Kalenteri

Elokuu 2020
m t k t p l s
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6

Toiminta

Toimintasuunnitelma vuodelle 2019

Yleistä
Kerhon toiminnassa keskitytään perinteisesti vahvoihin toiminta-alueisiin eli ammuntaan, kunto- ja kilpaurheiluun sekä senioriosaston kerhotoimintaan. Edellä mainitut asiat tukevat reserviupseerien toiminnan perustana olevia jäsenistön yhteisiä arvoja isänmaallisuus, hyvä johtajuus, veteraanien perinnön kunnioittaminen ja yleinen asevelvollisuus. Jäljempänä kullakin toimikunnalla on aihepiiristään tarkennettu suunnitelma.

Jäsenistön aktivoiminen ja toimintojen kirjaaminen
Kerho pyrkii pitämään RUK:ssa liittyneet nuoret jäseninä ja aktivoimaan heitä toimintaan. Nuoriin otetaan yhteyttä puhelimitse ja heille lähetetään tiedote kerhon toiminnasta sähköpostilla. Samalla pyydetään palautetta ja toivomuksia halutusta toiminnasta sekä kehotetaan nuoria osallistumaan vähintään kuntoliikuntaan, kenttäkelpoisuustesteihin ja ammuntoihin sekä kirjaamaan harrastus- ja kuntosuoritteet.

Senioriosaston toiminta on vakiintunut vahvalle tasolle. Osaston päätoimintamuotoja ovat esitelmätilaisuudet ja erilaiset vierailut.

Pyritään aktivoimaan jäseniä kirjaamaan harrastus- ja kuntopisteiden. Reserviupseeriliitto ja – piiri palkitsevat vain dokumentoidun toiminnan.  Sähköisen kuntokortin käyttöönottoa laajennetaan.  Asiasta tiedotetaan sähköpostilla ja neuvotaan tarvittaessa henkilökohtaisesti.

Toissa vuonna saatiin hyvät kokemukset kerhoretkestä. Retki pyritään toteuttamaan tänäkin vuonna.

Reserviläisten Ampuma- ja maastokilpailu järjestetään yhteistyössä Elimäen Reserviupseerikerhon kanssa Tyrrissä syyskuussa.

Tiedottaminen
Selvitetään mahdollisimman kattavasti jäsenistön sähköpostiosoitteet, jolloin voidaan tiedottaa edullisesti ja henkilökohtaisesti aina tarpeen vaatiessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Tiedotuskanavia ovat myös Kouvolan Sanomien seuratoimintapalsta, Kymen Salpa -lehti (01.01.2019 lähtien vain sähköisessä muodossa), jäsenkirje ja omat internetkotisivut osoitteessa http://www.rul.fi/kouvola sekä Facebook-sivu http://www.facebook.com/KouvolanReserviupseerikerho

Liiton ja piirin painopistealueet
Reserviupseeriliiton toiminnan 88. toimintavuoden toiminnan painopisteet ovat ampumatoiminnan ja vapaaehtoisen maanpuolustuksen edunvalvonta, järjestötoiminta, liiton ulkoisen viestinnän tehostaminen sekä liittokokous ja liiton kolmivuotissuunnitelma. Kerho pyrkii näiden tavoitteiden saavuttamiseen sekä omalla toiminnallaan että yhdessä reserviupseeripiirin ja MPK:n kanssa.

Yhdistykselle liitto ja piiri asettavat seuraavat tavoitteet vuodelle 2019: – Jäsenhankinta ja jäsenhuolto, piirin jäsenmäärä kasvaa – Reserviläispäivä järjestetään – toimintapäivä järjestetään – Prosenttiammunnassa parannetaan osallistumista – Edistetään ampumataidon ja -mahdollisuuksien kehittämistä – Tiivis yhteys aluetoimistoon ja MPK:hon – Tiedotus, piirin netti- ja facebook-sivut sekä jäsenrekisteri ovat aktiivisessa käytössä – Osallistutaan valtakunnalliseen reserviupseeripäivään

Muu toiminta
Kerhon jäsenet osallistuvat aktiivisesti Kaakkois-Suomen maanpuolustuspiirin toimintaan Kouvolan koulutuspaikassa sekä kouluttajina että kurssilaisina. Osallistuminen Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen järjestämiin ja puolustusvoimien tilaamiin vapaaehtoisiin kursseihin mahdollistaa kertausharjoitusvuorokausien kartuttamisen.

Kerho pitää yhteyksiä Kouvolan varuskuntaan, Kaakkois-Suomen aluetoimistoon, maakuntajoukkoihin sekä muihin maanpuolustus- ja veteraanijärjestöihin.

Aatteellinen ja hengellinen toiminta järjestetään Kouvolassa yhteistyössä Kouvolan varuskunnan, Kouvolan seurakunnan ja Kouvolan kaupungin kanssa. Kouvolan varuskunnan muodostavat Ensimmäisen huoltorykmentin esikunta, Karjalan prikaati ja Utin jääkärirykmentti. Varuskunnasta haetaan tukea perinteisiin Kaatuneiden muistopäivän, Itsenäisyyspäivän ja jouluaaton tilaisuuksiin.

Kerhon hallitus vuonna 2019

Ylil Markus Haapanen, puheenjohtaja

Kapt Janne Puonti,  varapuheenjohtaja

Maj Markku Lähde, jäsenasiat, harrastuspisteet ja muistamiset

Ylil Göran Bruun,  kerhotoiminta

Kapt Pentti Hallamaa, lippu-upseeri sekä kilpa- ja kuntourheilu

Maj Markus Hulkkonen, senioriosaston puheenjohtaja

Vänr Jerry Laakso, MPK koulutusyhteyshenkilö sekä nuorisoupseeri

Maj Esa Korhonen, MPK koulutusyhteyshenkilö

Kapt Olli Pasi, 1. ampumaupseeri

Ylil Kim Jokela, 2. ampumaupseeri, toiminnallisten tapahtumien johto, vt. sihteeri sekä kerhon ja piirin someups. tehtävät

Ylil Pauli Pölönen, rahastonhoitaja

Ltn Topi Suomalainen, kilpa- ja kuntourheilu

Ltn Jarno Mauno, kerhotoiminta

***

Toimintakertomus vuodelta 2018

***

RUL:N KUNTOPISTEET JA –LUOKAT                                                       

 Kuntopisteitä saavuttaa esim. liikunnasta ja ammunnasta:

–  ½ tunnin suoritus = 1 piste

–  1 ½ tunnin suoritus = 2 pistettä

–  yli 3 tunnin suoritus = 3 pistettä (enintään päivässä)

Eri kuntoluokkien vaatimukset ovat seuraavat:

III lk   50 kuntopistettä vuodessa

II lk  100 kuntopistettä vuodessa

I lk    150 kuntopistettä vuodessa (vähintään sata suoritusta)

Merkitsethän kuntopisteesi suoraan sähköiseen RESUL kuntokorttiin!

***

RUL:N HARRASTUSMERKKISÄÄNNÖT

Liittohallituksen 22.01.2000 hyväksymät uusitut säännöt.

TARKOITUS

Harrastusmerkin tarkoituksena on liiton jäsenistön mukaan saaminen ja innostaminen jatkuvaan aktiiviseen toimintaan liiton tarkoitusperien hyväksi sen kaikissa eri muodoissa, sekä osoitetun harrastuksen näkyvä jäsenmerkkiin liittyvä palkitseminen.

HARRASTUSMERKKILUOKAT, SUORITUSVAATIMUKSET JA MYÖNTÄMINEN

LUOKKA                          SUORITUSVAATIMUS                    MYÖNTÄJÄ

Valioluokka                         2000 pistettä                                              Piirihallitus

Erikoisluokka                      1000 pistettä                                              Piirihallitus

I   luokka                               500 pistettä                                                Kerhon hallitus

II  luokka                               200 pistettä                                               Kerhon hallitus

III luokka                              100 pistettä                                                Kerhon hallitus

Merkkien valmistus tapahtuu liiton toimesta.

***

HARRASTUSTOIMINNAN PISTEYTYS

  1. Kokoustoiminta

Osallistuminen jäsenyhdistyksen yleiseen, hallituksen tai toimikunnan kokoukseen: 2 pistettä

Osallistuminen reserviupseeripiirin, sen hallituksen tai toimikunnan kokoukseen: 3 pistettä

Osallistuminen liiton tai sen toimielimen kokoukseen: 4 pistettä

  1. Koulutustoiminta

Osallistuminen liiton, piirin, jäsenyhdistyksen, paikallisosaston tai MPK:n koulutustilaisuuteen/päivä:  2 pistettä.

Em. koulutustilaisuuden johtaminen/päivä: 4 pistettä

Luennon tai esitelmän pitäminen: 6 pistettä

Osallistuminen liiton tai piirin seminaariin: 2 pistettä

Em. seminaarin johtaminen tai alustus ja siitä johtuneen keskustelun johtaminen: 6 pistettä

  1. Tiedotustoiminta

Maanpuolustusaiheisen lehtikirjoituksen laatiminen: 2 pistettä

Mittavan maanpuolustusaiheisen lehtikirjoituksen laatiminen: 4 pistettä

  1. Liikunta ja kilpailutoiminta

Osallistuminen reserviläisliikuntatilaisuuteen: 2 pistettä

Osallistuminen piiritason kilpailuun: 3 pistettä

Osallistuminen liittotason kilpailuun tai jotokseen: 4 pistettä

Liiton edustajana kansainvälisessä kilpailussa: 6 pistettä

Liikunta-/kilpailutapahtuman järjestelytehtävät:

– paikallistasolla 2 pistettä

– piiritasolla 3 pistettä

– liittotasolla 4 pistettä

Erityisen vastuunalaiset järjestelytehtävät: 6 pistettä

Vähintään A-kuntoluokan suorittaminen: 6 pistettä

  1. Muu toiminta

Jäsenyhdistyksen tai piirin retken järjestäminen ja johtaminen: 4 pistettä

Osallistuminen jäsenyhdistyksen tai piirin retkelle: 2 pistettä

Kunniavartio: 2 pistettä

Muu jäsenyhdistyksen järjestämä tilaisuus: 2 pistettä

Virallinen edustustehtävä: 2 pistettä

Reserviupseerien järjestämä talkootilaisuus: 2 pistettä

  1. Toimihenkilöiden lisäpisteet/tehtävät

Toimintavuosittain annetaan lisäpisteitä toimimisesta toimihenkilönä liitossa, piirissä tai jäsenyhdistyksessä (esim. puheenjohtajana, sihteerinä, urheilu- tai ampumaupseerina, talousupseerina, lehden toimittajana, toimikunnan puheenjohtajana tai muuna jatkuvaa työtä vaativana toimihenkilönä): 15 pistettä

Huom! Aktiivisuuspisteiden dokumentointiin voit käyttää oheista taulukkoa:

RUL Harrastusmerkkikortti

Yhdistys palkitsee aktiivisia jäseniä, joten ilmoitathan vuoden lopussa pistesaldosi maj. Markku Lähteelle: , tai puh. 045 140 0002.

***

Sotilasvala

Minä N.N. lupaan ja vakuutan
kaikkivaltiaan ja kaikkitietävän Jumalan edessä,

olevani Suomen valtakunnan luotettava ja uskollinen kansalainen. Tahdon palvella maatani rehellisesti sekä parhaan kykyni mukaan etsiä ja edistää sen hyötyä ja parasta.

Minä tahdon kaikkialla ja kaikissa tilanteissa, rauhan ja sodan aikana puolustaa isänmaani koskemattomuutta, sen laillista valtiojärjestystä sekä valtakunnan laillista esivaltaa. Jos havaitsen tai saan tietää jotakin olevan tekeillä laillisen esivallan kukistamiseksi tai maan valtiojärjestyksen kumoamiseksi, tahdon sen viipymättä viranomaisille ilmoittaa.

Joukkoa, johon kuulun sekä paikkaani siinä, en jätä missään tilanteessa, vaan niin kauan kuin minussa voimia on, suoritan saamani tehtävän loppuun.

Lupaan käyttäytyä kunnollisesti ja ryhdikkäästi, totella esimiehiäni, noudattaa lakeja ja asetuksia sekä säilyttää hyvin minulle uskotut palvelussalaisuudet. Tahdon myös asetovereitani kohtaan olla suora ja auttavainen. Milloinkaan en sukulaisuuden, ystävyyden, kateuden, vihan tai pelon vuoksi enkä myöskään lahjojen tai muun syyn tähden toimi vastoin palvelusvelvollisuuttani.

Jos minut asetetaan esimiesasemaan, tahdon olla alaisiani kohtaan oikeudenmukainen, pitää huolta heidän hyvinvoinnistaan, hankkia tietoja heidän toiveistaan, olla heidän neuvonantajanaan ja ohjaajanaan sekä omasta puolestani pyrkiä olemaan heille hyvänä ja kannustavana esimerkkinä.

Kaiken tämän minä tahdon kunniani ja omantuntoni mukaan täyttää.