Koulutustoiminta

Katso tarjolla olevia koulutuksia MPK:n koulutuskalenterista

Maanpuolustuskoulutus yhdistys (MPK ry) tarjoaa erilaisia kursseja jolloinka voit reservissä ollessasi kehittää ja ylläpitää taitoja sekä oppia uusia taitoja. Kannattaa vilkaista myös Ilma- ja Meripuolustuspiirin kursseja.

Puolustusvoimien koulutusportaalin PV Moodle (www.pvmoodle.fi)  tarjoaa huimasti sekä MPK:n että PV:n tuottamaa koulutusta reserviläisille. Lähes kaikilla MPK:n kursseilla käytetään PV Moodlea etäopiskeluun tukemaan lähiopetusta.

MPK ja ESMPP ovat laatineet koulutuspolkuja, mitkä ovat pääesikunnassa hyväksyttyjä eriaselajeille. Näiden avulla voit suuntautua sellaisille kursseille, mitkä tukevat kehittymistäsi aselajiopinnoissa sekä kasvamaan reservinupseerina.

Koulutuspolut kokonaisuudessaan tästä                         Lisätietoa koulutuspoluista täältä

Maanpuolustuskoulutus yhdistys ry – MPK ry
Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK on maan kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja. MPK tuottaa sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta sekä kouluttaa selviytymään paremmin arjen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. MPK on puolustusvoimien strateginen kumppani, joka tekee yhteistyötä kokonaisturvallisuusalan viranomaisten ja järjestöjen kanssa.

Käy etsimässä itsellesi sopivia kursseja MPK:n koulutuskalenterista – koulutuspolkuja hyödyntäen!

Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK:n kurssitarjonta löytyy MPK yhdistyksen koulutuskalenterista osoitteessa https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri

MPK-Koulutuskalenteri
www.mpk.fi/koulutuskalenteri.

Kerhomme tukee erityisesti nuorten jäsenten osallistumista kursseille ja koulutuksiin. Hallitus päättää tapauskohtaisesti tuen myöntämisestä vapaamuotoisen, perustellun hakemuksen pohjalta.

Seuraa yhdistyksen kiertokirjeitä, joissa yhdistys tiedottaa tulevista tapahtumista!