Reserviupseeri

Asevelvollisuuslain (38 §) mukaan: Varusmies, joka soveltuvuuskokeissa ja palvelustehtävissä on osoittanut johtamistaitoa ja soveltuvuutta aliupseerin tai upseerin tehtävään ja jolla on tarpeelliset tiedot ja taidot, voidaan määrätä koulutettavaksi aliupseeriksi tai upseeriksi reserviin. Asevelvollinen kuuluu varusmiespalveluksen jälkeen reserviin. Upseeri, opistoupseeri ja aliupseeri ovat reservissä sen vuoden loppuun, jona hän täyttää 60 vuotta. Upseeri, jolla on everstin tai kommodorin tai niitä ylempi sotilasarvo, niin kauan kuin hän on palveluskelpoinen.

Upseeri reservissä, siis reserviupseeri, on yleensä omalla paikkakunnalla toimivan paikallisyhdistyksen, reserviupseerikerhon, jäsen ja kuuluu sitä kautta Suomen Reserviupseeriliittoon. Jäseneksi hyväksymisestä päättää virallisesti paikallisyhdistyksen hallitus.

Liiton jäsenyhdistykset hyväksyvät jäseneksi omien sääntöjensä mukaisesti. Perinteiset reserviupseeriyhdistykset ottavat jäsenikseen yleensä vain reserviupseerikoulutuksen saaneita, eli upseereita reservissä ja vakinaisessa palveluksessa. Opiskelijain reserviupseeripiirin alaiset yhdistykset hyväksyvät uusia jäseniä sotilasarvoon tai sen puuttumiseen katsomatta. Lisäksi liiton henkilöjäseneksi voi päästä reserviupseeri, jonka liittohallitus hyväksyy jäseneksi.