Ammunta

Pistooliammuntaa Vesannon ampumaradalla kesäkeskiviikkoisin klo 17.