofficersdistrikt.

År 2012 valdes föreningen till ”Årets Förening” i  distriktet.

Medlemsantalet är omkring 30 medlemmar. Föreningens rekryteringsområde är Åboland med omnejd. Även svenskspråkiga reservofficerare med anknytning till Åboland, men som bor utanför rekryteringsområdet, har kunnat bli medlemmar.

Verksamheten  är inriktad på att samla medlemmarna till gemensam samvaro kring olika försvarsteman anknutna till skärgården och det svenskspråkiga kulturarvet. Under de tre senaste åren har föreningen anordnat resor, guidningar  och föredrag knutna till marinen, kustjägarutbildningen, vapenslagsmuseér och inte minst historiska försvars- och stridsplatser i Finland. Skärgården och kustens försvar är viktiga för föreningens medlemmar.

 

 

JURMO U – 600

Jurmo-klassens båtar i U-600-serien används för trupptransport.

 
 • Tillverkningsår      2000-2004

 • Varv                       Marine Alutech Oy, Teijo

 • Nummer                601-638

 • Deplacement         13 ton

 • Längd                    14 m

 • Bredd                     3,5 m

 • Djupgående           0,8 m

 • Fart                        30 knop

 • Maskineffekt          3*313 kilowatt

 • Transportkapacitet  25 pers eller 2500 kg

 • Besättning             2 personer

 

 

Kehittäjät ja tuki

Reserviupseeriliiton uuden www-sivuston, tiedostopankin, toimintalomakkeen sekä jäsenyhdistyssivustot on toteuttanut G-Works Oy ja niiden teknisestä tuesta vastaa RUL:n järjestösihteeri.