Toiminta

Kerhon tehtävänä on maanpuolustustahdon kohottaminen ja ylläpitäminen sekä jäsenten että paikallisen väestön keskuudessa. Tavoitteena on vahvistaa myönteisiä maanpuolustusasenteita ja kehittää reservin upseereilta vaadittavia henkisiä ja fyysisiä valmiuksia. Kerho toimii yhteistyössä Pirkanmaan ja Lempäälän maanpuolustus- ja veteraanijärjestöjen kanssa. Yhteistyöllä Lempäälän Reserviläisten ja Lempäälän Sotaveteraanien kanssa on pitkät perinteet.

Kerhon toiminta-alueita esitellään tarkemmin ammunnan, maasto- ja liikuntatoiminnan, perinnetapahtumien sekä muiden tapahtumien alisivuilla.


Reservin upseereille, kuten muillekin, on tarjolla monenlaista toimintaa niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin:

  • Lempäälän Reserviupseerikerho on Suomen Reserviupseeriliiton (RUL) jäsenyhdistys. Liiton sivuilta löytyy mm. tietoa reserviupseerien valtakunnallisista tapahtumista.
  • Lisätietoa Pirkanmaan Reservipiirien toiminnasta löytyy Pirkanviesti-sivustolta.
  • Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) järjestää koulutusta, jonka tavoitteena on kouluttaa kansalaisia selviytymään paremmin arjen vaaratilanteissa ja poikkeusoloissa.
  • Reserviläisurheiluliiton (RESUL) tavoitteena on kehittää reserviläisten fyysistä kuntoa ja kenttätaitoja.

Vuonna 1994 solmittiin Lempäälän reserviläisjärjestöjen ja Lempäälän Sotaveteraanien kesken velvoitesopimus. Sopimus velvoittaa reserviyhdistyksiä veteraanityön tukemiseen ja perinteen jatkuvuuden ylläpitoon. Kerhomme jäsenet ovat esimerkiksi osallistuneet veteraanien järjestötoimintaan sekä auttaneet erilaisten tapahtumien järjestelyissä.
Sinäkin voit olla mukana tässä toiminnassa!
Lisätietoa veteraanijärjestöistä löytyy esimerkiksi Sotaveteraaniliiton ja Tammenlehvän perinneliiton verkkosivuilta.

 

Tervetuloa mukaan kerhomme toimintaan!