Styrelse – Hallitus

Ole Bergen odförande

Jorma Ake viceordförande

Tony Lönnbäck sekreterare

Anders Kjellman kassör

Jukka Hänninen skytteofficer

Antti Valo idrottsofficer

Ari Ahomäki kontaktofficer

utanför styrelsen:

Sti Kavander info officer

Tapio Marjamäki vetrankontaktofficer

Hedersordförande Veijo Räsänen blå baretternas kontaktofficer