Hallitus

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kuusi jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan sihteerin. Hallitus kokoontuu keskimäärin 6 kertaa vuodessa.