Rekisteriseloste

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Kainuun Reserviupseeripiiri

Tervatie 9, Suomussalmi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Terho Pelli

3. Rekisterin nimi

Kainuun Reserviupseeripiiri ry:n

jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Jäsentietojen ylläpitäminen ja jäsentiedotus

5. Rekisterin tietosisältö

Jäsenten osoite- ja yhteystiedot.

Jäsenrekisteristä on laadittu oma tarkempi seloste, joka sisältää jäsenrekisteriin tallennettavat tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet Jäsenten jäsensopimuksen teon yhteydessä ilmoittamat tiedot

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja Eu:n tai

Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Eu:n tai

Euroopan talousalueen

ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään teknisesti salasanasuojattuina.

Fyysinen pääsy tietoihin on estetty lukitusten sekä muiden turvatoimien avulla. Rekisteritietoja pääsevät käsittelemään ainoastaan rekisterinpitäjän nimeämät henkilöt. Käsittelijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisterissä olevat tiedot

Tarkastus-, muutos- ja korjauspyynnön voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva pyyntö edellä mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröity voi päivittää ja muuttaa omia tietojaan ja vaatia, että virheelliset tiedot oikaistaan.

Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle. Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käyttö ja vaatia tiedot poistettavaksi. Tämä koskee tietoja, joiden käsittely perustuu henkilön antamaan suostumukseen.

Tietojen aiemmin annetun suostumuksen peruuttamisen voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva ilmoitus edellä mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.