Startsida

Åbolands Reservofficersförening r.f.

Åbolands Reservofficersförening r.f. är grundad 3.5.1939. Föreningen är en medlemsförening i RUL, Finlands Reservofficersförbund.

Föreningen är en av 21 medlemsföreningar i Egentliga Finlands Reservofficersdistrikt. Medlemsantalet är 36 medlemmar. Föreningens rekryteringsområde är Åboland med omnejd. Även svenskspråkiga reservofficerare med anknytning till Åboland, men som bor utanför rekryteringsområdet, har kunnat bli medlemmar.

Verksamheten  är inriktad på att samla medlemmarna till gemensam samvaro kring olika försvarsteman anknutna till skärgården och det svenskspråkiga kulturarvet. Föreningen anordnar resor, guidningar  och föredrag knutna till marinen, kustjägarutbildningen, vapenslagsmuseér och inte minst historiska försvars- och stridsplatser i Finland. Skärgården och kustens försvar är viktiga för föreningens medlemmar.