Hämeenlinnan Seudun Reserviupseerikerho Ry on perustettu 25.5.1941 varuskunnan upseerikerholla.

Päätoiminta-alueita ovat

  • ampumatoiminta
  • urheilutoiminta
  • maanpuolustuskoulutus
  •  sekä yleisesti nuorten upseerien saaminen mukaan toimintaan
Kerhon jäsenmäärä oli 22.1.2018 207.