Toimintakertomus 2019

KARHULAN RESERVIUPSEERIKERHO RY:N TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. – 31.12.2019

YLEISTÄ

V. 2018 oli kerhon 78. toimintavuosi. Vuoden aikana oli tavoitteena kerhon toiminnan jatkumisen turvaaminen ja oman toimipaikan, Viirinkallion Korsun ylläpitäminen. Kerhoiltoja yms. oli 10 kpl. Niissä kuultiin mm. korkeatasoisia turvallisuus- ja sotilaspoliittisia esitelmiä.

Kesän lopulla järjestettiin Honkalassa edellisen vuoden tapaan (avec) kerhoilta, jossa ohjelmassa oli osallistuneille ruutiaseammuntaa, grillausta, tehtävärata sekä saunomista.

Prosenttiammuntoja jatkettiin menestyksekkäästi kerhoiltojen yhteydessä kuluneena vuonna.

Vuoden 2017 lopulla hankittiin korsun sisäilman vaihtoon ja kosteudenpoistoon sekä lämmön talteenottoon tarkoitettu ilmanvaihdin. Sillä todettiin olevan myönteinen vaikutus sähkön kokonaiskulutukseen sekä korsun sisäilman laatuun myös kuluneena vuonna.

Kymenlaakson reserviupseeripiirin toiminnassa kerhomme oli myös vahvasti mukana. Kerhostamme oli piirihallituksen jäsenenä Markku Saastamoinen ja varalla Samppa Ahtiainen. Piirin palkitsemistoimikunnan jäsenenä oli Timo Seppälä.

Kerhon syyskokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen kerhon sääntöjen päivittämiseksi Reserviupseeriliiton mallisääntöjen pohjalta. Keskustelun jälkeen kokous valtuutti hallituksen muotoilemaan mallisäännöistä poikkeavasti pykälän koskien kerhon varojen osoittamista tapauksessa, että kerho lakkautetaan. Sääntömuutosprosessi on kesken.

HUOMIONOSOITUKSET

Reserviupseerimalja vuoden 2019 pyyteettömästä työskentelystä, ahkeruudesta ja palvelualttiudesta kerhossa, luutnantti Samppa Ahtiainen.

Karhulan Reserviupseerikerhon ansiomitali vuoden 2019 ansiokkaasta toiminnasta reserviupseeriaatteen edistämiseksi, luutnantti Lauri Eerola.

Sunilan Malja vuoden 2019 aktiivisesta reserviupseeriaatetta palvelevasta toiminnasta,
majuri Paavo Siitari.

Ritarihaarikka vuoden 2019 urheilusaavutuksista ei jaeta.

Eetun Kuntopatsas, vuoden 2019 aktiivisesta kuntoliikunnan harrastamisesta,
luutnantti Alf Lindström

Karhulan Reserviupseerikerhon kunniakilpi ansiokkaasta toiminnasta kerhon puheenjohtajana vuosina 1995-2001 kapteeni Mats Saari

Karhulan Reserviupseerikerhon kunniakilpi ansiokkaasta toiminnasta kerhon puheenjohtajana vuosina 2013 – 2019, vänrikki Markku Saastamoinen

Piirin ansioristi ansiokkaasta toiminnasta kerhossa, aliluutnantti Sebastian Orimus

Piirin ansioristi ansiokkaasta toiminnasta kerhossa, vänrikki Marko Pesola

MUISTO- JA MERKKIPÄIVÄT

Edesmenneiden kerhomme jäsenten Tapani Mattilan, Antti Maasillan, Ulf Lindqvistin ja Pauli Hämäläisen sekä sotaveteraaniveljemme Esko Väätäisen muistoa kunnioitettiin asianmukaisesti.

Kerhomme merkkipäiviä viettäneitä jäseniä on muistettu asianmukaisin onnitteluin.

TOIMIHENKILÖT

Kerhon hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 10 kertaa ja piti 1 sähköpostikokouk-sen. Hallitukseen kuuluivat seuraavat kerhon jäsenet:

Puheenjohtaja Markku Saastamoinen
Varapuheenjohtaja Samppa Ahtiainen
Sihteeri Timo Seppälä
Taloudenhoitaja Lasse Härkönen
Yhteiskuntaupseeri Paavo Siitari
Korsumestari Lauri Eerola
Kerhomestarit Marko Pesola ja Lauri Eerola
Koulutusupseeri Lauri Eerola
Nuorisoupseeri Marko Pesola
Urheilu-upseeri Antti Heiskanen
Jäsen Jyrki Laukkanen
Jäsen Mika Friman
Toiminnantarkastajat Pentti Leisti ja Pekka Konttinen,
Varatoiminnantarkastajat Teuvo Rehunen ja Jorma Puro

KERHOILLAT JA MUUT TILAISUUDET

24.1.2019 Turvallisuuskomitean yleissihteeri, everstiluutnantti Jari Kielenniva esitelmä: ”Kansallinen varautuminen kriiseihin”

14.2.2019 Tj Hannu Oksanen esitelmä: ”Karhulanniemi tänään”

13.3.2019 Everstiluutnantti Tuomo Hirvonen esitelmä: “Talvisodan ihme – voisiko se toistua?
Talvisotailta. Kerhon kevätkokous

24.4.2019 Everstiluutnantti Yrjö Helanen esitelmä: ”Tarkkailijana Jom Kippur –sodassa”.

19.5.2019 Seppeleen laskeminen Kymin sankarihaudalla

23.5.2019 Maavoimien esikuntapäällikkö, kenraalimajuri Markku Myllykankaan esitelmä: ”Maavoimat ajankohtaista”.”

4.6.2018 Lohisopparetki

15.8.2019 Iltarastit ja -ammunnat ruutiaseilla. Sauna ja grilliruokaa.

10.9.2019 Everstiluutnantti Heikki Tiilikainen esitelmä: ”Voimasuhteiden vallankumous globaalissa turvallisuusympäristössä ”.

24.10.2019 Pääesikunnan viestintäosastolta viestinnän suunnittelija, reservin kapteeniluutnantti Anna-Maria Länsimies esitelmä: ”Puolustusvoimien viestintä 2020-luvun informaatioympäristössä”.

12.11.2019 Sotatieteen tohtori, majuri Antti Paronen maasotakoulusta, väitöskirjaansa perustuva esitelmä: ”Globaali jihadistinen liike sotataidon kehittäjänä”.
Kerhon syyskokous.

6. ja 24.12.2019 Seppeleen laskeminen ja kunniavartio Kymin sankarihaudalla.

HARRASTUS-, KILPAILU- JA KUNTOILUTOIMINTA

Piirin kerhojen välisessä toimintakilpailussa Karhulan kerho oli mukana monipuolisesti.

Senioriupseeriryhmän aktiivinen ote on jatkunut esimerkillisenä. Kerhomme jäsenistä yli 40 kuntoili mm. viikoittain innokkaasti kuntosalilla. Kuntosuorituksia tuli runsaasti. Suoritusten sähköisen raportoinnin avulla suoritukset tulivat luotettavasti raportoiduksi Reserviläisurheiluliiton tietokantaan.

PROSENTTIAMMUNTA

Prosenttiammuntoja jatkettiin kerhoiltojen yhteydessä. Ammunnan suoritti 23 kerhon jäsentä.

KORSU

Korsussa on ollut pääasiassa omia sekä muutamia ulkopuolisia tilaisuuksia vuoden aikana.

Kerhon aseita on säilytetty ja säilytetään toistaiseksi korsussa lukitussa asekaapissa asevastaavien valvonnassa.

Sähkön kulutuksen seurannassa on todettu saadun laiteinvestoinneilla aikaiseksi huomattava pudotus takavuosien tasolta noin 35 000 kWh. Vuoden 2019 aikana käytettiin 24 637 kWh sähköä.

Korsun käytettävyyttä ja kerhon vetovoimaisuutta parantanut toimenpide oli vuoden 2017 lopulla investoitu sisäilman laatua parantava, lämmöntalteenotolla varustettu ilmanvaihtolaite. Antti Heiskasen ja Mika Frimanin asiantuntevasti asentamana laitteisto on toiminut odotusten mukaisesti. Erityisesti sähkönkulutuksen pienentyminen on ollut merkittävää. Ilmankosteuden hallintaa varten hankittiin 2 kpl Trotec TTK105 S ilmankuivaajaa vuoden 2018 aikana.

KERHON TALOUS

Vuoden 2019 tilinpäätös, tase ja toiminnantarkastuslausunto, raha- ja sijoitusraportti sekä toimintakertomus ovat kevätkokousaineistossa.

JÄSENISTÖ

Toimintakauden alussa 1.1.2019 jäseniä oli 166. Kauden lopussa 31.12.2019 oli jäseniä yhteensä 160, joista
• kunniajäseniä kaksi (2), Turo K Tukiainen, Heikki Sarkeala
• varsinaisia jäseniä156, joista naisia yksi (1)
• nuorisojäseniä kaksi (2)

Toimintakauden aikana kerhoon liittyi kaksi (2) uutta jäsentä.

Toimintakauden aikana kerho menetti yhteensä 8 jäsentä, joista
• neljä (4) kuollut
• neljä (4) erotettiin jäsenmaksun maksamattomuuden takia

TIEDOTUSTOIMINTA

Kerhon omaa tiedotuslehti Viiri on korvattu kerhon kotisivuilla netissä sekä sähköpostilla.

Sähköpostia sekä kerhon kotisivuja www.rul.fi/karhula on käytetty kerhon omien ja muidenkin reserviupseeritoimintaan liittyvien tahojen tiedotteiden ja tilaisuuksien- sekä kilpailukutsujen välittäjänä.

Jatkossa jäsenistön edellytetään ilmoittavan sähköpostiosoitteensa ja sen muutokset jäsenrekisterin pitäjälle eli sihteerille, osoitteeseen: .

Toimintavuoden lopussa sähköpostiringissä oli 149 jäsenen sähköpostiosoite. Kymmenellä (10) kerhon jäsenellä ei joko ole sähköpostiosoitetta tai ei ole antanut sitä kerhon käyttöön.

Pääosin kaupunkilehti Ankkuria käytettiin s-postin ohella eri tapahtumien ilmoittamiseen.

Karhulassa 22.1.2020

Hallitus