Ampumarata

Upseerikerhon säännöissä on maininta huolehtia suunnistamisen, hiihdon, urheiluammunnan, moottoriurheilun, retkeilyn ja muun liikuntakasvatuksen sekä erilaisen kilpailutoiminnan avulla jäsentensä ruumiillisesta ja henkisestä kunnosta.

Tätä taustaa vasten upseerikerho lähestyi 1968 paikallista urheiluseuraa, Vehmaan Kiistoa, aikomuksenaan vuokrata ns. ampumarata-alue kerhon käyttöön vähintään 25 vuodeksi aikomuksena parantaa urheiluammuntaolosuhteita rakentamalla ampumakatoksen ja kunnostamalla ampumaradalle johtava tie ja muutenkin saattaa ampumaolosuhteet paremmaksi kuin mitä ne silloin olivat.

Tämä aie ei tuottanut tulosta joten kerhon edustajat lähestyivät paikallisia aikomuksenaan ostaa ampumarata-alue. Päädytiin lähellä Vinkkilän keskustaa olevaan Samsaari -nimiseen maa-alueeseen, josta Olavi Amberla myi Vehmaan-Lokalahden Reserviupseerikerholle 3360 m2 suuruisen mäkimaa-alueen 350 mk hintaan.

Rakennuslautakunnalta haettiin rakennuslupa Urpo Laihon piirrustusten mukaan ampumakatoksen ja toimistotilan rakentamista varten ja lupa myönnettiin 06.03.1970.

Seuraava merkittävä tapahtuma oli yhteistyö paikallisen aliupseerikerhon kanssa ja kokouksessaan 16.04.1970 aliupseerikerho päätti osallistua ampumaratakustannuksiin ( sekä maa-alue että rakennuskustannukset ) ehdolla että he saavat puoliosuuden ampumaradasta. Kauppakirjalla Vehmaan-Lokalahden Reserviupseerikerho myi puoliosuuden aliupseerikerholle 03. 02. 1973 ja siitä lähtien yhteistyössä on rataa kehitetty ja rakennettu.

18.6.2020

Määräykset 16.6.2020 tulleeseen ampumaratalupaan :

Ampumaratatoiminta
1) Ampumaradalla saa ampua seuraavasti: – kaikkina viikonpäivinä klo 10-20Ampuminen radalla on kielletty arki- ja juhlapyhinä.
2) Ampumaradan käyttöajoista on tiedotettava ampumarata-alueella siten, että kaikki rataa käyttävät tietävät niistä. Luvan saajan on valvottava, että ampumarataa käytetään ainoastaan lupamääräyksissä sallittuina aikoina ja että radan käyttäjät muutoinkin noudattavat tässä päätöksessä annettuja määräyksiä. Ampumaradan ympäristössä tulee olla riittävästi rata-alueesta varoittavia kylttejä.

Tarkkailua ja raportointia koskevat määräykset
1) Ampumaradan toiminnasta tulee pitää kirjaa. Kirjanpitoon tulee jokaisen radan käyttäjän merkitä ratakohtaisesti vähintään seuraavat tiedot: ampuma-aika, käytetty ase ja laukausten määrä. Kirjanpidosta on vuosittain helmikuun loppuun mennessä toimitettava yhteenveto ympäristönsuojeluviranomaiselle.