Piirin toiminta

Vaasan Reserviupseeripiiri – Vasa Reservofficersdistrikt ry.:n toimintaa johdetaan ja ohjataan Reserviupseeriliiton ja piirimme sääntöjen sekä periaatteiden mukaisesti.

Piirin tarkoituksena on toimia sen alueella olevien Suomen Reserviupseeriliiton jäsenyhdistysten aatteellisena ja toiminnallisena yhdyselimenä valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien.

Vuosi 2022 on piirin 70. toimintavuosi. Toimintasuunnitelman mukaan piirin tärkeimpinä tehtävinä on ylläpitää ja kehittää maanpuolustushenkeä toiminta-alueella sekä edistää kerhojen yhteydenpitoa ja toimintaedellytyksiä.

Piirin puheenjohtaja | Rodney Strandvall | Pietarsaaren Reserviupseerikerho
1. varapuheenjohtaja | Seppo Hautala | Vaasan Reserviupseerikerho
2. varapuheenjohtaja | Matti Hannuksela | Kaskisten Reserviupseerikerho

Kunniapuheenjohtaja | Raimo Latvala | Vaasan Reserviupseerikerho