Koulutustoiminta

Katso tarjolla olevia koulutuksia MPK:n koulutuskalenterista www.mpk.fi/koulutuskalenteri.

Maanpuolustuskoulutus yhdistys (MPK ry) tarjoaa erilaisia kursseja jolloinka voit reservissä ollessasi kehittää ja ylläpitää taitoja sekä oppia uusia taitoja. Kannattaa vilkaista myös Ilma- ja Meripuolustuspiirin kursseja.

Puolustusvoimien koulutusportaalin PV Moodle (www.pvmoodle.fi)  tarjoaa huimasti sekä MPK:n että PV:n tuottamaa koulutusta reserviläisille. Lähes kaikilla MPK:n kursseilla käytetään PV Moodlea etäopiskeluun tukemaan lähiopetusta.

MPK ja ESMPP ovat laatineet koulutuspolkuja, mitkä ovat pääesikunnassa hyväksyttyjä eriaselajeille. Näiden avulla voit suuntautua sellaisille kursseille, mitkä tukevat kehittymistäsi aselajiopinnoissa sekä kasvamaan reservinupseerina.

kuva.png

Käy tykkäämässä MPK:n Facebook-sivusta, pysyt ajan tasalla tulevista kursseista: https://www.facebook.com/Maanpuolustuskoulutusyhdistys/

Kerhomme tukee erityisesti nuorten jäsenten osallistumista kursseille ja koulutuksiin. Hallitus päättää tapauskohtaisesti tuen myöntämisestä vapaamuotoisen, perustellun hakemuksen pohjalta.
Koska koronatilanne vaikuttaa kursseihin, kannattaa seurata aktiivisesti MPK:n sivuja: https://mpk.fi/

Seuraa yhdistyksen kiertokirjeitä, joissa yhdistys tiedottaa tulevista tapahtumista!