Toiminta

Tuuloksen Reservinupseerit on osa Suomen Reserviupseeriliittoa. Yhdistys keskittyy toiminnassaan ensisijaisesti Hämeenlinnan kaupungin Tuulokseen, vanhan Tuuloksen kunnan alueelle.Lipunnnosto

Yhdistyksen tarkoitus on osaltaan edistää Suomen Reserviupseeriliiton (RUL) linjaamia tavoitteita ja toimia osana tätä reserviupseerien valmiuksia kehittävää yhteistoimintajärjestöä. Yhdistyksen toiminnassa keskeistä on pyrkiä myönteisesti vaikuttamaan maanpuolustusedellytysten paranemiseen ja tukea siten turvallisuutta.

Tarkoitustaan ja tavoitteitaan yhdistys edistää osallistumalla tapahtumiin ja järjestämällä tilaisuuksia, jotka ylläpitävät ja kehittävät reserviupseerien sotilaallisia tietoja, johtajakykyä ja valmiuksia. Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

Keskeinen osa yhdistyksen vuosittaista toimintaa on myös perinteiden vaaliminen vanhan Tuuloksen kunnan alueella. Tähän kytkeytyvät kunniavartiot yhteistyössä Tuuloksen Reserviläisten kanssa Puolustusvoimien lippujuhlan päivänä, itsenäisyyspäivänä sekä jouluaattona. Kunniavartioista tiedotetaan pääsääntöisesti paikallisessa lehdessä erikseen. Yhdistykset järjestävät myös maanpuolustusjuhlia säännöllisin väliajoin.

Säännöllistä perinnetoimintaa ovat muun muassa:

  • Seppeleen lasku sankarihaudalle Kaatuneitten muistopäivänä yhdessä Tuuloksen Reserviläiset ry:n kanssa
  • Kunniavartio Vapautemme Hinta-muistomerkillä kauppakeskus Tuulosen edustalla puolustusvoimien lippupäivänä 4.6. yhdessä Tuuloksen Reserviläiset ry:n kanssa
  • Joka toinen vuosi kunniavartio sankarihaudalla itsenäisyyspäivänä 6.12. (Joka toinen vuosi kunniavartion hoitaa Tuuloksen Reserviläiset ry.)
  • Kunniavartio sankarihaudalla jouluaattona 24.12, yhteensä neljä vartiovuoroa, puolet Tuuloksen Reservinupseereilla ja puolet Tuuloksen Reserviläisillä
  • Yhdessä Tuuloksen Reserviläiset ry:n kanssa järjestetään joka viides vuosi kaikille avoin maanpuolustusjuhla Tuuloksen Pirtillä. Juhla järjestetään yhdistysten täyttäessä täysiä viisiä vuosia. Juhla on aiemmin korvannut sinä vuonna Tuuloksen kunnan järjestämän itsenäisyyspäivän juhlan. Tuulos on nyt osa Hämeenlinnan kaupunkia, mutta perinne jatkuu samalla tavalla.

Tuuloksen Reservinupseerit on myös osallistunut säännöllisesti ilmapistoolicupin ensimmäiseen osaan eli kotiratakilpailuun lokakuussa ja tämä toteutetaan prosenttiammuntana. Lisäksi kilpaillaan yhdistyksen omasta kiertopalkinnosta. Vuonna 2009 Tuuloksessa järjestettiin myös piirin taitokilpailut.

Taitokilpailijoita Tuuloksessa