Toiminta

Kainuun Reserviupseeripiiri ry

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2023

Painopistealueet

 1. Kenttäkelpoisuuden ylläpito; liikunta, koulutus, ampumataito ja marssi

 2. Jäsenhankinta ja – huolto

 3. Liiton piirille asettamat tavoitteet vuodelle 2023

 4. Osallistutaan Four Day-marssiin, Tulta toukokuussa ja maaottelumarssiin

Yleistä

Kainuun Reserviupseeripiirin toiminta vuonna 2023 noudattelee pääpiirteissään edellisen vuoden toimintaa. Vuosittain sitä täydennetään yhteensopivaksi toiminnaltaan ja painopisteasettelultaan Suomen Reserviupseeriliiton toiminnan kanssa.

Piiri pyrkii edelleen parantamaan yhdistyksiensä toimintaedellytyksiä ja sitä kautta vahvistamaan reserviupseeritoimintaa. Aktiiviseen liikunnan harrastamiseen lisääviä toimintoja painotetaan ja tuetaan edelleen piirissä. Kenttäkelpoisuuden ylläpito onkin asetettu ensimmäiselle sijalle vuoden 2023 toiminnassa ja kuuluu liiton piirille asettamaan tavoitteeseen. Vuonna 2023 järjestetään Four Day March-tapahtumia 18.-21.5., Tulta toukokuussa – ampumatapahtumia ja syyskuussa maaottelumarssitapahtumia

Reserviupseerien koulutustoimintaa kehitetään yhteistyössä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kanssa liittomme tavoitteiden mukaisesti

1. Järjestötoiminta

Piiri toimii Kainuun reserviupseerien edunvalvojana ja tukee yhdistyksiä toiminnallisesti ja taloudellisesti. Täten ylläpidetään sotilaallisia taitoja, tietoja ja johtajavalmiuksia sekä maanpuolustushenkeä. Perinteiset toimintamuodot säilyvät ja sitoudumme Suomen Reserviupseeriliiton laatimaan strategiaan. Perinteinen, maakunnassa kiertävä syyskuun lopulla vietettävä, Maanpuolustusjuhla on edelleen piirin päätapahtumia ja kerää vuodesta toiseen runsaan yleisömäärän. Tavoitteena on jokaisesta kerhosta lippu sekä vähintään kaksi osallistujaa.

Osallistumme perinteisesti valtakunnalliseen Veteraanikeräykseen tukeutuen Kainuun Prikaatiin. Osallistutaan veteraanijärjestöjen tukitoimintaan. Olemme aktiivisesti mukana perustettaessa Sotien 1939-1945 perinneyhdistystä.

Piirimme alueella järjestettäviin kenttäkelpoisuuskokeisiin osallistutaan mahdollisimman runsaasti.

Toimintapäivätapahtumia järjestetään eri suunnitelman mukaisesti ja on myös liiton piirille asettama tavoite. Veljespiirin kanssa voimme järjestää yhteisen Toiminta- ja Ampumataitopäivän. Piirin nettisivut ovat päivitettynä ja jäsenistön aktiivisessa käytössä. RUL:n uusi toimintalomake on otettu jokaisessa kerhossa käyttöön.

2. Jäsenhuolto

Piirin jäsenmäärä oli vuoden 2021 lopussa 486 maksanutta jäsentä. Muuttotappiollisessa maakunnassamme jäsenhuolto on erittäin haasteellinen tehtävä. Kerhojen tulee kiinnittää huomiota jäseniin, joiden jäsenmaksu on jäänyt maksamatta. Usein kyseessä on pelkkä unohtaminen, mutta nyt uusi käyttöönotettu maanpuolustusrekisteri on saattanut aiheuttaa muitakin ongelmia. Uusia jäseniä rekrytoitaessa kannattaa huomioida myös evp. upseerit ja opistoupseerit unohtamatta juuri kotiutuneita vänrikkejä. Sekä Liiton että piirin toiminnassa huomioidaan vain maksaneet jäsenet, joiden perusteella mahdolliset tulospalkkiobonukset maksetaan.

Liitolla on käytössään jäsenrekisteri johon kerhotkin pääsevät käsiksi omilla tunnuksillaan internetin kautta. Kerhojen on syytä valita jäsenupseeri, jonka tehtävänä on yhteydenpito jäsenistöön ja maksujen tarkkailu omassa kerhossaan.

Liiton jäsenrekisteristä poistetaan henkilöt, joiden jäsenmaksut ovat suorittamatta kahtena perättäisenä vuotena.

Tavoitteena on järjestää kokelaille Kainuun Prikaatissa tiedotustilaisuudet RU-toiminnasta.

Tavoittelemme liiton asettamaa tavoitetta piirimme jäsenmäärän kasvattamiseksi.

3 Koulutustoiminta

Kainuun Reserviupseeripiiri vastaa osaltaan sotilasjohtajataitojen ja – tietojen ylläpitämisestä koulutustoiminnalla. Toimintaa koordinoi piirin koulutusupseerin johtama, hallituksen alaisuudessa toimiva koulutustoimikunta.

Puolustusvoimain järjestämien kertausharjoitusten määrä on palautunut muutaman hiljaisemman vuoden jälkeen normaalitasolle ja vuonna 2023 kertausharjoitetaan noin 30000 reserviläistä. Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen asema muuttui, koska sotilaallinen koulutus siirtyi Puolustusvoimille. Vuonna 2022 kurssien ja osallistujien määrä on kasvanut kansainvälisestä tilanteesta johtuen merkittävästi. MPK tarvitsee runsaasti uusia kouluttajia. Jatkamme läheistä yhteistyötä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) kanssa. ”Reserviupseeri, kouluttaudu – kehitä osaamistasi – osallistu vähintään yhteen kertausharjoitukseen, MPK:n kurssille tai RUL:n toimintapäivään. Kerhojemme jäsenet kouluttavat siellä”. Tämä velvoittaa kerhot järjestämään toimintaa.

Piirin koulutussuunnitelma on perustunut MPK:n kurssisuunnitelmaan, jossa piirin esitykset on otettu huomioon. (Liite 1)

4 Piirin urheilutoiminta

Urheilutoiminnassa on jo vuosia huolestuttanut osanottajamäärien vähäisyys ja nuorempien upseerien puuttuminen. Urheilutoimikunta on aktiivisesti yrittänyt saada erityisesti nuoria mukaan. Edelleen meidän tulee ennakkoluulottomasti etsiä lajeja, joista jäsenemme ovat kiinnostuneita.

SRA-kilpailu on otettu piirin kilpailukalenteriin ja SRA-yhdyshenkilöksi on nimetty Jyrki Pesonen.

Toimikunta jatkaa edelleen työtään valitulla linjalla ja innostavuutta lisätään mm. joukkuelajeilla. Kerhoille, jotka saavat joukkuetuloksen kilpailussa maksetaan erillinen kannustuspalkkio.

Piirit maksavat osanottomaksut, paitsi oman yhdistyksen kilpailijoilta, ja kustantaa mestaruusmitalit. Kilpailun osanottajamaksun yläraja on kymmenen euroa /osanottaja/laji. Kainuun res-cup jatkuu edelleen ja lajeina ovat talvikilpailu, pistooliampumahiihto, Mikon-levyke, ammuntakilpailu, maastokilpailu, pistooliampumajuoksu ja ilma-ase.

Tavoitteena on , että valtakunnalliselle jotokselle osallistuu ainakin yksi partio piiristämme ja Liiton mestaruuskilpailuihin otetaan osaa mahdollisimman runsaasti. Erityisesti tavoitteena tulee olla täydet joukkueet talvi-, maasto- ja ampumamestaruuskilpailuissa. Kannustetaan kirjaamaan liikuntasuoritukset Marsmars – ohjelmaan ja ampumasuoritukset Kymppi – ohjelmaan..

Jäsenistöä kannustetaan monipuolisen ammunnan ja liikunnan harrastamiseen. Kerhoja aktivoidaan edelleen prosenttiammuntojen järjestämiseen ja suositellaan varaamaan budjettiin varoja panosten hankkimiseksi. Tavoitteena on liiton piirillemme asettaman tavoitteen mukaisesti parantaa prosenttiammunnan tulosta.

Vuoden 2023 kilpailukalenteri ( liitteenä liite 2)

5.Piirin talous

Kainuun Reserviupseeripiirin talous perustuu liiton tukeen, lahjoituksiin, jäsenmaksuihin. Suomen Reserviupseeriliiton taloustoimikunnan esityksessä on, että piirin toiminta-avustukset ovat 330 € /kk+ 600e/v, ehdolla, että piiri täyttää asetut velvoitteet. Piirin jäsenmaksu säilyy entisellään eli 1.50 €/jäsen. Viestikapula – lehteä ei ole tehty vuosina 2013 – 2014, mutta siitä on tehty sähköinen lehti vuodesta 2015 alkaen ja vuosina 2021 ja 2022 printtilehteä 150 kappaleen painoksena. PYT selvittää kuinka tulevaisuudessa piirilehteämme toimitetaan. Useita vuosia jatkunut piirin asioiden hoito palkattomina luottamustoimina on tuottanut tulosta ja piiri kykenee tukemaan reserviupseerikerhoja taloudellisesti ja selviytyy piirille asetetuista tavoitteista.

Talousarvio liitteenä 3.

6 Muu toiminta

Vuosikokous 21.03.2023 Puolanka

Syyskokous 24.10.2023 Kajaani

Piirihallituksen kokoukset 07.02., 21.03., 5.09. ja 24.10.

Reserviupseeripiirin ja Reserviläispiirin kokoukset pyritään pitämään samanaikaisesti, jolloin kokouksessa voidaan pitää yhteinen osio kahvituksineen. Tarvittaessa pidetään muitakin kokouksia. PYT ja toimikunnat pitävät omia kokouksiaan.

Maakunnallinen Maanpuolustusjuhla pidetään 22.09.2023 Puolangalla

Piirin perustehtävä on jäsenyhdistysten toiminnallinen, aatteellinen ja taloudellinen tukeminen. Aktiivinen reserviläistoiminta vaatii suunnittelun, päätöksenteon ja seurannan sekä sitoutumisen lisäämistä kaikilla tasoilla.

Piirin puheenjohtaja majuri Jussi Pulkkinen

Piirin toiminnanjohtaja kapteeni Terho Pelli

Liitteet:

 1. MPK: n koulutussuunnitelma 2023

 2. Liikuntakalenteri 2023 (Piiri ja Liitto)

 3. Talousarvio 2023

 

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019

Painopistealueet

 1. Kenttäkelpoisuuden ylläpito; liikunta, koulutus, ampumataito ja kuntotestit

 2. Jäsenhankinta ja – huolto

 3. Liiton piirille asettamat tavoitteet vuodelle 2019, nuortenupseerien toimikunta

 4. Osallistutaan Liittokokoukseen Turussa 16-17.11.2019.

Yleistä

Kainuun Reserviupseeripiirin toiminta vuonna 201 noudattelee pääpiirteissään edellisen vuoden toimintaa. Vuosittain sitä täydennetään yhteensopivaksi toiminnaltaan ja painopisteasettelultaan Suomen Reserviupseeriliiton toiminnan kanssa.

Piiri pyrkii edelleen parantamaan yhdistyksiensä toimintaedellytyksiä ja sitä kautta vahvistamaan reserviupseeritoimintaa. Aktiiviseen liikunnan harrastamiseen lisääviä toimintoja painotetaan ja tuetaan edelleen piirissä. Kenttäkelpoisuuden ylläpito onkin asetettu ensimmäiselle sijalle vuoden 2019 toiminnassa. Kenttäkelpoisuuskokeita on Kainuussa järjestetty 13 vuoden ajan. Vuonna 2019 järjestetään kuntotestejä piirissämme neljällä paikkakunnalla; Kajaanissa 16.8., Kuhmossa 9.8., Puolangalla 29.5. ja Suomussalmella 7.6. ?????

Reserviupseerien koulutustoimintaa kehitetään yhteistyössä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kanssa liittomme tavoitteiden mukaisesti

Maanpuolustuskoulutusyhdistys on toiminut yhdeksän vuotta julkisoikeudellisena Maanpuolustuskoulutusyhdistyksenä. Laissa määritetään MPK:lle julkisia hallintotehtäviä. MPK:ssa tehdyn organisaatiomuutoksen myötä Kainuun koulutus- ja tukiyksikkö lakkautettiin ja 1.1.2017 alkaen toiminta jatkui Kajaanin koulutuspaikkana. MPK:n Kainuun sitoutuneet muuttuivat Pohjois-Suomen maanpuolustuspiirin sitoutuneiksi ja tässä yhteydessä sitoutuneiden määrä samalla laski noin 20%. Seuraamme aktiivisesti niin Maakuntajoukon kuin MPK:n toimintaa sekä kannustamme ja rekrytoimme reserviupseereja näihin mukaan. Seuraamme aktiivisesti Paikallispataljoonien muodostamista. Siinä on suuri mahdollisuus niin MPK:n kouluttajille kuin kaikille koulutukseen halukkaille reserviläisille.

1. Järjestötoiminta

Piiri toimii Kainuun reserviupseerien edunvalvojana ja tukee yhdistyksiä toiminnallisesti ja taloudellisesti. Täten ylläpidetään sotilaallisia taitoja, tietoja ja johtajavalmiuksia sekä maanpuolustushenkeä. Perinteiset toimintamuodot säilyvät ja sitoudumme Suomen Reserviupseeriliiton laatimaan strategiaan. Perinteinen, maakunnassa kiertävä syyskuun lopulla vietettävä, Maanpuolustusjuhla on edelleen piirin päätapahtumia ja kerää vuodesta toiseen runsaan yleisömäärän. Tavoitteena on jokaisesta kerhosta lippu sekä vähintään kaksi osallistujaa.

Osallistumme perinteisesti valtakunnalliseen Veteraanikeräykseen tukeutuen Kainuun Prikaatiin. Osallistutaan veteraanijärjestöjen tukitoimintaan.

Piirimme alueella järjestettäviin kenttäkelpoisuuskokeisiin osallistutaan mahdollisimman runsaasti.

Toimintapäivätapahtumia järjestetään eri suunnitelman mukaisesti. Veljespiirin kanssa voimme järjestää yhteisen Toiminta- ja Ampumataitopäivän. Osallistutaan Liittokokoukseen 16-17.11.2019 Turussa. Piirin nettisivut ovat päivitettynä ja jäsenistön aktiivisessa käytössä. RUL:n uusi toimintalomake on otettu jokaisessa kerhossa käyttöön.

2. Jäsenhuolto

Piirin jäsenmäärä oli vuoden 2017 lopussa 541 maksanutta jäsentä. Muuttotappiollisessa maakunnassamme jäsenhuolto on erittäin haasteellinen tehtävä. Kerhojen tulee kiinnittää huomiota jäseniin, joiden jäsenmaksu on jäänyt maksamatta. Usein kyseessä on pelkkä unohtaminen, mutta nyt uusi käyttöönotettu maanpuolustusrekisteri on saattanut aiheuttaa muitakin ongelmia. Uusia jäseniä rekrytoitaessa kannattaa huomioida myös evp. upseerit ja opistoupseerit unohtamatta juuri kotiutuneita vänrikkejä. Sekä Liiton että piirin toiminnassa huomioidaan vain maksaneet jäsenet, joiden perusteella mahdolliset tulospalkkiobonukset maksetaan.

Liitolla on käytössään jäsenrekisteri johon kerhotkin pääsevät käsiksi omilla tunnuksillaan internetin kautta. Kerhojen on syytä valita jäsenupseeri, jonka tehtävänä on yhteydenpito jäsenistöön ja maksujen tarkkailu omassa kerhossaan.

Liiton jäsenrekisteristä poistetaan henkilöt, joiden jäsenmaksut ovat suorittamatta kahtena perättäisenä vuotena.

Tavoitteena on järjestää kokelaille Kainuun Prikaatissa tiedotustilaisuudet RU-toiminnasta.

Tavoittelemme liiton asettamaa tavoitetta piirimme jäsenmäärän kasvattamiseksi.

3 Koulutustoiminta

Kainuun Reserviupseeripiiri vastaa osaltaan sotilasjohtajataitojen ja – tietojen ylläpitämisestä koulutustoiminnalla. Toimintaa koordinoi piirin koulutusupseerin johtama, hallituksen alaisuudessa toimiva koulutustoimikunta.

Puolustusvoimain järjestämien kertausharjoitusten määrä on palautunut muutaman hiljaisemman vuoden jälkeen normaalitasolle ja vuonna 2017 on kertausharjoitettu n. 18000 reserviläistä. Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen asema tulee entistäkin tärkeämpään rooliin ja jatkamme läheistä yhteistyötä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) kanssa. ”Reserviupseeri, kouluttaudu – kehitä osaamistasi – osallistu vähintään yhteen kertausharjoitukseen, MPK:n kurssille tai RUL:n toimintapäivään. Kerhojemme jäsenet kouluttavat siellä”. Tämä velvoittaa kerhot järjestämään toimintaa.

Piirin koulutussuunnitelma on perustunut MPK:n kurssisuunnitelmaan, jossa piirin esitykset on otettu huomioon. (Liite 1)

4 Piirin urheilutoiminta

Urheilutoiminnassa on jo vuosia huolestuttanut osanottajamäärien vähäisyys ja nuorempien upseerien puuttuminen. Urheilutoimikunta on aktiivisesti yrittänyt saada erityisesti nuoria mukaan. Edelleen meidän tulee ennakkoluulottomasti etsiä lajeja, joista jäsenemme ovat kiinnostuneita.

Toimikunta jatkaa edelleen työtään valitulla linjalla ja innostavuutta lisätään mm. joukkuelajeilla. Kerhoille, jotka saavat joukkuetuloksen kilpailussa maksetaan erillinen kannustuspalkkio.

Piirit maksavat osanottomaksut, paitsi oman yhdistyksen kilpailijoilta, ja kustantaa mestaruusmitalit. Kilpailun osanottajamaksun yläraja on kymmenen €uroa /osanottaja/laji. Kainuun res-cup jatkuu edelleen ja lajeina ovat talvikilpailu, pistooliampumahiihto, Mikon-levyke, ammuntakilpailu, maastokilpailu, pistooliampumajuoksu ja ilma-ase.

Tavoitteena on , että valtakunnalliselle jotokselle osallistuu ainakin yksi partio piiristämme ja Liiton mestaruuskilpailuihin otetaan osaa mahdollisimman runsaasti. Erityisesti tavoitteena tulee olla täydet joukkueet talvi-, maasto- ja ampumamestaruuskilpailuissa. Kannustetaan edelleen aktiiviseen sähköisen kuntokortin käyttöönottamiseen.

Jäsenistöä kannustetaan monipuolisen ammunnan ja liikunnan harrastamiseen. Kerhoja aktivoidaan edelleen prosenttiammuntojen järjestämiseen ja suositellaan varaamaan budjettiin varoja panosten hankkimiseksi. Tavoitteena on liiton piirillemme asettaman tavoitteen mukaisesti parantaa prosenttiammunnan tulosta.

Piirissämme ei ole tulevana vuonna Reserviläisurheiluliiton mestaruuskilpailuja..

Vuoden 2019 kilpailukalenteri ( liitteenä liite 2)

5.Piirin talous

Kainuun Reserviupseeripiirin talous perustuu liiton tukeen, lahjoituksiin, jäsenmaksuihin. Suomen Reserviupseeriliiton taloustoimikunnan esityksessä on, että piirin toiminta-avustukset ovat edelleen 300 € + 50 €/kk, ehdolla, että piiri täyttää asetut velvoitteet. Piirin jäsenmaksu säilyy entisellään eli 1.50 €/jäsen. Viestikapula – lehteä ei ole tehty paperiversiona vuosina 2013 – 2018, mutta siitä on tehty sähköinen lehti. PYT selvittää kuinka tulevaisuudessa piirilehteämme toimitetaan. Useita vuosia jatkunut piirin asioiden hoito palkattomina luottamustoimina on tuottanut tulosta ja piiri kykenee tukemaan reserviupseerikerhoja taloudellisesti ja selviytyy piirille asetetuista tavoitteista.

Talousarvio liitteenä 3.

6 Muu toiminta

Vuosikokous 21.03.2019 Paltamo

Syyskokous 24.10.2019 Kajaani

Piirihallituksen kokoukset 05.02., 21.03., 3.09. ja 24.10.

Reserviupseeripiirin ja Reserviläispiirin kokoukset pyritään pitämään samanaikaisesti, jolloin kokouksessa voidaan pitää yhteinen osio kahvituksineen. Tarvittaessa pidetään muitakin kokouksia. PYT ja toimikunnat pitävät omia kokouksiaan.

Maakunnallinen Maanpuolustusjuhla pidetään 29.09.2019 Paltamossa

Piirin perustehtävä on jäsenyhdistysten toiminnallinen, aatteellinen ja taloudellinen tukeminen. Aktiivinen reserviläistoiminta vaatii suunnittelun, päätöksenteon ja seurannan sekä sitoutumisen lisäämistä kaikilla tasoilla.

 

 

 

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018

Painopistealueet

 1. Kenttäkelpoisuuden ylläpito; liikunta, koulutus, ampumataito ja kuntotestit

 2. Jäsenhankinta ja – huolto

 3. Liiton piirille asettamat tavoitteet vuodelle 2018

 4. Osallistutaan upseerienpäivään ja Puolustusvoimain 100 –vuotta tilaisuuksiin.

Yleistä

Kainuun Reserviupseeripiirin toiminta vuonna 2018 noudattelee pääpiirteissään edellisen vuoden toimintaa. Vuosittain sitä täydennetään yhteensopivaksi toiminnaltaan ja painopisteasettelultaan Suomen Reserviupseeriliiton toiminnan kanssa.

Piiri pyrkii edelleen parantamaan yhdistyksiensä toimintaedellytyksiä ja sitä kautta vahvistamaan reserviupseeritoimintaa. Aktiiviseen liikunnan harrastamiseen lisääviä toimintoja painotetaan ja tuetaan edelleen piirissä. Kenttäkelpoisuuden ylläpito onkin asetettu ensimmäiselle sijalle vuoden 2018 toiminnassa. Kenttäkelpoisuuskokeita on Kainuussa järjestetty 12 vuoden ajan. Vuonna 2018 järjestetään kuntotestejä piirissämme neljällä paikkakunnalla; Kajaanissa 16.8., Kuhmossa 9.8., Puolangalla 29.5. ja Suomussalmella 7.6.

Reserviupseerien koulutustoimintaa kehitetään yhteistyössä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kanssa liittomme tavoitteiden mukaisesti

Maanpuolustuskoulutusyhdistys on toiminut yhdeksän vuotta julkisoikeudellisena Maanpuolustuskoulutusyhdistyksenä. Laissa määritetään MPK:lle julkisia hallintotehtäviä. MPK:ssa tehdyn organisaatiomuutoksen myötä Kainuun koulutus- ja tukiyksikkö lakkautettiin ja 1.1.2017 alkaen toiminta jatkui Kajaanin koulutuspaikkana. MPK:n Kainuun sitoutuneet muuttuivat Pohjois-Suomen maanpuolustuspiirin sitoutuneiksi ja tässä yhteydessä sitoutuneiden määrä samalla laski noin 20%. Seuraamme aktiivisesti niin Maakuntajoukon kuin MPK:n toimintaa sekä kannustamme ja rekrytoimme reserviupseereja näihin mukaan. Seuraamme aktiivisesti Paikallispataljoonien muodostamista. Siinä on suuri mahdollisuus niin MPK:n kouluttajille kuin kaikille koulutukseen halukkaille reserviläisille.

1. Järjestötoiminta

Piiri toimii Kainuun reserviupseerien edunvalvojana ja tukee yhdistyksiä toiminnallisesti ja taloudellisesti. Täten ylläpidetään sotilaallisia taitoja, tietoja ja johtajavalmiuksia sekä maanpuolustushenkeä. Perinteiset toimintamuodot säilyvät ja sitoudumme Suomen Reserviupseeriliiton laatimaan strategiaan. Perinteinen, maakunnassa kiertävä syyskuun lopulla vietettävä, Maanpuolustusjuhla on edelleen piirin päätapahtumia ja kerää vuodesta toiseen runsaan yleisömäärän. Tavoitteena on jokaisesta kerhosta lippu sekä vähintään kaksi osallistujaa.

Osallistumme perinteisesti valtakunnalliseen Veteraanikeräykseen tukeutuen Kainuun Prikaatiin. Osallistutaan veteraanijärjestöjen tukitoimintaan.

Piirimme alueella järjestettäviin kenttäkelpoisuuskokeisiin osallistutaan mahdollisimman runsaasti.

Toimintapäivätapahtumia järjestetään eri suunnitelman mukaisesti. Veljespiirin kanssa voimme järjestää yhteisen Toiminta- ja Ampumataitopäivän. Osallistutaan upseerienpäivään ja Puolustusvoimien 100 –vuotta tilaisuuksiin. Piirin nettisivut ovat päivitettynä ja jäsenistön aktiivisessa käytössä. RUL:n uusi toimintalomake on otettu jokaisessa kerhossa käyttöön.

2. Jäsenhuolto

Piirin jäsenmäärä oli vuoden 2016 lopussa 563 maksanutta jäsentä. Muuttotappiollisessa maakunnassamme jäsenhuolto on erittäin haasteellinen tehtävä. Kerhojen tulee kiinnittää huomiota jäseniin, joiden jäsenmaksu on jäänyt maksamatta. Usein kyseessä on pelkkä unohtaminen, mutta nyt uusi käyttöönotettu maanpuolustusrekisteri on saattanut aiheuttaa muitakin ongelmia. Uusia jäseniä rekrytoitaessa kannattaa huomioida myös evp. upseerit ja opistoupseerit unohtamatta juuri kotiutuneita vänrikkejä. Sekä Liiton että piirin toiminnassa huomioidaan vain maksaneet jäsenet, joiden perusteella mahdolliset tulospalkkiobonukset maksetaan.

Liitolla on käytössään jäsenrekisteri johon kerhotkin pääsevät käsiksi omilla tunnuksillaan internetin kautta. Kerhojen on syytä valita jäsenupseeri, jonka tehtävänä on yhteydenpito jäsenistöön ja maksujen tarkkailu omassa kerhossaan.

Liiton jäsenrekisteristä poistetaan henkilöt, joiden jäsenmaksut ovat suorittamatta kahtena perättäisenä vuotena.

Tavoitteena on järjestää kokelaille Kainuun Prikaatissa tiedotustilaisuudet RU-toiminnasta.

Tavoittelemme liiton asettamaa tavoitetta piirimme jäsenmäärän kasvattamiseksi.

3 Koulutustoiminta

Kainuun Reserviupseeripiiri vastaa osaltaan sotilasjohtajataitojen ja – tietojen ylläpitämisestä koulutustoiminnalla. Toimintaa koordinoi piirin koulutusupseerin johtama, hallituksen alaisuudessa toimiva koulutustoimikunta.

Puolustusvoimain järjestämien kertausharjoitusten määrä on palautunut muutaman hiljaisemman vuoden jälkeen normaalitasolle ja vuonna 2016 on kertausharjoitettu n. 18000 reserviläistä. Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen asema tulee entistäkin tärkeämpään rooliin ja jatkamme läheistä yhteistyötä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) kanssa. ”Reserviupseeri, kouluttaudu – kehitä osaamistasi – osallistu vähintään yhteen kertausharjoitukseen, MPK:n kurssille tai RUL:n toimintapäivään. Kerhojemme jäsenet kouluttavat siellä”. Tämä velvoittaa kerhot järjestämään toimintaa.

Piirin koulutussuunnitelma on perustunut MPK:n kurssisuunnitelmaan, jossa piirin esitykset on otettu huomioon. (Liite 1)

4 Piirin urheilutoiminta

Urheilutoiminnassa on jo vuosia huolestuttanut osanottajamäärien vähäisyys ja nuorempien upseerien puuttuminen. Urheilutoimikunta on aktiivisesti yrittänyt saada erityisesti nuoria mukaan. Edelleen meidän tulee ennakkoluulottomasti etsiä lajeja, joista jäsenemme ovat kiinnostuneita.

Toimikunta jatkaa edelleen työtään valitulla linjalla ja innostavuutta lisätään mm. joukkuelajeilla. Kerhoille, jotka saavat joukkuetuloksen kilpailussa maksetaan erillinen kannustuspalkkio.

Piirit maksavat osanottomaksut, paitsi oman yhdistyksen kilpailijoilta, ja kustantaa mestaruusmitalit. Kilpailun osanottajamaksun yläraja on kymmenen €uroa /osanottaja/laji. Kainuun res-cup jatkuu edelleen ja lajeina ovat talvikilpailu, pistooliampumahiihto, Mikon-levyke, ammuntakilpailu, maastokilpailu, pistooliampumajuoksu ja ilma-ase.

Tavoitteena on , että valtakunnalliselle jotokselle osallistuu ainakin yksi partio piiristämme ja Liiton mestaruuskilpailuihin otetaan osaa mahdollisimman runsaasti. Erityisesti tavoitteena tulee olla täydet joukkueet talvi-, maasto- ja ampumamestaruuskilpailuissa. Kannustetaan edelleen aktiiviseen sähköisen kuntokortin käyttöönottamiseen.

Jäsenistöä kannustetaan monipuolisen ammunnan ja liikunnan harrastamiseen. Kerhoja aktivoidaan edelleen prosenttiammuntojen järjestämiseen ja suositellaan varaamaan budjettiin varoja panosten hankkimiseksi. Tavoitteena on liiton piirillemme asettaman tavoitteen mukaisesti parantaa prosenttiammunnan tulosta.

Piirissämme ei ole tulevana vuonna Reserviläisurheiluliiton mestaruuskilpailuja..

Vuoden 2018 kilpailukalenteri ( liitteenä liite 2)

5.Piirin talous

Kainuun Reserviupseeripiirin talous perustuu liiton tukeen, lahjoituksiin, jäsenmaksuihin. Suomen Reserviupseeriliiton taloustoimikunnan esityksessä on, että piirin toiminta-avustukset ovat edelleen 300 € + 50 €/kk, ehdolla, että piiri täyttää asetut velvoitteet. Piirin jäsenmaksu säilyy entisellään eli 1.50 €/jäsen. Viestikapula – lehteä ei ole tehty paperiversiona vuosina 2013 – 2017, mutta siitä on tehty sähköinen lehti. PYT selvittää kuinka tulevaisuudessa piirilehteämme toimitetaan. Useita vuosia jatkunut piirin asioiden hoito palkattomina luottamustoimina on tuottanut tulosta ja piiri kykenee tukemaan reserviupseerikerhoja taloudellisesti ja selviytyy piirille asetetuista tavoitteista.

Talousarvio liitteenä 3.

6 Muu toiminta

Vuosikokous 22.03.2018 Kajaani

Syyskokous 25.10.2018 Kajaani

Piirihallituksen kokoukset 08.02., 22.03., 4.09. ja 25.10.

Reserviupseeripiirin ja Reserviläispiirin kokoukset pyritään pitämään samanaikaisesti, jolloin kokouksessa voidaan pitää yhteinen osio kahvituksineen. Tarvittaessa pidetään muitakin kokouksia. PYT ja toimikunnat pitävät omia kokouksiaan.

Maakunnallinen Maanpuolustusjuhla pidetään 23.09.2018 Kajaanissa

Piirin perustehtävä on jäsenyhdistysten toiminnallinen, aatteellinen ja taloudellinen tukeminen. Aktiivinen reserviläistoiminta vaatii suunnittelun, päätöksenteon ja seurannan sekä sitoutumisen lisäämistä kaikilla tasoilla.

Liittokokous Lappeenrannassa

Lappeenrannassa järjestettiin 18. – 20.11.2016 vapaaehtoisten maanpuolustusjärjestöjen yhteinen liittokokoustapahtuma. Viikonloppuna pidettiin Reserviläisliiton syyskokouksen lisäksi Suomen Reserviupseeriliiton liittokokous, Maanpuolustusnaisten Liiton, Reserviläisurheiluliiton syykokoukset sekä Maanpuolustuskiltojen liiton liittovaltuuston kokous. Alla kuvia tapahtumista.

Urheilutalo on täynnä maanpuolustusväkeä juhlaillallisella

Urheilutalo on täynnä maanpuolustusväkeä juhlaillallisella

Kalevi Valtanen vierellään Lapin mies Jari Vaarala ja heidän takana Korpivuoman pariskunta Eija ja Seppo

Kalevi Valtanen vierellään Lapin mies Jari Vaarala ja heidän takana Korpivuoman pariskunta Eija ja Seppo image/jpeg

Terho Pelli, Martti Minkkinen, Kari Kinnunen ja Kaija Karhu odottavien ilmein juhlaillallisella (1)

Terho Pelli, Martti Minkkinen, Kari Kinnunen ja Kaija Karhu odottavien ilmein juhlaillallisella

Liput kantajineen järjestäytymässä lippukulkueeseen. Kuhmon Reserviupseerien lippu Seppo Korpivuoman käsissä

Liput kantajineen järjestäytymässä lippukulkueeseen.

Kainuun Reserviupseeripiiri ry

Painopistealueet

 1. Kenttäkelpoisuuden ylläpito; liikunta, koulutus, ampumataito ja kuntotestit

 2. Jäsenhankinta ja – huolto

 3. Liiton piirille asettamat tavoitteet vuodelle 2017

 4. Suomi 100 vuotta

Yleistä

Kainuun Reserviupseeripiirin toiminta vuonna 2017 noudattelee pääpiirteissään edellisen vuoden toimintaa. Vuosittain sitä täydennetään yhteensopivaksi toiminnaltaan ja painopisteasettelultaan Suomen Reserviupseeriliiton toiminnan kanssa.

Piiri pyrkii edelleen parantamaan yhdistyksiensä toimintaedellytyksiä ja sitä kautta vahvistamaan reserviupseeritoimintaa. Aktiiviseen liikunnan harrastamiseen lisääviä toimintoja painotetaan ja tuetaan edelleen piirissä. Kenttäkelpoisuuden ylläpito onkin asetettu ensimmäiselle sijalle vuoden 2017 toiminnassa. Kenttäkelpoisuuskokeita on Kainuussa järjestetty 11 vuoden ajan. Vuonna 2017 järjestetään kuntotestejä piirissämme neljällä paikkakunnalla; Kajaanissa 15.8., Kuhmossa 8.8., Puolangalla 30.5. ja Suomussalmella 6.6.

Reserviupseerien koulutustoimintaa kehitetään yhteistyössä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kanssa liittomme tavoitteiden mukaisesti

Maanpuolustuskoulutusyhdistys on toiminut kahdeksan vuotta julkisoikeudellisena Maanpuolustuskoulutusyhdistyksenä. Laissa määritetään MPK:lle julkisia hallintotehtäviä. Koulutustehtävien lisääntymisen myötä MPK:n organisaatioon on perustettu Kainuuseen koulutus- ja tukiyksikkö. Rekrytointi Maakuntajoukkoihin jatkuu edelleen samoin kuin koulutus- ja tukiyksikköä täydennetään. Seuraamme aktiivisesti niin Maakuntajoukon kuin koulutus- ja tukiyksikön toimintaa ja kannustamme reserviupseereja näihin mukaan. Seuraamme aktiivisesti Paikallispataljoonien muodostamista ja kannustamme jäseniämme tulemaan siihen mukaan. Siinä on suuri mahdollisuus niin Koulutus- ja tukiyksikön kouluttajille kuin kaikille koulutukseen halukkaille reserviläisille.

1. Järjestötoiminta

Piiri toimii Kainuun reserviupseerien edunvalvojana ja tukee yhdistyksiä toiminnallisesti ja taloudellisesti. Täten ylläpidetään sotilaallisia taitoja, tietoja ja johtajavalmiuksia sekä maanpuolustushenkeä. Perinteiset toimintamuodot säilyvät ja sitoudumme Suomen Reserviupseeriliiton laatimaan strategiaan. Perinteinen, maakunnassa kiertävä syyskuun lopulla vietettävä, Maanpuolustusjuhla on edelleen piirin päätapahtumia ja kerää vuodesta toiseen runsaan yleisömäärän. Tavoitteena on jokaisesta kerhosta lippu sekä vähintään kaksi osallistujaa.

Osallistumme perinteisesti valtakunnalliseen Veteraanikeräykseen tukeutuen Kainuun Prikaatiin. Osallistutaan veteraanijärjestöjen tukitoimintaan.

Piirimme alueella järjestettäviin kenttäkelpoisuuskokeisiin osallistutaan mahdollisimman runsaasti.

Toimintapäivätapahtumia järjestetään eri suunnitelman mukaisesti. Veljespiirin kanssa voimme järjestää yhteisen Toiminta- ja Ampumataitopäivän. Suomi 100 vuotta teemaan liittyen pyrimme järjestämään esim. seminaarin ja jonkin fyysisen tapahtuman.

Piirin nettisivut ovat päivitettynä ja jäsenistön aktiivisessa käytössä. RUL:n uusi toimintalomake on otettu jokaisessa kerhossa käyttöön.

2. Jäsenhuolto

Piirin jäsenmäärä oli vuoden 2015 lopussa 563 maksanutta jäsentä. Muuttotappiollisessa maakunnassamme jäsenhuolto on erittäin haasteellinen tehtävä. Kerhojen tulee kiinnittää huomiota jäseniin, joiden jäsenmaksu on jäänyt maksamatta. Usein kyseessä on pelkkä unohtaminen, mutta nyt uusi käyttöönotettu maanpuolustusrekisteri on saattanut aiheuttaa muitakin ongelmia. Uusia jäseniä rekrytoitaessa kannattaa huomioida myös evp. upseerit ja opistoupseerit unohtamatta juuri kotiutuneita vänrikkejä. Sekä Liiton että piirin toiminnassa huomioidaan vain maksaneet jäsenet, joiden perusteella mahdolliset tulospalkkiobonukset maksetaan.

Liitolla on käytössään jäsenrekisteri johon kerhotkin pääsevät käsiksi omilla tunnuksillaan internetin kautta. Kerhojen on syytä valita jäsenupseeri, jonka tehtävänä on yhteydenpito jäsenistöön ja maksujen tarkkailu omassa kerhossaan.

Liiton jäsenrekisteristä poistetaan henkilöt, joiden jäsenmaksut ovat suorittamatta kahtena perättäisenä vuotena.

Tavoitteena on järjestää kokelaille Kainuun Prikaatissa tiedotustilaisuudet RU-toiminnasta.

Tavoittelemme liiton asettamaa tavoitetta piirimme jäsenmäärän kasvattamiseksi.

3 Koulutustoiminta

Kainuun Reserviupseeripiiri vastaa osaltaan sotilasjohtajataitojen ja – tietojen ylläpitämisestä koulutustoiminnalla. Toimintaa koordinoi piirin koulutusupseerin johtama, hallituksen alaisuudessa toimiva koulutustoimikunta.

Puolustusvoimain järjestämien kertausharjoitusten määrä on palautunut muutaman hiljaisemman vuoden jälkeen normaalitasolle ja vuonna 2015 on kertausharjoitettu n. 18000 reserviläistä. Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen asema tulee entistäkin tärkeämpään rooliin ja jatkamme läheistä yhteistyötä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) kanssa. ”Reserviupseeri, kouluttaudu – kehitä osaamistasi – osallistu vähintään yhteen kertausharjoitukseen, MPK:n kurssille tai RUL:n toimintapäivään. Kerhojemme jäsenet kouluttavat siellä”. Tämä velvoittaa kerhot järjestämään toimintaa.

Piirin koulutussuunnitelma on perustunut MPK:n kurssisuunnitelmaan, jossa piirin esitykset on otettu huomioon. (Liite 1)

4 Piirin urheilutoiminta

Urheilutoiminnassa on jo vuosia huolestuttanut osanottajamäärien vähäisyys ja nuorempien upseerien puuttuminen. Urheilutoimikunta on aktiivisesti yrittänyt saada erityisesti nuoria mukaan. Edelleen meidän tulee ennakkoluulottomasti etsiä lajeja, joista jäsenemme ovat kiinnostuneita.

Toimikunta jatkaa edelleen työtään valitulla linjalla ja innostavuutta lisätään mm. joukkuelajeilla. Kerhoille, jotka saavat joukkuetuloksen kilpailussa maksetaan erillinen kannustuspalkkio.

Piirit maksavat osanottomaksut, paitsi oman yhdistyksen kilpailijoilta, ja kustantaa mestaruusmitalit. Kilpailun osanottajamaksun yläraja on kymmenen €uroa /osanottaja/laji. Kainuun res-cup jatkuu edelleen ja lajeina ovat talvikilpailu, pistooliampumahiihto, Mikon-levyke, ammuntakilpailu, maastokilpailu, pistooliampumajuoksu ja ilma-ase.

Tavoitteena on , että valtakunnalliselle jotokselle osallistuu ainakin yksi partio piiristämme ja Liiton mestaruuskilpailuihin otetaan osaa mahdollisimman runsaasti. Erityisesti tavoitteena tulee olla täydet joukkueet talvi-, maasto- ja ampumamestaruuskilpailuissa. Kannustetaan edelleen aktiiviseen sähköisen kuntokortin käyttöönottamiseen.

Jäsenistöä kannustetaan monipuolisen ammunnan ja liikunnan harrastamiseen. Kerhoja aktivoidaan edelleen prosenttiammuntojen järjestämiseen ja suositellaan varaamaan budjettiin varoja panosten hankkimiseksi. Tavoitteena on liiton piirillemme asettaman tavoitteen mukaisesti parantaa prosenttiammunnan tulosta.

Piirissämme järjestetään Reserviläisurheiluliiton ampumahiihtomestaruuskilpailut Kuhmossa.

Suositetaan osallistumista Raatteen Marssiin, 27.5.2017. Marssi aloitetaan poikkeuksellisesti valtakunnan rajalta. Hyrynsalmella oli Hallan Ukon syntymän 150-vuotisjuhlaan liittyen Hallan Etappi 25 km, josta on tarkoitus tehdä perinne. Työnjohtaja Oskari Juntunen juoksi viestiä Hallan Ukolle vuonna 1915.

Vuoden 2017 kilpailukalenteri ( liitteenä liite 2)

5.Piirin talous

Kainuun Reserviupseeripiirin talous perustuu liiton tukeen, lahjoituksiin, jäsenmaksuihin. Suomen Reserviupseeriliiton taloustoimikunnan esityksessä on, että piirin toiminta-avustukset nousevat 300 € + 50 €/kk, ehdolla, että piiri täyttää asetut velvoitteet. Piirin jäsenmaksu säilyy entisellään eli 1.50 €/jäsen. Viestikapula – lehteä ei ole tehty paperiversiona vuosina 2013 – 2016, mutta siitä on tehty sähköinen lehti. PYT selvittää kuinka tulevaisuudessa piirilehteämme toimitetaan. Useita vuosia jatkunut piirin asioiden hoito palkattomina luottamustoimina on tuottanut tulosta ja piiri kykenee tukemaan reserviupseerikerhoja taloudellisesti ja selviytyy piirille asetetuista tavoitteista.

Talousarvio liitteenä 3.

6 Muu toiminta

Vuosikokous 23.03.2017 Sotkamo

Syyskokous 26.10.2017 Kajaani

Piirihallituksen kokoukset 02.02., 23.03., 7.09. ja 26.10.

Reserviupseeripiirin ja Reserviläispiirin kokoukset pyritään pitämään samanaikaisesti, jolloin kokouksessa voidaan pitää yhteinen osio kahvituksineen. Tarvittaessa pidetään muitakin kokouksia. PYT ja toimikunnat pitävät omia kokouksiaan.

Maakunnallinen Maanpuolustusjuhla pidetään 24.09.2017 Sotkamossa

Piirin perustehtävä on jäsenyhdistysten toiminnallinen, aatteellinen ja taloudellinen tukeminen. Aktiivinen reserviläistoiminta vaatii suunnittelun, päätöksenteon ja seurannan sekä sitoutumisen lisäämistä kaikilla tasoilla.

Piirin puheenjohtaja kapteeni Martti Minkkinen

Piirin toiminnanjohtaja kapteeni Terho Pelli

Liitteet:

 1. MPK: n koulutussuunnitelma 2017

 2. Liikuntakalenteri 2017(Piiri ja Liitto)

 3. Talousarvio 2017