Hallitus

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kuusi jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan sihteerin. Hallitus kokoontuu keskimäärin 6 kertaa vuodessa.

projektiupseeri

Timo Alaräisänen

Projektiuupseeri

Latvakoski Antti

sihteeri

Simo Lautamo

projektiupseeri

Aki Lautamo

talousupseeri

Jussi Mattila

yhteysupseeri

Harri Savilaakso

puheenjohtaja

Juha Narkilahti

projektiupseeri

Purhonen Pasi