Keravan Reserviupseerikerhon syyskokous 21.11.2020

Keravan Reserviupseerikerhon syyskokous pidettiin 21.11.2020 klo 14:00 Tuusulassa (Rantatie 66)

Syyskokouksen pöytäkirja: Kerhon syyskokous 2020


TAISTELUKOULUN ESITELMÄTILAISUUDET ON PERUUTETTU KORONARAJOITUSTEN TAKIA!


Keravan Reserviupseerikerhon syyskokous pidettiin 11.12.2018 klo 18:00 Taistelukoululla (Rantatie 66, Tuusula)

 


Keravan Reserviupseerikerhon hallitus vuonna 2019:

Puheenjohtaja Aki Mäkirinta

Varapuheenjohtaja Reino Ruotsalainen

Sihteeri NN

Aseupseeri Tuomas Kilpiniemi

Jäsen Jukka Sippola

Jäsen Esko Kaukolahti

Jäsen Jyrki Pakarinen

Kerhon toimintasuunnitelma vuodelle 2019: RESUPS toimintasuunnitelma 2019


Kevätkokous

Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 13.03.2018 klo 18 alkaen Taistelukoulun sotilaskodissa (Rantatie 66, alakerta). Käsiteltiin sääntömääräiset asiat.

Vuoden ampuja ja reserviläisurheilija Antti Tervola otti vastaan palkintonsa.

Kokouksen jälkeen klo 19 oli vuorossa Taistelukoulun esitelmä: FM Juhani Vakkuri, ”Taistelu itsenäisyydestä”

Tulevia tapahtumia:

Taistelukoulun esitelmät

Kevään Taistelukoulun esitelmien aiheet ja pitäjät löytyvät piirien sivuilta:

https://www.rul.fi/uudres/taistelukoulun-esitelmat/

Kilpailut: ks. www.uudres.fi/urheilu ja http://www.rul.fi/kerava/urheilu/

Järjestämme piirien talvikilpailun 11.3. Taistelukoululla. Toimitsijoita kaivataan!

Tarkempi kilpailukutsu julkaistaan urheilusivuillamme. Ilmoita halukkuutesi sähköpostitse reino.ruotsalainen@kolumbus.fi tai 040-5003907.

MPK

MPK:n toiminta löytyy verkkosivuilta www.mpk.fi Nuoret jäsenet! muistattehan, että

kerho maksaa yhden kurssiviikonlopun vuodessa. Ota kuitti talteen!

Aki Mäkirinta

Kapt (res)


Keravan Reserviupseerikerhon syyskokous pidettiin 12.12.2017 klo 17:30 Taistelukoululla

Syyskokouksen tarkistamaton pöytäkirja on ohessa: Kerhon syyskokous 2017

Syyskokous hyväksyi toimintasuunnitelman vuodelle 2018: RESUPS toimintasuunnitelma 2018

 


PÖYTÄKIRJA KERAVAN RESERVIUPSEERIKERHON KEVÄTKOKOUKSESTA (tarkistamaton)
Aika: 7.3.2017 klo 18:03-18:33Paikka: Taistelukoulun sotilaskoti, TuusulaLäsnä olivat seuraavat kerhon jäsenet: Veikko Somerla, Timo Laurila, Esko Kaukolahti, Jukka Sariola, Kalervo Nieminen, Asko Kangasmaa, Kari Nurminen, Antti Tervola ja Reino Ruotsalainen.

  1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

Valittiin Timo Laurila kokouksen puheenjohtajaksi, Reino Ruotsalainen sihteeriksi sekä Veikko Somerla ja Kari Nurminen pöytäkirjantarkistajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi.

  1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Todettiin, että kokouksesta on ilmoitettu jäsenistölle sähköpostitse/kirjeitse 13.2.2016. Sääntöjen 9.3 §:n perusteella kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

  1. Käsitellään yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös.

Kokouksen sihteeri esitteli yhdistyksen toimintakertomuksen (liite 1) ja tilinpäätöksen vuodelta 2016. Tilinpäätös on liitteessä 2. Palkittiin Timo Laurila kerhon parhaana urheilijana ja ampujana.

  1. Esitetään tilintarkastuskertomus [toiminnantarkastuskertomus].

Saatiin tiedoksi Veikko Somerlan toiminnantarkastuskertomus 2016 (liite 3).

  1. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille.

Kokous päätti yksimielisesti vahvistaa tilinpäätöksen ja myöntää hallitukselle vastuuvapauden vuodelta 2016.

  1. Päätetään tarvittaessa piirin sääntöjen edellyttämien edustajien valitsemisesta piirin kokouksiin.

Todettiin, ettei tarvetta valitsemiseen ole, koska valinnat tehtiin jo syyskokouksessa.

  1. Käsitellään muut hallituksen esittämät sekä jäsenten vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat, ei kuitenkaan yhdistyslain 23 §:ssä tarkoitettuja, ellei niitä ole kokouskutsussa mainittu.

Hallituksella ja jäsenistöllä ei ollut esittää muita käsiteltäviä asioita.

  1. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen noin klo 18.33.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Timo Laurila                 Reino Ruotsalainen                Veikko Somerla        Kari Nurminen

puh.joht.                        siht.                                           pöytäkirjantarkistajat


ITSENÄISYYSPÄIVÄKYNTTILÖIDEN MYYNTI 4.-5.12.

Keravan Reserviupseerikerho myy jälleen itsenäisyyskynttilöitä maanpuolustustyön hyväksi Prisman aluassa 4.12. klo 12-16 ja 5.12 klo 10-18.
Merkitse myyntivuorosi taulukkoon: http://doodle.com/poll/8aq83ksmwn82mzwt


Joulutulet syttyvät Keravalla 09.12.2016 klo 17.00

Kutsu Joulutulet tapahtumaan 2016


Uudenmaan Reservipiirien joulukuun esitelmäilta järjestetään 13.12.2016 klo 19.00 alkaen

Paikkana on Puolustusvoimien Palvelkukeskus Tuusulan toimipiste (Taistelukoulu, Tuusula) osoitteessa Rantatie 66, Tuusula. Esitelmän pitää everstiluutnantti Marko Hirsimäki ja aiheena on: ”Ajankohtaista puolustusvoimista”. Illan isäntänä on Jaripekka Turtiainen Uudenmaan Reserviupseeripiiristä.

Esitelmätilaisuuden jälkeen on perinteinen joulusauna. Saunojia kehotetaan ottamaan omat pyyhkeet ja muut peseytymisvälineet mukaan.

Tervetuloa!

Uudenmaan Reservipiirit
Toiminnanjohtaja
Kari Halonen


Keravan Reserviupseerikerhon syyskokous pidettiin 08.11.2016 klo 18 Taistelukoululla (Rantatie 66, Tuusula)

Kokouksen tarkastamaton pöytäkirja on ohessa: KerhonSyyskokousPTK2016


itsenäisyysjuhla


Kerhomme järjestää vielä tänä vuonna 2 piirikilpailua: (tarkemmat kutsut ovat urheilusivuilla)

18.10. klo 17.45 alkaen 3-ottelu Taistelukoululla ja Hyrylän uimahallilla

19.11. ilma-asekilpailu Hyrylän uimahallin alakerrassa

Järjestelyihin tarvitaan talkooväkeä. Ilmoittaudu urheilu-upseerille (reino.ruotsalainen(at)kolumbus.fi, puh. 040-5003907)


Kerhon kevätkokous 29.03.2016 klo 17.30-20 Keravan kirjaston parvella

Kevätkokousta johti yhdistyksen puheenjohtaja Aki Mäkirinta:

Kevätkokous

Kokouksen pöytäkirja on ohessa: PÖYTÄKIRJA KERAVAN RESERVIUPSEERIKERHON KEVÄTKOKOUKSESTA 2016

Kokouksessa hyväksyttiin oheinen toimintakertomus: Toimintakertomus 2015 Keravan reserviupseerikerho


Keravan Reserviupseerikerhon syyskokous 10.11.2015 klo 18 Taistelukoululla (Rantatie 66, Tuusula)

Keravan Reserviupseerikerhon sääntömääräinen syyskokous pidettiin 10.11.2015 Taistelukoulun (Rantatie 66, Tuusula).

Kokouksen tarkistamaton pöytäkirja on ohessa: Kerhon syyskokous 2015

Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2016 toimintasuunnitelma: RESUPS toimintasuunnitelma 2016

Vuoden 2016 talousarvio on liitteen mukainen: RESUPS talousarvio 2016


TAISTELUKOULUN ESITELMÄT

Uudenmaan reservipiirien esitelmät pidetään Taistelukoululla Koivikko-auditoriossa (Rantatie 66, Tuusula).

Esitelmien aiheet ja pitäjät löytyvät https://www.rul.fi/uudres/taistelukoulun-esitelmat/

JOULUKUUN ESITELMÄILTA Puolustusvoimien Palvelukeskuksessa (PVPALVK) Taistelukoulun alueella Koivikko-auditoriossa (Rantatie 66, Tuusula) pidetään tiistaina 8.12.2015, klo 19.00

Everstiluutnantti Juho Raulo:     ”Puolustusvoimat uudistuksen jälkeen – Uusimaa”

Evl Juho Raulo on Kaartin jääkärirykmentin (KAARTJR) Uudenmaan aluetoimiston päällikkö.

Illan isäntänä on Uudenmaan Reserviupseeripiiri. Esitelmän jälkeen Sotilaskoti on avoinna ja tavanomainen sekä savusauna ovat lämpimänä – omat pyyhkeet mukaan !


Uudenmaan 33. maanpuolustuspäivä pidettiin Keravalla lauantaina 29.8.2015

Päivän teema oli ”Kotiemme turvallisuuden puolesta”.

Dagens tema var ”För trygghet i hemmen”.

Uudenmaan maanpuolustuspäivä on merkittävin ja suurin vapaaehtoisten järjestämä maanpuolustustapahtuma Uudenmaan maakunnassa. Nyt jo 33. kerran järjestetty maanpuolustuspäivä tarjoaa kansalaisille ajankohtaista tietoa Suomen maanpuolustuksesta sekä turvallisuusviranomaisten ja vapaaehtoisjärjestöjen toiminnasta kokonaisturvallisuuden hyväksi. Tänä vuonna Keravalla toteutettavaan päivään kuului myös koko perheen maanpuolustusshow sekä rinnakkainen Liiku ja harrasta Keravalla -tapahtuma.

Tarkempia tietoja ja kuvia maanpuolustuspäivästä löytyy tapahtuman kotisivuilta:

www.maanpuolustuspaiva.net


Keravan Reserviupseerikerho ry. on perustettu Keravalla 19.4.1933. Kerhon jäsenmäärä on noin 200 reserviupseeria. Toiminta painottuu aatteelliseen maanpuolustustyöhön, maanpuolustusurheiluun ja veteraaniperinnön vaalimiseen.

Jäseneksi liittyminen tapahtuu oheisen linkin kautta: https://www.rul.fi/liity-jaseneksi/

RUL:n vanha jäsen – päivitä jäsentietosi

Jos esim. sähköpostiosoitteesi muuttuu, voit käyttää jäsenrekisterin eAsiointipalvelua, jossa voit päivittää omia henkilötietojasi, tarkastella jäsenyyksiäsi ja luottamustehtäviäsi sekä tulostaa jäsenmaksulaskusi. Myös ampuma- tai senioriturvan hankinta on mahdollista eAsioinnin kautta. Tarvitset jäsennumeroasi päästäksesi kirjautumaan eAsiointipalveluun. Jäsennumeron löydät jäsenkortistasi.

eAsiointipalveluun pääset TÄSTÄ

Lähiajan toimintaa: Jäsenkirje 1-2015

———————————————————————————————————-

KERHON KEVÄTKOKOUS 18.3. LOTTAMUSEOLLA

Keravan Reserviupseerikerho ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidettiin keskiviikkona 18.3.2015 Lottamuseolla (Rantatie 39, Tuusula). Kokouksessa hyväksyttiin kerhon tilinpäätös ja toimintakertomus: Toimintakertomus 2014 Keravan reserviupseerikerho. Lisäksi palkittiin paras urheilija (Kari Huttunen) ja paras ampuja (Timo Laurila).

==============================================================

Syyskokous 25.11.2014 klo 18 / 19 Keravan kirjastossa

Keravan Reserviupseerikerho ry:n sääntömääräinen syyskokous pidettiin tiistaina 25.11.2014 klo 19:10 alkaen Keravan kirjaston Kerava-parvella (kerros 2 B).

Kokouksen päätökset selviävät oheisesta tarkistamattomasta pöytäkirjasta: Kerhon syyskokous 2014

Uudenmaan 33. maanpuolustuspäivä pidetään lauantaina 29.8.2015 Keravalla. Ennen syyskokousta järjestelytoimikuntaa vetävä Jukka Sippola kertoi tästä tulevasta maanpuolustuksen suurtapahtumasta, jonka järjestelyt ovat Keravan Reserviupseerikerhon ja Keravan Reserviläisten vastuulla.

—————————————————————————————————

4.12. Vapauden viesti Keravan kouluille

Veikko Elo luovutti juhlallisesti Vapauden viestin koulujen yläluokkien edustajille

Vapauden viestin luovutus

—————————————————————————————————

 

—————————————————————————————————


Yhteyshenkilöt:
Puheenjohtaja
Reino Ruotsalainen
Reino.Ruotsalainen(at)kolumbus.fi
040 – 500 3907