Toiminta

Pälkäneen Reserviupseerikerho on perutettu 9.2.1941. Kerhon toiminnan päämääränä on myönteisen maanpuolustushengen ja maanpuolustusvalmiuden ylläpito ja kehittäminen seuraavin periaattein: