Jatkosotanäyttely keräsi runsaasti yleisöä Jämsässä

Tervetuloa Jämsän Seudun Reserviupseereiden verkkosivuille!

Yhdistyksemme tarkoitus on olla jäsentensä aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä suomalaisen yhteiskunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien.

Yhdistyksen tehtävänä on tukea Suomen itsenäisyyttä, valtakunnan alueen puolustamista sekä suomalaisen yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta edistävää toimintaa, ylläpitää ja kohottaa maanpuolustustietoutta ja -tahtoa sekä vaikuttaa muutenkin maanpuolustusedellytysten parantamiseen ja kehittää reserviupseerihenkeä.

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa järjestämällä