TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019

Kerhon toimintaa ohjaavat liitto- ja piiritasolla tehdyt painopistelinjaukset, joissa korostuvat johtamiskoulutuksen ja -koulutusjärjestelmän kehittäminen, ampumatoiminnan turvaaminen ja kehittäminen sekä jäsenhankinta ja -huolto.

Lappeenrannan Reserviupseerikerhon tärkeimpänä toimintana vuonna 2019 on jo pitkään jatkuneiden perinteiden katkeamaton ylläpito sekä uuden jäseniä kiinnostavan toiminnan järjestäminen. Kaikissa kerhon järjestämissä tapahtumissa on jäsenhankinta pidettävä vahvasti esillä.

Lappeenrannan Reserviupseerikerho pyrkii vuoden 2019 aikana tehostamaan hallituksen työskentelytapaa tehostamalla sähköisesti tapahtuvaa tiedottamista jäsenistölle ja määrittelemällä jokaiselle kerhon hallituksen jäsenelle tarkka tehtäväkuva.

Seuraavassa kerhon toimintavuoden 2019 tärkeimmät tapahtumat:

Muistamiset:

Pyöreiden vuosien juhlatilaisuus järjestetään Lappeenrannan Upseerikerholla helmikuun aikana. Tilaisuuteen kutsutaan edellisenä vuonna 50, 60, 70, 75, 80, 85, 90… vuotta täyttäneet kerholaiset ja ojennetaan Etelä-Karjalan maanpuolustusmitalit. Muut mahdolliset palkitsemiset ja muistamiset ajoitetaan vuosikokousten yhteyteen.

Koulutus- ja harjoitustoiminta:

Reserviupseerien koulutustoiminta tapahtuu nykyisin MPK:n kautta. Jäsenistön toivotaan osallistuvan aktiivisti MPK:n tapahtumiin joko kouluttajina tai kurssilaisina. Kerhomme jäseniä toimii myös useissa keskeisissä tehtävissä MPK:ssa mm., Heikki Kekäläinen ampumakouluttajina, Fredrik Söderlund aktiivina mm. huollon kouluttajana ja kurssilaisena eri kursseilla.

Kertausharjoitusten osalta meidän kerhon toiminta keskittynee paikallispataljoonaan, johon jäsenistöämme kehotetaan hakeutumaan mukaan.

Kerhoillat:

Kerhoiltoja pyritään järjestämään talviaikana ajankohtaisista maanpuolustuksellisista teemoista. Erityisesti MAASK:n ja KSR:n sekä muiden tahojen mm. Paasikiviseuran osaamista ja läheisyyttä pyritään hyödyntämään mielenkiintoisten kerhoiltojen aikaansaamisessa. Kerhoillat ovat olleet laadukkaita tapahtumia, joissa maanpuolustukseen liittyvien alojen ammattilaiset esittelevät jäsenistölle aihealueitaan.

Vuosikokoukset:

Sääntöjen määräämät vuosikokoukset pidetään maaliskuussa ja marraskuussa. Vuosikokoukset esitelmineen ovat muodostuneet eniten jäsenistöä kokoavaksi perinteiseksi tapahtumaksi Itsenäisyyspäivän aaton iltajuhlan ohella.

Hengellinen toiminta:

Syksyn 2019 aikana pyritään järjestämään matka Valamon ja Lintulan luostareihin Heinävedelle, mikäli riittävä määrä kerhomme jäseniä ilmoittautuu mukaan. Lisäksi jäsenistö voi osallistua Talvisodan syttymisen muistopäivän ym. hengellisiin tilaisuuksiin.

Jouluaaton Jumalanpalveluksessa avustetaan Lauritsalan kirkossa erityisesti Lauritsalan suunnan jäsenten toimesta. Osallistutaan jouluaaton soihtukulkueeseen, jossa kerho on järjestelyvastuussa.

Matkat:

Lappeenrannan Reserviupseerikerho osallistuu piirin ja MPK:n järjestämiin matkoihin. Piiri järjestänee perinteisen syysretken tai muun tapahtuman jäsenistölle. Jäsenistöä kehotetaan ottamaan osaa matkoille sankoin joukoin. Patikkaretket suunnitellaan toteuttavaksi keväällä ja mahdollisesti syksyllä.

Juhlatilaisuudet:

Itsenäisyyspäivän aaton iltajuhla 5.12.2019 järjestetään Lappeenrannan Upseerikerhon kanssa. Juhla on ylivoimaisesti suosituin kerhon järjestämä vuotuinen tapahtuma. Joulun ajan juhlatilaisuuksiin kuuluvat soihtukulkue ja kunniavartiot sankarihaudoilla järjestetään perinteen mukaisesti.

Kerhomme lippu pyritään kantamaan kaikissa Lappeenrannassa järjestettävissä maanpuolustusjuhlissa, joissa on lippulinna. Lisäksi kerhomme jäsenistö ottaa mahdollisuuksien mukaan veteraanijärjestöjen lippuja kannettavaksi jos näiltä tukipyyntöjä tulee. Lisäksi kerho valmistautuu tarvittaessa isänmaallisissa tilaisuuksissa asettamaan lippulinnan johtajan tarvittaessa.

Salpamaja:

Salpamajalla on tehty mittava kattoremontti vuonna 2010. Vuonna 2019 tulee erityisesti panostaa Salpamajan käyttöasteen nostamiseen ja vuokrien asettamiseen sille tasolle, että ylläpito- ja kunnostuskustannukset saadaan jatkossa katettua majatoiminnan tuotoilla. Salpamajan kehitystyötä tehdään jatkossakin yhteistyössä Lappeenrannan Reserviläisten kanssa. Salpamajan ottamista osaksi valmisteilla olevaa Salpalinjan retkeilyreittiä valmistellaan. Salpamajalla pyritään järjestämään vuoden 2019 mittaan erilaisia tapahtumia olosuhteiden mukaan. Talkoohenkisiä jäseniä kutsutaan mukaan, jotta oma osuutemme Salpamajan ylläpidosta tulee hoidettua.

Tiedotustoiminta:

Kerhon ja piirin tilaisuuksista ja tapahtumista tiedotetaan RUL:n internet–sivuilla www.rul.fi/lappeenranta sekä Etelä-Saimaan yhdistykset tiedottavat – palstalla. Lisäksi hyödynnetään Yhdysmieslehteä ilmoitus- ja tiedotuskanavana. Lisäksi pyritään pikkuhiljaa siirtymään entistä enemmän jakamaan tiedotteita sähköpostitse. Tavoitteena on, että 2019 kuluessa yli 90 % jäsenistöstämme olisi ilmoittanut sähköpostiosoitteensa tai päivittänyt itse jäsentietonsa tältä osin osoitteessa www.rul.fi/jasenille. Ne jotka eivät ole ilmoittaneet sähköpostiosoitettaan, pyritään tiedotus järjestämään lisäksi perinteisen postin välityksellä sikäli, kun kerhon talous antaa siihen mahdollisuuden. RUL pyytää jäsenmaksupostituksen yhteydessä jäsenistöä päivittämään tietonsa jäsenrekisteriin ja ilmoittamaan sähköpostiosoitteensa.

Sidosryhmät:

Tärkeimpiin sidosryhmiin pidetään edelleen aktiivisesti yhteyttä mm. osallistumalla näiden tapahtumiin sekä pitämällä sidosryhmät riittävän tietoisina kerhon toiminnasta.

Reserviläisurheilu:

Jäsenistölle on tarjolla tiistaisin Muukon pistooliradalla reserviläisten vuoro klo 16 – 20. Ampumaradan avaimen voi käydä kuittaamassa Hakalin kioskilta ST1-kylmäasemaa vastapäätä jäsenkorttia vastaan.

Sulkapallovuorot MAASK:n liikuntahallissa pe klo 16:30 ja su klo 9:30. Samaan aikaan on käytettävissä myös MAASK:n kuntosali. Lentopalloa pelataan perjantaisin klo 18 jälkeen. Kulkuluvat tulee hakea MAASK:n esikunnasta. Muussa reserviläisurheilussa tukeudutaan piirin alueella järjestettäviin reserviläisurheilutapahtumiin.

Ilmoittelu tapahtumista tehdään Yhdysmies-lehdessä ja piirin nettisivuilla, joissa on ajantasaisin tieto tapahtumista sekä sähköpostitse jäsenrekisterin kautta.

Jäsenistöä ohjataan käyttämään Reserviläisurheiluliiton sähköistä kuntokorttia osoitteessa www.resul.fi.

Jäsenhankinta:

Kerho pyrkii saamaan nuoret kerhoihin vielä kuulumattomat reserviupseerit mukaan yhdistystoimintaan ja jatkaa rekrytointia vuoden 2019 aikana.

Yhteistoiminta:

Vuoden 2019 aikana pyritään käynnistämään ja lisäämään yhteistoimintaa ja yhteistyötä Lappeenrannan Reserviläisten ja Teekkarireserviläisten kanssa sekä muiden maanpuolustusjärjestöjen ja veteraanijärjestöjen kanssa.

HALLITUS